TAXE ADMITERE

2023
2022

TAXE ADMITERE 2022

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANTA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei/ facultate;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 100 EUR;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 250 lei;

Cum plătesc?

PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI

În platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

Plăți în lei:

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332;

PENTRU CANDIDAȚII STRĂINI

Plăți în euro

Account Name:   Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);

în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

Bank  Name :       Transilvania

Bank Adress          Constanța – Romania;

Account Number   RO40BTRLEURCRT00P7657302

IBAN                     RO40BTRLEURCRT00P7657302

SWIFT Code :       BTRLRO22

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța :

Bank Name:           BCR Constanța;   

Bank Address:        Constanța – Romania;

Account Number:    RO49RNCB0114032053160011;

IBAN:                      RO49RNCB0114032053160011;                                                        

SWIFT Code:          RNCBROBU;      

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul  trebuie să precizeze următoarele informaţii:

Numele şi prenumele candidatului;

 • Codul numeric personal al candidatului
 • Facultatea;
 • Forma de învăţământ: IF/ID/IFR
 • Categoria taxei; taxa de admitere   
2021

 

TAXE ADMITERE 2021

 UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANTA

 PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență și masterat

 • Taxă de înscriere – 100 lei;
 • Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 100 EUR;
 • Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EUR;
 • Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 200 lei;

Cum plătesc?

 

Plăți în lei pentru candidatii romani:

 • prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332;

Plăți în euro pentru candidatii straini:

în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;

 • Account Name:  Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);
 • Bank Name :       Transilvania
 • Bank Adress Constanța – Romania;
 • Account Number RO40BTRLEURCRT00P7657302
 • IBAN RO40BTRLEURCRT00P7657302
 • SWIFT Code : BTRLRO22

prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța :

 • Account Name:  Universitatea ,,Ovidius” din Constanța  (CUI – 4301332);
 • Bank Name:  BCR Constanța;
 • Bank Address:   Constanța – Romania;
 • Account Number: RO49RNCB0114032053160011;
 • IBAN: RO49RNCB0114032053160011;
 • SWIFT Code:  RNCBROBU;

Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul  trebuie să precizeze următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele candidatului;
 • Codul numeric personal al candidatului
 • Facultatea;
 • Forma de învăţământ: IF/ID/IFR
 • Categoria taxei; taxa de admitere