STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Medicină

 

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

 

MEDICINĂ
 • Capacitatea de școlarizare 200 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Nr. credite: 360
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 9000 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • Probă scrisă cu întrebări din disciplinele de Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); numărul întrebărilor este de 100. Opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
   • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 6500 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE include un test de competenţă lingvistică de limba română, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
  • Criterii de departajare:
   •  1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
   • 2. Media din liceu la disciplinele Biologie + Chimie/ Biologie + Fizică.

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii MEDICINA

MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
 • Capacitatea de școlarizare 110 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Nr. credite: 360
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii 6500 euro/an
  • Criterii de admitere:
   • Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va include un test de competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
   • 2. Media din liceu la disciplinele Biologie + Chimie/ Biologie + Fizică.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 6500 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE include un test de competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
  • Criterii de departajare:
   •  1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
   • 2. Media din liceu la disciplinele Biologie + Chimie/ Biologie + Fizică.
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
 • Capacitatea de școlarizare 50 de locuri
 • Durata de studii- 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Taxa de studii: 5000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60 (100%)
 • Criterii de departajare:
  • Media generală a examenului de bacalaureat
  • Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii ASISTENTA MEDICALA GENERALA

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE
 • Capacitatea de școlarizare 90 de locuri
 • Durata de studii-3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii 4000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 50 (100%)
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

ANUNTURI

 

 

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Medicină

Site:http://www.medcon.ro/

Telefon: 0773306305

E-mail: secretariatFMed@univ-ovidius.ro

 

CALENDAR

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2024

Activitati

Data

Inscriere

08.07.2024- ora 00:00 –     18.07.2024- ora 16:00

Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli Medicină

20.07.2024

 

Desfasurare proba concurs admitere Medicina

21.07.2024

Afișare liste rezultate inițiale Medicină

22.07.2024

Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli Asistență medicală generală (AMG) și Balneofiziokinetoterapie și recuperare (BFKTR)

23.07.2024

Afișare rezultate contestații – proba de concurs admitere Medicină

23.07.2024

Afișare liste rezultate intermediare Medicină

23.07.2024

Desfășurare proba de concurs admitere AMG și BFKTR

24.07.2024

Afișare liste rezultate inițiale AMG și BFKTR

24.07.2024

Înmatriculări program de studii Medicină

24-25.07.2024

Afișare liste rezultate intermediare Medicină

25.07.2024

Afișare liste rezultate contestații – AMG și BFKTR

25.07.2024

Afișare liste rezultate intermediare AMG și BFKTR

25.07.2024

Înmatriculări program de studii Medicină, AMG și BFKTR

26.07.2024

Afișare liste rezultate intermediare MG, AMG și BFKTR (în funcție de înmatriculări)

27.07.2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://medicina.univ-ovidius.ro/

 

Listele definitive sunt actualizate pe toată perioada de înmatriculare a candidaţilor, în situaţia în care candidaţii declaraţi admişi nu s-au prezentat pentru a-şi defini, în scris, opţiunea de înmatriculare la secretariatul facultăţii, într-un interval de 48 de ore de la fiecare afişare a rezultatelor definitive ale concursului de admitere. Rezultatele şi listele cu candidaţi astfel stabilite vor specifica, în mod obligatoriu, data şi ora afişării.  

După încheierea perioadei de înmatriculare se generează şi se afişează „Listele finale”, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi (Conform Metodologiei proprii privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență în Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Medicină, în sesiunile iulie şi  septembrie 2024).

 

 

CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA, PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2024

Activitati

Data

Înscriere

04.09.2024- ora 00:00

– 05.09.2024- ora 16:00

Afisare liste cu repartitia candidatilor pe sali

06.09.2024

Desfasurare proba concurs admitere 

07.09.2024

Afișare liste rezultate inițiale

07.09.2024

Afișare rezultate contestații

08.09.2024

Afișare liste rezultate intermediare

08.09.2024

Înmatriculări program de studii

09-10.09.2024

Afișare liste rezultate intermediare

10.09.2024

Înmatriculări programe de studii

11.09.2024

Afișare liste rezultate finale (în funcție de înmatriculări)

11.09.2024

Afișare liste rezultate finale cumulative

16.09.2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://medicina.univ-ovidius.ro/

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2024 – MASTER

Activitati

Data

Inscriere Master MISMF

04.09.2024- ora 00:00

– 12.09.2024- ora 16:00

Desfasurare proba concurs admitere Master MISMF

13.09.2024

Înmatriculări program de studii Master MISMF

14.09.2024

Afișare liste rezultate finale Master MISMF

15.09.2024

Afișare liste rezultate finale cumulative Master MISMF

16.09.2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://medicina.univ-ovidius.ro/