STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Medicină

 

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

 

MEDICINĂ

 

 • Capacitatea de școlarizare 200 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Nr. credite: 360
 • Taxa de studii: 9000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Proba scrisă constă într-un număr de 100 de întrebări din disciplinele de Biologie (clasa a XI-a), într-o pondere de 75%, şi Chimie organică (clasele a X-a și a XI-a) sau Fizică, la alegerea candidatului, într-o pondere de 25%. Opţiunea va fi exprimată de către candidaţi la înscriere.
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
   2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii MEDICINA

MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
 • Capacitatea de școlarizare 110 de locuri
 • Durata de studii- 6 ani
 • Nr. credite: 360
 • Taxa de studii 6000 euro/an
 • Criterii de admitere:
  • Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va include un test de competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
 • Criterii de departajare:
  •  1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
  • 2. Media din liceu la disciplinele Biologie + Chimie/ Biologie + Fizică.
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
 • Capacitatea de școlarizare 30 de locuri
 • Durata de studii- 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Taxa de studii: 5000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Proba scrisă constă într-un număr de 60 de întrebări din cadrul disciplinei de Biologie (clasa a XI-a).
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii ASISTENTA MEDICALA GENERALA

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE
 • Capacitatea de școlarizare 90 de locuri
 • Durata de studii-3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii 4000 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Proba scrisă constă într-un număr de 50 de întrebări din cadrul disciplinei de Biologie (clasa a XI-a).
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

 

INFO ÎNSCRIERE

 

 

 

DATE CONTACT

Facultatea de Medicină

Site:http://www.medcon.ro/

Telefon: 0772 268 557; 0241 605 002; 0241 605 003; 0241 605 004

E-mail: secretariatFMed@univ-ovidius.ro