Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină îşi asumă misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară printr-un proces didactic de excelenţă, oferindu-le posibilitatea de a-şi folosi întregul potenţial prin asigurarea unei programe conforme cu cele mai înalte standarde ale ştiinţelor biomedicale și în concordanță cu cerințele prevăzute de Comunitatea Europeană, Ministerul Educației şi ARACIS.

De asemenea, facultatea îşi propune să devină un centru principal de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, să dezvolte baza de cercetare şi infrastructura necesară, să întreţină şi să dezvolte relaţii de colaborare şi schimburi interuniversitare cu instituţii din ţară şi din străinătate.

Performanţa în procesul educaţional şi de cercetare are ca scop principal menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Totodată, Facultatea de Medicină urmăreşte să asigure un nivel ridicat de satisfacţie al studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice, oferta facultății acoperind așteptările celor implicați.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master