STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Medicină

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ŞI AL SERVICIILOR MEDICALE ŞI FARMACEUTICE
 • Domeniul de studii: Medicină
 • Programul de studii: Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice
 • Nr.credite:120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 5000 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Interviu (50%);
   • Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).
  • Criterii de departajare:
   •  Nota la proba nr. 1 la examenul de licență
   •  Nota la proba nr. 2 la examenul de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 5000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Interviu (50%);
   • Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media tuturor anilor de studiu
   • 2. Media ultimului an de licență

* Examenul pentru cetăţenii străini din state terțe UE, SEE şi CE pe locurile alocate constă într-un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu aplicarea grilei de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină.

Departajarea candidaţilor cu punctaje finale egale se face în funcţie de:

  • media la licență sau la altă formă a examenului de finalizare a studiilor;
  • media ponderată a anilor de studiu de licență.

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Master MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ŞI AL SERVICIILOR MEDICALE ŞI FARMACEUTICE

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Medicină

Site:http://www.medcon.ro/

Telefon: 0773306305

E-mail: secretariatFMed@univ-ovidius.ro

 

CALENDAR
Programul de studii de Masterat

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 – MASTER MISMF

Activitati

Data

Inscriere Master MISMF

04.09-14.09.2023

Desfasurare proba concurs admitere Master MISMF

15.09.2023

Afisare liste definitive Master MISMF

15.09.2023

Imnatriculari program de studii Master MISMF

16.09.2023