STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

PSIHOLOGIE, capacitatea de școlarizare 60 locuri
PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII
 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Programul de studii: Psihodiagnoza personalității
 • Nr.credite:120
 • Tematica
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 4100 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare
    stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
    cercetare stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Consilierea în managementul serviciilor de asistență socială
 • Domeniul de studii: Asistență socială
 • Programul de studii: Consilierea în managementul serviciilor de asistență socială
 • Nr.credite:120
 • Tematica
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 4100 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare
    stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică)
    +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
    cercetare stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, capacitatea de școlarizare 100 locuri
Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă
 • Domeniul de studii: Științe ale educației
 • Programul de studii: Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă
 • Nr.credite:120
 • Tematica
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 4100 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu
    (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de
    Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 • Domeniul de studii: Științe ale educației
 • Programul de studii: Management educațional
 • Nr.credite:120
 • Tematica
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 4100 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare
    stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
    cercetare stiintifică);
    2. Media anilor de studii de licență;
    3.Media ultimului an de studii

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Site: http://pse.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773308263

E-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro 

Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

 

 

CALENDAR
 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de MASTERAT forma de învățământ cu frecvență,

Sesiunea IULIE 2024

Etape

Perioada

Înscrieri

08.07.2024 – 21.07.2024

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri la ora 14.00!!!

Probă interviu

22.07.2024

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

22.07.2024

Contestații

23.07.2024

Afișarea rezultatelor intermediare 1 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

23.07.2024

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

24.07.2024 – 27.07.2024

Afișarea rezultatelor intermediare 2 cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

29.07.2024

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original.

29.07.2024 – 30.07.2024

Afişarea rezultatelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

31.07.2024

Rezultatele se afisează la adresa: https://pse.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere

 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de MASTERAT, forma de învățământ cu frecvență,

Sesiunea SEPTEMBRIE 2024

Etape

Perioada

Înscrieri

04-11 septembrie 2024

ATENȚIE!! Plataforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri la ora 14.00!!!

Probă interviu

12 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

12 septembrie 2024

Contestații

13 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

13 septembrie 2024

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

14-16 septembrie 2024

Afişarea rezultatelor finale cu candidaţii declarați admiși și înmatriculați.

16 septembrie 2024

Rezultatele se afisează la adresa: https://pse.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere