Facultatea de Arte

10 MOTIVE SĂ ALEGI FACULTATEA DE ARTE

 1. De ce Constanța? Pentru că este un vechi centru cultural, așezat la malul Mării Negre,  unde vei găsi, dincolo de tradiție și efervescență culturală, un corp profesoral  deosebit, bine pregătit, cu experiență națională și internațională și colegi minunați, dar și tinerețe și distracție, cu alte cuvinte, toate ingredientele necesare pentru a atinge potențialul creativ maxim.
 2. Universitate mare cu un număr mare de studenți care poate oferi deschiderea de colaborări diverse prin legături facile între facultățile din același centru universitar.
 3. Posibilitatea de a accesa burse Erasmus+.
 4. Posibilitatea afirmării și stabilirea într-un oraș important la nivel regional.
 5. Spații de cazare bune, cămine de bună calitate aflate în apropierea campusului, universitar servicii sociale diverse și bogate, o bază sportivă interesantă, dotări .
 6. Participarea la Master-Class-uri și Workshop-uri susținute anual de personalități ale vieții științifice și artistice.
 7. Posibilitatea dezvoltării de proiecte interdisciplinare care implică toate artele prezinte în facultatea noastră precum muzică, teatru, coregrafie, arte vizuale.
 8. Antrenarea în activităţile  de cercetare artistică dar şi ştiinţifică, asigurarea bazei de studiu pentru o eventuală activitate de cercetare artistică individuală.
 9. Cercuri studențești interesante pentru cei care doresc să dobândească noțiuni suplimentare în sfera domeniului de pregătire și în domenii conexe.
 10. Posibilitatea de elaborare și implementare proiecte artistice conforme cu nivelul actual de dezvoltare a societății.

 

PROGRAME DE STUDII

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei

Criterii de admitere

 • PROBA I: vocaţională – practic – se apreciază cu admis/respins

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală/prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mișcare și dans;

 1. lectură la prima vedere.

–     PROBA II: – practic – ponderea în media de admitere: – 100%

1.interpretarea unui monolog/povestire/versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea candidatului;

2.improvizație pe un text din repertoriul candidatului.

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care două fabule,o povestire din literatura română sau universal (publicată, cu autor cunoscut), un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 • Ultima medie la buget în 2019: 10
 • Ultima medie la cu taxă în 2019: 6

 

ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

 • Capacitatea de școlarizare: 10 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei

Criterii de admitere

PROBA I: vocațională – se apreciază cu admis / respins – Colocviu – oral

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%, practic – Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 • Ultima medie la buget în 2019: 7,50
 • Ultima medie la cu taxă în 2019: 6,50

 

 

INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO

 • Capacitatea de școlarizare: 8 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei

Criterii de admitere:

PROBA I: vocațională – aptitudini muzicale – se apreciază cu admis/respins – practic

– Declamarea unei poezii / fabule / monolog (timp alocat: max. 5 min.);

– Dicteu ritmic;

– Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

– Analiza solfegiului

 • PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării – ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ – pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări (indiferent de genul vocal propus) din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

* Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 • Ultima medie la buget în 2019: 6,33
 • Ultima media la cu taxă în 2019: 6

 

MUZICĂ

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 5500 lei

Criterii de admitere

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 • Ultima medie la buget în 2019: 5

 

 

PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE

 • Capacitatea de școlarizare: 25 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 5500 lei

Criterii de admitere

Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute-interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului

Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% – 20 minute – crochiu desen (10 minute) – 50% – eboșă de culoare (10 minute) – 50%

*Portofoliul de lucrări al candidatului va fi transmis împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi analizat de comisie.

Criterii departajare medie egala: 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 • Ultima medie la buget în anul 2019: 8,33
 • Ultima medie la cu taxă în anul 2019: 6,16

 

VIDEO

 

Mai multe materiale video AICI

Ne puteti gasi si pe Facebook la adresa: https://www.facebook.com/Pagina-Facultatea-De-Arte-Uoc-112634170439381/x

 

 

 

Date de contact

Facultatea de Arte

Telefon 0241606484
Fax 0241606484
E-mail secr_arte@yahoo.com
Website (link) http://arte.univ-ovidius.ro/
Facebook (link) https://www.facebook.com/facultateadearte.teatru
Adresă Bd. Mamaia nr. 124