STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

PSIHOLOGIE
 • Capacitatea de școlarizare: 100 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180 
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3900 lei /an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 75 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite:180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3400 lei /an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
   • 2. Media de absolvire a liceului
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
 • Capacitatea de școlarizare: 80 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3900 lei /an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
    2. Probă eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
    (Abilități de comunicare în limba română, aptitudini: Desen, Muzică) (Admis/Respins)
    3. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%
  • Criterii departajare:
   1. Nota obținută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   2. Media generală a anilor de liceu.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
    2. Probă eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini (Abilități de comunicare în limba română,
    aptitudini: Desen, Muzică) (Admis/Respins)
    3. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 60 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3400 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Site: http://pse.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773308263

E-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

CALENDAR

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de LICENȚĂ, forma de învățământ cu frecvență

Sesiunea IULIE 2024

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

08.07.2024 – 21.07.2024

Înscrieri la programele PIPP

08.07.2024 – 19.07.2024

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 14.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

20-21.07.2024

Afișarea rezultatelor inițiale provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

21.07.2024

Contestații

22.07.2024

Afișarea rezultatelor intermediare 1 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

22.07.2024

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

23.07.2024 – 25.07.2024

Afișarea rezultatelor intermediare 2 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

26.07.2024

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

26.07.2024 – 28.07.2024

Afișarea rezultatelor intermediare 3 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

29.07.2024

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

29.07.2024 – 30.07.2024

Afişarea rezultatelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

31.07.2024

Rezultatele se afisează la adresa: https://pse.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere

 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de LICENȚĂ, forma de învățământ cu frecvență –

Sesiunea SEPTEMBRIE 2024

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

4-10 septembrie 2024

Înscrieri la programele PIPP

4-9 septembrie 2024

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 14.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

10 septembrie 2024

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

10 septembrie 2024

Contestații

11 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare 1 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

11 septembrie 2024

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

12-13 septembrie 2024

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

13 septembrie 2023

Afișarea rezultatelor intermediare 2 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

14 septembrie 2024

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

14-16 septembrie 2024

Afişarea rezultatelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

16 septembrie 2024

 

Rezultatele se afisează la adresa: https://pse.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere