STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – FACULTATEA DE ARTE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)
 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani 
 • Nr. credite : 180 
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I:  vocaţională – se apreciază cu admis/respins
   • subproba 1 – practic:
    • 1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
    • 2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;
    • 3. lectură la prima vedere.
   • subproba 2 – colocviu
    • 1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
   • subproba 1 – practic – pondere 50%:
    • atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.
   • subproba 2 – practic – pondere 50%:
    • -interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;
    • * Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 10 poezii diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)
 • Capacitatea de școlarizare: 10 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Nr. credite : 180 
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins
   • Colocviu
   • Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
   • subproba 1 – scris – pondere 50%
    • Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.
   • subproba 2– practic – pondere 50%
    • Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO
 • Capacitatea de școlarizare: 8 locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite:  240
 • Taxa de studii: 7000 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – aptitudini muzicale- se apreciază cu admis/respins – practic
   • Vocalize;
   • Declamarea unei poezii / fabule / monolog;
   • Auz muzical:
    • Recunoaşterea intervalelor simple;
    • Dicteu ritmic
    • Solfegiu la prima vedere:
     •  Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;
     •  analiza solfegiului;
  • PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării – ponderea în media de admitere: – 100% – practic
   • Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.
   • * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.
   • ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
MUZICĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii: 6500 lei
 • Criterii de admitere:
  • PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral
   • Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală, în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului. Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute.
  • PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral
   • Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol sau fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, formule de triolet). Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română
PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE
 • Capacitatea de școlarizare: 25 locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii: 6500 lei
 • Criterii de admitere:
  • Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute – interviu și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului
  • Proba II: ponderea în media de admitere: – 100%
   •  4 ore – studiu desen (carbune sau creion pe format 50cm/70cm) – 50% 
   •  4 ore – studiu culoare (culori de apa pe format 50cm/70cm) – 50%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat
  • 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

INFO ÎNSCRIERE

CALENDAR

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

Înscrierea candidaților

01 – 20 septembrie 2022 (ora 23.59)

 

Loc desfășurare

Sala Aida Abagief (Bdul Mamaia 124)

 

Proba I

21 septembrie 2022, ora 11:00

Interpretare muzicală-canto

Proba II

22 septembrie 2022, ora 14:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

23 septembrie 2022, ora 09:00

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23-24 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

 

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2022, ora 18:00

 

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

25 septembrie 2022, ora 11:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Muzică

Înscrierea candidaților

01 – 18 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala D. Sărăcescu

(B-dul Mamaia 124)

Proba I

19 septembrie 2022, ora 11:00

Proba II

20 septembrie 2022, ora 11:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

21 septembrie 2022, ora 09:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

22 – 23 septembrie 2022,

orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

25 septembrie 2022, ora 20:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Înscrierea candidaților

01-20 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Studio Mansardă (Bdul Mamaia 124)

Proba I

21 septembrie 2022, ora 10:00

Proba II.1

22 septembrie 2022, ora 09:00

Proba II.2

22 septembrie 2022, ora 14:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

23 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

23-24 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

24 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

25 septembrie 2022, ora 20:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

Înscrierea candidaților

01 -22 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

23 septembrie 2022, ora 10:00

Proba II

24 septembrie 2022, ora 08:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

24 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

25-26 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

26 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

27 septembrie 2022, ora 14:00

PROGRAM STUDII LICENȚĂ

ACTIVITĂȚI

PERIOADĂ

 

 

 

Artele Spectacolului (Actorie)

Înscrierea candidaților

01-22 septembrie 2022 (ora 23.59)

Loc desfășurare

Sala Studio (Bdul Mamaia 124)

Proba I

23 septembrie 2022, ora 13:00

Proba II

24 septembrie 2022, ora 12:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși

24 septembrie 2022, ora 18:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși

25-26 septembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați

26 septembrie 2022, ora 18:00

Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați

27 septembrie 2022, ora 14:00

DATE CONTACT

Facultatea de Arte

Site: http://arte.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 268 550

E-mail: ao.fa@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Facultatea De Arte Uoc

 

 

Mai multe materiale video AICI