STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

PSIHOLOGIE, capacitatea de școlarizare 60 locuri
PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII
 • Domeniul de studii: Psihologie
 • Programul de studii: Psihodiagnoza personalității
 • Nr.credite:120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 3700 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;
   • 2. Media examenului de licenta;
   • 3.Media anilor de studii de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, capacitatea de școlarizare 300 locuri
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
 • Domeniul de studii: Științe ale educației
 • Programul de studii: Management educațional
 • Nr.credite:120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 3700 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;
   • 2. Media examenului de licenta;
   • 3.Media anilor de studii de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă
  • Criterii de departajare:
   • Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de licenţă

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Site: http://pse.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773308263

E-mail: ao.fpse@365.univ-ovidius.ro 

Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

 

 

CALENDAR
 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de MASTERAT forma de învățământ cu frecvență,

Sesiunea IULIE 2023

Etape

Perioada

Înscrieri

06.07.2023 – 18.07.2023

ATENȚIE!! Platforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri la ora 14.00!!!

Probă interviu

19.07.2023

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

19.07.2023

Contestații

20.07.2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

20.07.2023

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

21.07.2023 – 24.07.2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor după retragerea candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare

25.07.2023

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original.

25.07.2023 – 27.07.2023

Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

28.07.2023

 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de MASTERAT, forma de învățământ cu frecvență,

sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Etape

Perioada

Înscrieri

04-10 septembrie 2023

ATENȚIE!! Plataforma de admitere se închide în ultima zi de înscrieri la ora 14.00!!!

Probă interviu

11 septembrie 2023

Afișarea listelor provizorii (liste de verificare) cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor

11 septembrie 2023

Contestații

12 septembrie 2023

Afișarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor

12 septembrie 2023

Înmatriculări pentru toate programele de masterat. Semnarea contractelor de studii și depunerea documentelor în original

13-14 septembrie 2023

Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

15 septembrie 2023