STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

 

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

 

DOMENIUL CHIMIE, capacitatea de școlarizare 30 locuri

 

 • Programul de studii: Chimie medicală
 • Durata de studii: 3 ani;
 • Nr. credite: 180
 • Diplomă de licență în chimie medicală
 • Taxa de studii: 3.500 Ron
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie
DOMENIUL INGINERIE CHIMICĂ, capacitatea de școlarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică (anul I și II)

 • Taxă de școlarizare: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obținută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Pentru anii III și IV, studenții vor opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului și Petrochimie

Diplomă de inginer
Durata de studii: 4 ani
Nr. credite: 240
Taxa de studii: 3.500 Ron

Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer
Durata de studii: 4 ani
Nr. credite: 240
Taxa de studii: 3.500 Ron

DOMENIUL ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE, capacitatea de școlarizare 30 locuri
 • Programul de studii: Fizică Tehnologică
 • Diplomă de inginer
 • Durata de studii: 4 ani
 • Nr. credite: 240
 • Taxa de studii: 3.500 Ron
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
   • 2. Media obținută la examenul de bacalaureat la limba română
   • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

INFO ÎNSCRIERE

 

 

DATE CONTACT

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Site: http://fsai.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 268 491; 0241 606 434

Facebook: Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Constanța

 

CALENDAR

 Studii universitare de licență.

      Sesiunea iulie 2022 (4.07- 31.07. 2022)

Activitati

Data

Înscriere

04-19 iulie

Afisare liste provizorii

20 iulie

Contestatii liste provizorii

21 iulie

Afișare liste initiale

21 iulie

Înmatriculări

22, 23, 25 iulie

Afișare listelor intermediare, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

25 iulie

Înmatricularea candidaților aflați pe lista de așteptare, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă)

26, 27 iulie

Afișare listelor intermediare, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

27 iulie

Înmatricularea candidaților aflați pe lista de așteptare, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă)

28,29 iulie

Afișarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în urma redistribuirii (licenţă)

29 iulie

 

          Sesiunea septembrie 2022 (5.09-15.09. 2022)

Activitati

Data

Înscriere

5-8 septembrie

Afisare liste provizorii+contestatii

9 septembrie

Afișare liste initiale

10 septembrie

Înmatriculări

12,13 septembrie

Afisare liste intermediare

13 septembrie

Înmatriculări

14, 15 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

15 septembrie