STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Medicină

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

MEDICINĂ
 • Capacitatea de școlarizare 225 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Taxa de studii 7000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă cu întrebări din disciplinele de Biologie (într-o pondere de 75%) Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); numărul întrebărilor este de 100. Opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
 • Capacitatea de școlarizare 125 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Taxa de studii 5000 euro/an
 • Criterii de admitere:
  • Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va include un test de competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
 • Criterii de departajare:
  • A. 1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
   2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică,
  • B. 1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
   2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică,
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
 • Capacitatea de școlarizare 30 de locuri
 • Durata de studii- 4 ani
 • Taxa de studii 3.500 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • 1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60 – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE
 • Capacitatea de școlarizare 90 de locuri
 • Durata de studii-3 ani
 • Taxa de studii 4000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • 1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 50 – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR