STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

DOMENIUL CHIMIE, capacitatea de școlarizare 50 locuri
 • Programul de studii: Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul
 • Durata: 2 ani; 120 credite;
 • Diplomă de master în chimie;
 • Taxa de studii: 3.750 Ron
 • Criterii de admitere
  o  50%Proba orala cu nota
  o  50%Media examenului de licența/diploma
 • Criterii de departajare
  o Nota obținută la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba1) a examenului de licență.
  o Media de absolvire a anilor de studii.
DOMENIUL INGINERIE CHIMICĂ, capacitatea de școlarizare 60 locuri
Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului
 • Durata: 2 ani; 120 credite;
 • Diplomă de master în inginerie chimică;
 • Taxa de studii: 3.750 Ron
 • Criterii de admitere
  o 50%Proba orala cu nota
  o 50%Media examenului de licență/diploma
 • Criterii de departajare
  o Nota obținută la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba1) a examenului de licență
  o Media de absolvire a anilor de studii.
Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile
 • Durata: 2 ani; 120 credite,
 • Diplomă de master în inginerie chimică;
 • Taxa de studii: 3.750 Ron
 • Criterii de admitere
  o 50%Proba orala cu nota
  o 50%Media examenului de licență/diploma
 • Criterii de departajare
  o Nota obținută la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba1) a examenului de licență
  o Media de absolvire a anilor de studii.

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR