STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTA ACTORULUI DE FILM
 • Domeniul de studii: Teatru și artele spectacolului
 • Programul de studii: Arta actorului de film
 • Taxă școlarizare: 7500 lei/an
 • Nr. credite: 120
 • Criterii de selecție:
  • ETAPA I (dosar) *
   • CV – filmografie
   • monolog (selftape cu text impus) * *
   • monolog/ povestire (selftape cu text creație proprie, care să conțină următoarele 7 cuvinte: conștiință, celălalt, respect, înteles, masă, apă, lămurește-mă. Textul trebuie prezentat și în formă scrisă, în dosarul candidatului)
   • prezentare (selftape, care să includă răspunsul la întrebarea: “ce te motivează să dai examen la masteratul de arta actorului de film”) – maximum 2 minute
  • ETAPA II
   • PROBA I – pondere notă 50%
    – Discuții pe baza materialelor trimise
   • PROBA II – pondere notă 50%
    – Interviu cu candidatul (15 min)
  • * Dosarul precizat la Etapa I se transmite pe e-mail (ao.fa@365.univ-ovidius.ro) până la data de 20 iulie 2024.
  • * * Textul se afișează pe site-ul Facultății de Arte – ADMITERE – ANUNȚURI ADMITERE sau poate fi solicitat la adresa de e-mail ao.fa@365.univ-ovidius.ro.
 • Criterii de departajare:
  • Media examenului de licență,
  • Nota de la proba I a examenului de licență
ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL
 • Domeniul de studii: Teatru și artele spectacolului
 • Programul de studii: Arta actorului de music-hall
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 7500 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50
  • Proba II: practic – pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min.
 • Criterii de departajare:
  • Media examenului de licență;
  • Nota de la proba 1 a examenului de licență.
STUDII MUZICALE APLICATE
 • Domeniul de studii: Muzică
 • Programul de studii: Studii muzicale aplicate
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 7000 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%
   Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.
  • Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.
   Prezentarea unei teme propuse de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.
 • Criterii de departajare:
  • Media examenului de licență,
  • Nota de la proba I a examenului de licență
ARTA SPECTACOLULUI LIRIC
 • Domeniul de studii: Muzică
 • Programul de studii: Arta spectacolului liric
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 7500 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • PROBA I: practic – pondere notă 50%
   – 3 (trei) piese din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală
  • PROBA II: Interviu – oral- pondere notă 50%
   – sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.
 • Criterii de departajare:
  • Media examenului de licență;
  • Nota de la proba 1 a examenului de licență.
STUDII INTERDISCIPLINARE ÎN ARTELE VIZUALE
 • Domeniul de studii: Arte vizuale
 • Programul de studii: Studii interdisciplinare în artele vizuale
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 7000 lei/an
 • Criterii de selecție:
  •  Proba : 1a – Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă şi un proiect* de cercetare plastică cu susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat.
  • Proba : 1b – Interviu menit să reliefeze coerența proiectului de cercetare propus de candidat și opțiunea pentru specializare.
   – acestea însoţite şi de un Curriculum Vitae care să conţină informaţii personale, activităţi/ preocupări care să ateste interesul pentru domeniul artelor vizuale.
  • *Proiectul va avea următoarea structură:
   • text (maximum 3 pagini/ 8.500 – 9.000 semne) care să cuprindă: tema cercetării plastice, argument de natură teoretică, direcții de dezvoltare ale temei propuse, abordări posibile, etape de lucru, bibliografie (minimum 10 titluri);
   • schițe personale pentru proiectul de cercetare (schițe de documentare, schițe-proiect, schițe de compoziție etc.)
   • dimensiuni maxime 30×40 cm.; tehnica la alegere: tempera, acrilic, acuarelă, creion, cărbune, pastel, colaj etc.;
   • documentare (imagini care să reflecte raportarea cercetării plastice personale
    la repere din istoria artelor vizuale)
 • Criterii de departajare:
  • Media examenului de licență;
  • Nota de la proba 1 a examenului de licență.

INFO ÎNSCRIERE

CALENDAR

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 2024

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Studii interdisciplinare in artele vizuale

Înscrierea candidaților

08 – 25 iulie 2024 (ora 16:00)

Loc desfășurare

Atelier Mansardă (Bdul Mamaia 124)

Proba I a

26 iulie 2024, ora 10:00

Proba I b

26 iulie 2024, ora 14:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

26 iulie 2024, ora 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

27 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, orele 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

31 iulie 2024, orele 17:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de music-hall

Înscrierea candidaților

08 – 23 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

24 iulie 2024, ora 10:00

Proba II

25 iulie 2024, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

26 iulie 2024, orele 10:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

27 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, orele 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

31 iulie 2024, orele 10:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta spectacolului liric

Înscrierea candidaților

08 – 24 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief, Cămin C2, et 4

(Bdul Mamaia 124)

Proba I

25 iulie 2024, ora 17:00

Proba II

26 iulie 2024, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

27 iulie 2024, ora 11:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

27 iulie, orele 11:00 – 17:00

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, ora 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Studii muzicale aplicate

Înscrierea candidaților

08 – 22 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Cămin 2 – Etaj 2, Sala 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba I

23 iulie 2024, ora 15:00

Proba II

24 iulie 2024, ora 15:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

25 iulie 2024, orele 11:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

25 iulie 2024, orele 11:00 – 17:00

26 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

27 iulie 2024, orele 12:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, orele 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de film

Înscrierea candidaților

08 – 21 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

22 iulie 2024, ora 11:00

Proba II

23 iulie 2024, ora 11:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

24 iulie 2024, ora 12:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

24 iulie 2024, orele 12:00 – 17:00

25 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

26 iulie 2024, ora 14:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, ora 12:00

Rezultatele se afișează la adresa:

https://arte.univ-ovidius.ro/admitere/anunturi-admitere

DATE CONTACT

Facultatea de Arte

Site: http://arte.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772294921

E-mail: ao.fa@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea De Arte Uoc

 

Mai multe clipuri video puteti vedea AICI.