TAXE ADMITERE

2024

TAXE ADMITERE

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANȚA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei/ facultate/domeniu/program, în funcție de decizia fiecărei facultăți;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 150 EURO;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni din statele terțe UE, SEE și CE – 150 EURO;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii internaționali din statele membre UE, SEE şi CE – 150 Euro, cu mențiunea că înscrierea în concurs se va face conform calendarului specific al fiecărei facultăți;
 • Taxă înmatriculare – 150 lei/program             pentru cetățenii români;
 • Taxă înmatriculare pentru cetățenii internaționali din state terțe UE/candidații admiși la programe de studii cu plata taxelor în valută – 150 Euro/program;

   

PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI

În platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI INTERNAȚIONALI

Plăți în euro în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

 

            Pentru situații temeinic justificate, în baza unei solicitări, se pot face plăți prin virament bancar în contul menționat mai jos, cu precizarea tuturor elementelor de identificare (numele și prenumele candidatului, Codul numeric personal/Pașaport nr./serie al candidatului, facultatea, felul taxei). Plățile se vor efectua după aprobarea cererii, astfel:

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța:

Account Name:   Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);

Bank Name:           BCR Constanța;   

Bank Address:        Constanța – Romania;

Account Number:    RO49RNCB0114032053160011;

IBAN:                      RO49RNCB0114032053160011;                                                       

SWIFT Code:          RNCBROBU;     

 

Model Cerere plata taxa prin virament bancar – ADMITERE 2024

2023

TAXE ADMITERE 2023

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANȚA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei/ facultate/domeniu/program, în funcție de decizia fiecărei facultăți;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 150 EURO;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni din statele terțe UE, SEE și CE – 150 EURO;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii internaționali din statele membre UE, SEE şi CE – 150 Euro, cu mențiunea că înscrierea în concurs se va face conform calendarului specific al fiecărei facultăți;
 • Taxă înmatriculare – 150 lei/program  ;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EURO;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 250 lei;

PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI

În platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI INTERNAȚIONALI

Plăți în euro în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

 

            Pentru situații temeinic justificate, în baza unei solicitări, se pot face plăți prin virament bancar în contul menționat mai jos, cu precizarea tuturor elementelor de identificare (numele și prenumele candidatului, Codul numeric personal/Pașaport nr./serie al candidatului, facultatea, felul taxei). Plățile se vor efectua după aprobarea cererii, astfel:

– prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța:

Account Name:   Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);

Bank Name:           BCR Constanța;   

Bank Address:        Constanța – Romania;

Account Number:    RO49RNCB0114032053160011;

IBAN:                      RO49RNCB0114032053160011;                                                       

SWIFT Code:          RNCBROBU;       

 

Model Cerere plata taxa prin virament bancar – ADMITERE 2023 

2022

TAXE ADMITERE 2022

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANTA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei/ facultate;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 100 EUR;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 250 lei;

Cum plătesc?

PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI

În platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

Plăți în lei:

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332;

PENTRU CANDIDAȚII STRĂINI

Plăți în euro

Account Name:   Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);

în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

Bank  Name :       Transilvania

Bank Adress          Constanța – Romania;

Account Number   RO40BTRLEURCRT00P7657302

IBAN                     RO40BTRLEURCRT00P7657302

SWIFT Code :       BTRLRO22

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța :

Bank Name:           BCR Constanța;   

Bank Address:        Constanța – Romania;

Account Number:    RO49RNCB0114032053160011;

IBAN:                      RO49RNCB0114032053160011;                                                        

SWIFT Code:          RNCBROBU;      

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul  trebuie să precizeze următoarele informaţii:

Numele şi prenumele candidatului;

 • Codul numeric personal al candidatului
 • Facultatea;
 • Forma de învăţământ: IF/ID/IFR
 • Categoria taxei; taxa de admitere   
2021

 

TAXE ADMITERE 2021

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANTA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 100 EUR;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 200 lei;

Cum plătesc?

 

Plăți în lei pentru candidatii romani:

 • prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332;

Plăți în euro pentru candidatii straini:

în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

 • Account Name:  Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);
 • Bank Name :       Transilvania
 • Bank Adress Constanța – Romania;
 • Account Number RO40BTRLEURCRT00P7657302
 • IBAN RO40BTRLEURCRT00P7657302
 • SWIFT Code : BTRLRO22

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța :

 • Account Name:  Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);
 • Bank Name:  BCR Constanța;
 • Bank Address:   Constanța – Romania;
 • Account Number: RO49RNCB0114032053160011;
 • IBAN: RO49RNCB0114032053160011;
 • SWIFT Code:  RNCBROBU;

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul  trebuie să precizeze următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele candidatului;
 • Codul numeric personal al candidatului
 • Facultatea;
 • Forma de învăţământ: IF/ID/IFR
 • Categoria taxei; taxa de admitere