STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

DOMENIUL CHIMIE, capacitatea de școlarizare 30 locuri
 • Programul de studii: Chimie medicală
 • Durata de studii: 3 ani;
 • Diplomă de licență în chimie medicală
 • Taxa de studii: 3.500 Ron
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie
DOMENIUL INGINERIE CHIMICĂ, capacitatea de școlarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică (anul I și II)

 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obținută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Pentru anii III și IV, studenții vor opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului și Petrochimie

Diplomă de inginer
Durata de studii: 4 ani
Taxa de studii: 3.500 Ron

Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer
Durata de studii: 4 ani
Taxa de studii: 3.500 Ron

DOMENIUL ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE, capacitatea de școlarizare 30 locuri
 • Programul de studii: Fizică Tehnologică

  Diplomă de inginer

  Durata de studii: 4 ani

  Taxa de studii: 3.500 Ron

  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
   • 2. Media obținută la examenul de bacalaureat la limba română
   • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR