Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții formează ingineri în domeniul Ingineriei civile,   pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazându-se pe conceptul „a proiecta împreună”.

Ingineria civilă este un domeniu pluridisciplinar, care înglobează atât construcțiile, infrastructura cât și utilizarea și conservarea resurselor naturale, oferind perspective profesionale variate și extrem de căutate pe piața muncii.

Activitatea didactică se desfășoară într-un sediu modern, cu săli pentru laboratoare, spații dotate cu tehnologii IT necesare realizării de proiecte, cursuri, seminarii, alături de o bibliotecă proprie.

De asemenea, studenții utilizează soft-uri specializate de ultimă generație pentru construcții, proiectare asistată de calculator, modelare 3D și beneficiază de stagii de practică și burse motivante, având posibilitatea de a accesa mobilități la universități din străinătate prin programele ERASMUS + și CEEPUS.

Rata de angajabilitate a absolvenților Facultății de Construcții este de aproape 100%. Absolvenții noștri lucrează atât în țară cât și în străinătate, fiind specializați în proiectare, aplicații informatice pentru construcții, execuție, proiectare tehnologică, supervizare, evaluări, asigurări, investiții, ofertare tehnică etc.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master