Metodologie şi acte normative

2024
Anexe
   • Anexa 1 – Modalități de depunere a dosarelor 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 3a-Cerere inscriere licenta 2024( .docx; .pdf)
   • Anexa 3b-Cerere inscriere master 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 4 – Declaratie RGPD admitere 2024(.docx;.pdf)
   • Anexa 5 – Declaratie autenticitate și corespondenta documente 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 6 – Declaratie apartenenta 2024( .docx; .pdf)
   • Anexa 7 – Confirmare loc studii 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 8 – Lista institutii an pregatitor 2024(.docx; .pdf)
Anexe
  

   • Anexa 1 – Modalitati de depunere a dosarelor 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 3c-Cerere inscriere AP 2024(.docx ; .pdf)
   • Anexa 4 – Declaratie RGPD admitere 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 5 – Declaratie autenticitate documente 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 6 – Declaratie apartenenta 2024(.docx; .pdf)
   • Anexa 7 – Confirmare loc studii 2024(.docx; .pdf)
Annexes
  

   • Annex 1 – Submission of Registration Files 2024(.docx; .pdf)
   • Annex 2 – List of Required Documents 2024(.docx; .pdf)
   • Annex 3c – Application Form 2024(.docx; .pdf)
   • Annex 4 – Declaration GDPR 2024(.docx; .pdf)
   • Annex 5 – Declaration authenticity and correspondence 2024(.docx; .pdf)
   • Annex 6 – Declaration Romanian identity 2024(.docx;.pdf)
   • Annex 7 – Study Place Confirmation Form 2024(.docx; .pdf)
2023
Anexe
   • Anexa 1 – Modalități de depunere a dosarelor 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2023 (.docx; .pdf)
   • Anexa 3a-Cerere inscriere licenta 2023 ( .docx; .pdf)
   • Anexa 3b-Cerere inscriere master 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 4 – Declaratie RGPD admitere 2023 (.docx;.pdf)
   • Anexa 5 – Declaratie autenticitate și corespondenta documente 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 6 – Declaratie apartenenta 2023 ( .docx; .pdf)
   • Anexa 7 – Confirmare loc studii 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 8 – Lista institutii an pregatitor 2023 (.docx; .pdf)
   • Anexa 9 – Lista diplome recunoscute ME 2023 (.docx; .pdf)
Anexe
  

   • Anexa 1 – Modalitati de depunere a dosarelor 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 3c-Cerere inscriere AP 2023(.docx ; .pdf)
   • Anexa 4 – Declaratie RGPD admitere 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 5 – Declaratie autenticitate documente 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 6 – Declaratie apartenenta 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 7 – Confirmare loc studii 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 8 – Lista diplome recunoscute ME 2022(.docx; .pdf)
Annexes
  

   • Annex 1 – Submission of Registration Files 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 2 – List of Required Documents 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 3c – Application Form 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 4 – Declaration GDPR 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 5 – Declaration authenticity and correspondence 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 6 – Declaration Romanian identity 2023(.docx;.pdf)
   • Annex 7 – Study Place Confirmation Form 2023(.docx; .pdf)
   • Annex 8 – List of Diplomas recognized 2023(.docx;.pdf)
2022