STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL

 • Capacitatea de școlarizare: 20 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6500 lei
 • Criterii de admitere
  • Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50
  • Proba II: practic – pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min. care trebuie să cuprindă text și cântec.
 • Criterii departajare:
  • Media generală a examenului de licență.
  • Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

ARTA EDUCAȚIEI MUZICALE

 • Capacitatea de școlarizare: 20 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei
 • Criterii de admitere
  • Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%
  • Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.
  • Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.
  • Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.
 • Criterii departajare:
  • Media examenului de licență,
  • Nota de la proba I a examenului de licență

ARTA SPECTACOLULUI LIRIC

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6500 lei
 • Criterii de admitere
  • PROBA I: practic – pondere notă 50%
  • – 3 (trei) piese din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală
  • PROBA II: Interviu – oral- pondere notă 50%
  • – sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.
 • Criterii departajare:
  • Media examenului de licență,
  • Nota de la proba I a examenului de licență

EDUCAȚIA VIZUALĂ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ȘI FIGURII

 • Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei
 • Criterii de admitere
  • Probă: Interviu cu candidatul și prezentare de portofoliu lucrări + proiect de cercetare: – 15 minute: – prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul artistic, al educatiei, sau stiintific din creaţia personală, eventual cu repere din lucrarea de licenţă*; prezentarea unui proiect de cercetare însoţit de un Curriculum Vitae personal**;
  • 1 Proiect (maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rand cu imagini incluse).
  • Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.
  • */** Portofoliul de lucrări al candidatului, proiectul și Curriculum Vitae va fi transmis împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi analizat de comisie.
 • Criterii departajare:
  • Media generală a examenului de licență.
  • Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

CALENDAR

 

Mai multe clipuri video puteti vedea AICI.