STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

PSIHOLOGIE
 • Capacitatea de școlarizare: 100 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180 lei
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3500 lei /an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 75 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite:180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3100 lei /an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
   • 2. Media de absolvire a liceului
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
 • Capacitatea de școlarizare: 80 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3500 lei /an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Probă eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini (Abilități de comunicare în limba română, aptitudini: Desen, Educație fizică, Muzică) (Admis/Respins)
   • 3. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Probă eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini (Abilități de comunicare în limba română, aptitudini: Desen, Educație fizică, Muzică) (Admis/Respins)
   • 3. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 60 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3100 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
   • 2. Media generală a anilor de liceu
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2600 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media de absolvire a liceului
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Site: http://pse.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773308263

E-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

CALENDAR

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de LICENȚĂ, forma de învățământ cu frecvență

sesiunea IULIE 2023

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

06.07.2023 – 18.07.2023

Înscrieri la programele PIPP

06.07.2023 – 16.07.2023

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 14.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

17-18.07.2023

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

18.07.2023

Contestații

19.07.2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

19.07.2023

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

20.07.2023 – 23.07.2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

24.07.2023

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

24.07.2023 – 26.07.2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

27.07.2023

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

27.07.2023 – 28.07.2023

Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

28.07.2023

 

 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de LICENȚĂ, forma de învățământ cu frecvență –

sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Etape

Perioada

Înscrieri la programele P, AS, PPS

4-10 septembrie 2023

Înscrieri la programele PIPP

4-9 septembrie 2023

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri ora 14.00!!!

Probă eliminatorie PIPP: Abilități de comunicare și aptitudini – oral/practic

10 septembrie 2023

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

10 septembrie 2023

Contestații

11 septembrie 2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

11 septembrie 2023

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

12-13 septembrie 2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

13 septembrie 2023

Înmatriculări pentru toate programele de licență. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

14 septembrie 2023

Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

15 septembrie 2023