STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)
 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 4 ani 
 • Nr. credite : 240
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins
   subproba 1 – practic:
   1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
   2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;
   3. lectură la prima vedere.
   subproba 2 – colocviu (Bibliografie: A.P. Cehov ‐ “Trei surori” și ”Pescărușul”; William Shakespeare – “Visul unei nopți de vară” și ”Îmblânzirea scorpiei”; I. L. Caragiale ‐ “O noapte furtunoasă”; Camil Petrescu – “Suflete tari”; Marin Sorescu – “A treia țeapă”; Eugen Ionescu ‐ ”Rinocerii”, Matei Vișniec ‐ ”Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”.)
   1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
   subproba 1 – practic – pondere 50%:
   -atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.
   subproba 2 – practic – pondere 50%:
   -interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;
   * Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 10 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un cântec (cu sau fără acompaniament).
 • Criterii de departajare:
  1. Media generală a examenului de bacalaureat
  2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)
 • Capacitatea de școlarizare: 10 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Nr. credite : 240
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins
   Colocviu
   Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
   subproba 1 – scris – pondere 50%
   Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.
   subproba 2– practic – pondere 50%
   Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie
 • Criterii de departajare:
  • Media generală a examenului de bacalaureat
  • Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO
 • Capacitatea de școlarizare: 12 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite:  240
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins – practic
   a) Vocalize;
   b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;
   c) Auz muzical:
   – Recunoaşterea intervalelor simple;
   – Dicteu ritmic
   d) Solfegiu la prima vedere:
   – Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;
   – analiza solfegiului;
  • PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării – ponderea în media de admitere: – 100% – practic
   Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.
   * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.
   ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.
 • Criterii de departajare:
  •  Media generală a examenului de bacalaureat
  •  Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
MUZICĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii: 5000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral
   Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral
   Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol sau fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, formule de triolet). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.
 • Criterii de departajare:
  • Media generală a examenului de bacalaureat
  • Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE
 • Capacitatea de școlarizare: 25 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii: 5000 lei
 • Criterii de admitere:
  • Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute – interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului
  • Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% – 4 ore – studiu desen(carbune sau creion pe format 50cm/70cm) – 50% – studiu culoare – 4 ore (culori de apa pe format 50cm/70cm) – 50%
 • Criterii de departajare:
  • Media generală a examenului de bacalaureat
  • Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

INFO ÎNSCRIERE

CALENDAR

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 2024

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

Înscrierea candidaților

08 – 24 iulie 2024 (ora 23.59)

 

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief

Cămin C2, et 4

(Bdul Mamaia 124)

 

Proba I

25 iulie 2024, ora 10:00

Interpretare muzicală-canto

Proba II

26 iulie 2024, ora 15:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

27 iulie 2024, ora 11:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

27 iulie, orele 11:00 – 17:00

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, ora 20:00

 

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

31 iulie 2024, ora 12:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Muzică

Înscrierea candidaților

08 – 22 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Cămin 2 – Sala „D. Sărăcescu” (Bdul Mamaia 124)

Proba I

23 iulie 2024, ora 11:00

Proba II

24 iulie 2024, ora 10:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

25 iulie 2024, orele 12:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

26 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

27 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, ora 10:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, ora 17:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Înscrierea candidaților

08 – 23 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Atelier Mansardă PAPD

Proba I

24 iulie 2024, ora 10:00

Proba II.1

25 iulie 2024, ora 9:00-13:00

Proba II.2

25 iulie 2024, ora 14:00-18:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

26 iulie 2024, orele 10:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

26 iulie 2024, orele 12:00 – 17:00

27 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

29 iulie 2024, orele 10:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, orele 17:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

Înscrierea candidaților

08 – 24 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Cămin C2 parter (Bdul Mamaia 124)

Proba I

25 iulie 2024, ora 11:00

Proba II

26 iulie 2024, ora 09:00 (subproba 1)

26 iulie 2024, ora 14:00 (subproba 2)

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

27 iulie 2024, orele 12:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

30 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, ora 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

31 iulie 2024, ora 16:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Actorie)

Înscrierea candidaților

08 – 24 iulie 2024 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

25 iulie 2024, ora 14:00

Proba II

26 iulie 2024, ora 14:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

27 iulie 2024, orele 12:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

29 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

30 iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

30 iulie 2024, ora 20:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

31 iulie 2024, ora 16:00

         

Rezultatele se afișează la adresa:

https://arte.univ-ovidius.ro/admitere/anunturi-admitere

DATE CONTACT

Facultatea de Arte

Site: http://arte.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772294921

E-mail: ao.fa@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea De Arte Uoc

 

 

Mai multe materiale video AICI