Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) își propune să contribuie, prin intermediul programelor de studii pe care le dezvoltă, prin proiectele de responsabilitate socială și cele de cercetare, la pregătirea iniţială şi continuă a unor specialişti responsabili și inovativi, practicanți ai unor valori umaniste şi, totodată, la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, dar şi la dezvoltarea socială şi comunitară.

De asemenea, FPSE dorește să  asigure studenților  un mediu încurajator și ofertant pentru realizarea unui set eterogen de experiențe: didactice, de cercetare, de voluntariat, de guvernare academică. În plus, facultatea le oferă absolvenților atât expertiza necesară pentru practicarea și managementul propriei profesii, cât și satisfacția personală a unei experiențe universitare unice.

Oferta educațională cuprinde programe de studii licență și master în domeniile: psihologie, asistență socială, șțiințele educației.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master