STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

PSIHOLOGIE
 • Capacitatea de școlarizare: 100 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română; 2. Media generală a anilor de liceu
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 75 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3100 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română; 2. Media generală a anilor de liceu
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
 • Capacitatea de școlarizare: 80 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română; 2. Media generală a anilor de liceu
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 60 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3100 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română; 2. Media generală a anilor de liceu

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Site: http://pse.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 268 528; 0241 606 470

E-mail: secretariat_FPSE@univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

CALENDAR

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă

ETAPA iulie 2022

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

04.07.2022 – 18.07.2022

Înscrieri la programele PIPP

04.07.2022 – 16.07.2022

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 16.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

17-18.07.2022

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

19.07.2022

Contestații

19.07.2022

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

20.07.2022

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

20.07.2022 – 24.07.2022

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

25.07.2022

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

26.07.2022 – 28.07.2022

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

29.07.2022

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

29.07.2022 – 30.07.2022

Afişarea listelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

31.07.2022

 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă –

ETAPA septembrie 2022

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

5-8 septembrie 2022

Înscrieri la programele PIPP

5-6 septembrie 2022

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 16.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

07 septembrie 2022

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

08 septembrie 2022

Contestatii

08 septembrie 2022

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

09 septembrie 2022

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

09-11 septembrie 2022

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

12 septembrie 2022

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

12-14 septembrie 2022

Afişarea listelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

15 septembrie 2022