STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – practice – se apreciază cu admis/respins 1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului; 2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans; 3. lectură la prima vedere.
  • PROBA II: practic – ponderea în media de admitere: – 100% 1.interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului; 2. improvizație pe un text din repertoriul candidatului. * Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care două fabule,o povestire din literatura română sau universal (publicată, cu autor cunoscut), un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

 • Capacitatea de școlarizare: 10 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională- Colocviu – oral – se apreciază cu admis / respins Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.
  • PROBA II: practic – ponderea în media de admitere: – 100% -Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO

 • Capacitatea de școlarizare: 8 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins – practic
   a) Vocalize;
   b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;
   c) Auz muzical:
     – Recunoaşterea intervalelor simple;
     – Dicteu ritmic
   d) Solfegiu la prima vedere:
      – Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;
      – analiza solfegiului; 
  • PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării – ponderea în media de admitere: – 100% – practic
   Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.
      * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.
      ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

MUZICĂ

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 5500 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE

 • Capacitatea de școlarizare: 25 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 5500 lei
 • Criterii de admitere:
  • Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute – interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului
  • Proba II: ponderea în media de admitere: – 100% – 20 minute – crochiu desen (10 minute) – 50% – eboșă de culoare (10 minute) – 50%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

INFO ÎNSCRIERE

 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR

 

Mai multe materiale video AICI