STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Construcții

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

AMENAJĂRI ȘI CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE (ACH)
 • Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Cetateni romani UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii:
   • 3300 lei/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de intenţie – evaluată Admis/Respins
   • Media generala a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Nota la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat (scris)
   • Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii:
   • 2750 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de acceptare de la MEC.
   • Media anilor de studii din perioada liceului
  • Criterii de departajare:
   •  Media generala a ultimului an de liceu
   •  Media generala a penultimului an de liceu
CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE (CCIA)
 • Capacitatea de școlarizare: 75 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Cetateni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii:
   • 3300 lei/an de studiu 
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de intenţie – evaluată Admis/Respins
   • Media generala a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Nota la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat (scris)
   • Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii:
   • 2750 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Scrisoare de acceptare de la MEC.
   • Media anilor de studii din perioada liceului
  • Criterii de departajare:
   •  Media generala a ultimului an de liceu
   •  Media generala a penultimului an de liceu

 

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Construcții

Site: http://constructii.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772298860

E-mail: constructii@univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea de Constructii (Constanta)

 

CALENDAR
 

Sesiunea septembrie 2023 – Facultatea de CONSTRUCTII

Sesiunea iulie 2023 – Facultatea de CONSTRUCTII

LICENTA

6 iulie–17 iulie 2023 (ora 12)

Înscrierea ONLINE a candidaților

18 iulie 2023

Afișarea rezultatelor evaluării scrisorilor de intenție si a listelor inițiale în vederea înmatriculării

19 iulie-22 iulie 2023

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau prin împuternicire, la sediul facultății)

24 iulie 2023

Afișarea listelor actualizate ca urmare a retragerii  candidaților neînmatriculați

24-25 iulie 2023

Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate

25 iulie 2023

Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați