STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTA ACTORULUI DE FILM
 • Durata de studii: 2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 7500 lei
 • Criterii de admitere:
  • ETAPA I (dosar) *
   •  CV
   •  monolog (selftape cu text obligatoriu* * – prezentare (selftape, care să includă răspunsul la întrebarea: “ce te motivează să dai examen la masteratul de arta actorului de film”) – maximum 2 minute
  • ETAPA II
   • PROBA I – pondere notă 50%
    •  Discutii pe baza materialelor trimise
   • PROBA II – pondere notă 50%
    •  Interviu cu candidatul (15 min)
  • * Dosarul precizat la Etapa I se transmite pe e-mail (ao.fa@365.univ-ovidius.ro) până la data de 20 iulie 2022. * * Textul se afișează pe site-ul Facultății de Arte – ADMITERE – ANUNȚURI ADMITERE sau poate fi solicitat la adresa de e-mail ao.fa@365.univ-ovidius.ro.
 • Criterii departajare:
  • 1.Media examenului de licență,
  • 2. Nota de la proba I a examenului de licență
ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL
 • Durata de studii: 2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 7500 lei
 • Criterii de admitere
  • Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50
  • Proba II: practic – pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min.
 • Criterii departajare:
  • 1.Media examenului de licență,
  • 2. Nota de la proba I a examenului de licență
ARTA EDUCAȚIEI MUZICALE
 • Durata de studii: 2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere
  • Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%
   • Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.
  • Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.
   • Prezentarea unei teme propuse de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.
 • Criterii departajare:
  • 1.Media examenului de licență,
  • 2. Nota de la proba I a examenului de licență
ARTA SPECTACOLULUI LIRIC
 • Durata de studii: 2 ani
 • Nr. credite 120
 • Taxa de studii: 7500 lei
 • Criterii de admitere
  • PROBA I: practic – pondere notă 50%
   •  3 (trei) piese din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finală
  • PROBA II: Interviu – oral- pondere notă 50%
   •  sustinerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală
 • Criterii departajare:
  • Media examenului de licență,
  • Nota de la proba I a examenului de licență
EDUCAȚIA VIZUALĂ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ȘI FIGURII
 • Durata de studii: 2 ani
 • Nr. credite: 120
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere
  • Proba : 1a – Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă şi un proiect* de cercetare plastică cu susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat.
  •  Proba : 1b – Interviu menit să reliefeze coerența proiectului de cercetare propus de candidat și opțiunea pentru specializare.
   •  acestea însoţite şi de un Curriculum Vitae care să conţină informaţii personale, activităţi/ preocupări care să ateste interesul pentru domeniul artelor vizuale.
  • *Proiectul va avea următoarea structură:
   • text (maximum 3 pagini/ 8.500 – 9.000 semne) care să cuprindă: tema cercetării plastice, argument de natură teoretică, direcții de dezvoltare ale temei propuse, abordări posibile, etape de lucru, bibliografie (minimum 10 titluri);
   • schițe personale pentru proiectul de cercetare (schițe de documentare, schițe-proiect, schițe de compoziție etc.) – dimensiuni maxime 30×40 cm.; tehnica la alegere: tempera, acrilic, acuarelă, creion, cărbune, pastel, colaj etc.;
   • documentare (imagini care să reflecte raportarea cercetării plastice personale la repere din istoria artelor vizuale)
 • Criterii departajare:
  • Media generală a examenului de licență.
  • Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

INFO ÎNSCRIERE

CALENDAR

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Înscrierea candidaților

01-22 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Studio Mansardă (Bdul Mamaia 124)

Proba I

23 septembrie 2022, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

23 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

24-25 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

25 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

26 septembrie 2022, ora 18:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de music-hall

Înscrierea candidaților

01-18 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

19 septembrie 2022, ora 10:00

Proba II

20 septembrie 2022, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

20 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

21-22 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

22 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

23 septembrie 2022, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta spectacolului liric

Înscrierea candidaților

01-18 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief (Bdul Mamaia 124)

Proba I

19 septembrie 2022, ora 16:00

Proba II

20 septembrie 2022, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

20 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

21-22 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

22 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

23 septembrie 2022, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta educației muzicale

Înscrierea candidaților

01-18 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Camin 2 etaj 2 (C2.2)

(B-dul Mamaia 124)

Proba I

19 septembrie 2022, ora 15:00

Proba II

20 septembrie 2022, ora 16:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

20 septembrie 2022, ora 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

21-22 septembrie 2022,

orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

22 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

23 septembrie, ora 20:00

PROGRAM STUDII MASTER

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Arta actorului de film

Înscrierea candidaților

01-18 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

19 septembrie 2022, ora 14:00

Proba II

20 septembrie 2022, ora 14:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

20 septembrie 2022, ora 20:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

21-22 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

23 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

24 septembrie 2022, ora 20:00

Mai multe clipuri video puteti vedea AICI.