STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE Construcții

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

Ingineria structurilor de construcții
 • Capacitatea de școlarizare : 50 locuri
 • Durata de studii:  2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 3900 Lei
 • Criterii de admitere:
  • Medie admitere = 60% notă proba orală + 40% media generală a examenului de licență/diplomă
 • Criterii de departajare:
  • Media generală de absolvire a studiilor de licență
  • Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență
  • Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență
Ingineria și managementul proiectelor de construcții
 • Capacitatea de școlarizare : 50 locuri
 • Durata de studii:  2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 3900 Lei
 • Criterii de admitere:
  • Medie admitere = 60% notă proba orală + 40% media generală a examenului de licență/diplomă
 • Criterii de departajare:
  • Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  • Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
  • Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Construcții

Site: http://constructii.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 268 470; 0721 106 422

E-mail: constructii@univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Constructii (Constanta)

 

CALENDAR
 

Sesiunea iulie 2022

MASTER

11 iulie-20 iulie 2022 (ora 1400)

Înscrierea ONLINE a candidaților

21 iulie 2022

Afișarea listelor privind programarea probei orale a candidaților înscriși

22 iulie 2022

Susținerea probei orale a candidaților înscriși;

23 iulie 2022

Afișarea rezultatelor probei orale si a listelor definitive

25-27 iulie 2022

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire la sediul facultății)

28 iulie 2022

Actualizarea  listelor definitive ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

 

Sesiunea septembrie 2022* – Facultatea de CONSTRUCTII

*Sesiunea de admitere din septembrie 2022 (5 septembrie -14 septembrie) se va organiza numai dacă rămân locuri neocupate/vacante în urma sesiunii de admitere din iulie 2022.

MASTER

5 sept–9 sept 2022 (ora 1200)

Înscrierea ONLINE a candidaților

9 sept (ora 19)

Afișarea listelor privind programarea probei orale

10 sept 2022

Susținerea probei orale a candidaților înscriși;

12 sept 2022

Afișarea rezultatelor probei orale si a listelor definitive

12 sept-14 sept 2022

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire la sediul facultății)

Actualizarea  listelor definitive ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați si înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

15 sept 2022

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați