STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE Construcții

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

Ingineria structurilor de construcții
 • Capacitatea de școlarizare : 50 locuri
 • Durata de studii:  2 ani
 • Taxa de studii: 3900 Lei
 • Criterii de admitere:
  • 60% Proba orală
  • 40% Media ex. de licență/diplomă
 • Criterii de departajare:
  • Media generală de absolvire a studiilor de licență
  • Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență
  • Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență
Ingineria și managementul proiectelor de construcții
 • Capacitatea de școlarizare : 50 locuri
 • Durata de studii:  2 ani
 • Taxa de studii: 3900 Lei
 • Criterii de admitere:
  • 60% Proba orală
  • 40% Media ex. de licență/diplomă
 • Criterii de departajare:
  • Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  • Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
  • Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR