Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie (FSAI) formează specialişti în acord cu standardele europene de calitate în domeniile chimiei şi ingineriei chimice, fizicii şi fizicii tehnologice având drept scop atât satisfacerea necesităților mediului socio-economic regional și european, cât și evoluția personală individuală. Totodată, misiunea FSAI este de a genera și transfera cunoaștere către comunitate prin intermediul cercetărilor ştiinţifice, inovațiilor şi transferurilor tehnologice  în domeniile chimiei şi ingineriei chimice, fizicii şi fizicii tehnologice în contexul unei dezvoltări economice şi sociale regionale viabile.

Studenții FSAI beneficiază de programe de învățământ moderne adaptate standardelor europene actuale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa forței de muncă, valoroase cadre didactice și de cercetare având, totodată, oportunitatea de a lucra cu partenerii facultății, reprezentați de agenţii economici,  în scopul asigurării unei pregătiri practice de calitate.

Absolvenţii sunt pregătiți să se adapteze unui mediu competitiv, în care accentul cade pe flexibilitate, adaptabilitate și interdisciplinaritate, competențele ce le permit angajarea ca ingineri specialiști în domeniile studiate.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master