STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Construcții

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

AMENAJĂRI ȘI CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE (ACH)
 • Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Cetateni romani UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii:
   • 3720 lei/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de intenţie – evaluată Admis/Respins
   • Media generala a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Nota la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat (scris)
   • Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii:
   • 3060 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media
    anilor de liceu.
  • Criterii de departajare:
   •  Media generala a ultimului an de liceu
   •  Media generala a penultimului an de liceu
CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE (CCIA)
 • Capacitatea de școlarizare: 100 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Cetateni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii:
   • 3720 lei/an de studiu 
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de intenţie – evaluată Admis/Respins
   • Media generala a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Nota la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat (scris)
   • Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii:
   • 3060 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media
    anilor de liceu.
  • Criterii de departajare:
   •  Media generala a ultimului an de liceu
   •  Media generala a penultimului an de liceu

 

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Construcții

Site: http://constructii.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772298860

E-mail: constructii@univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Constructii (Constanta)

 

CALENDAR
 

Sesiunea IULIE 2024 – Facultatea de CONSTRUCTII

LICENTA

8 iulie-16 iulie 2024

Înscrierea ONLINE a candidaților

18 iulie 2024

Afișarea rezultatelor evaluării scrisorilor de intenție si a listelor inițiale în vederea înmatriculării

19 iulie-22 iulie 2024

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății)

23 iulie 2024

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

23-24 iulie 2024

Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

25 iulie 2024

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

Rezultatele se afișeaza la adresa: https://constructii.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2024 – Facultatea de CONSTRUCTII

LICENTA

4 sept- 9 sept 2024

Înscrierea ONLINE a candidaților

10 sept 2024

Afișarea rezultatelor evaluării scrisorilor de intenție si a listelor inițiale în vederea înmatriculării

11 sept-12 sept 2024

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății)

13 sept 2024

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

13 sept 2024

Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

15 sept 2024

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

*Sesiunea de admitere din septembrie 2024 se va organiza numai daca raman locuri neocupate/vacante in urma sesiunii de admitere din iulie 2024.

Rezultatele se afișeaza la adresa: https://constructii.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere