STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Medicină

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ŞI AL SERVICIILOR MEDICALE ŞI FARMACEUTICE
 • Domeniul de studii: Medicină
 • Programul de studii: Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice
 • Nr.credite:120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 5500 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Interviu (50%);
   • Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență
    2. Media ponderata a anilor de studiu
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 5000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Interviu (50%);
   • Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media tuturor anilor de studiu
   • 2. Media ultimului an de licență

* Examenul pentru cetăţenii străini din state terțe UE, SEE şi CE pe locurile alocate constă într-un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu aplicarea grilei de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină.

Departajarea candidaţilor cu punctaje finale egale se face în funcţie de:

  • media la licență sau la altă formă a examenului de finalizare a studiilor;
  • media ponderată a anilor de studiu de licență.

TEMATICĂ ŞI MANUALE ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – Master MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR ŞI AL SERVICIILOR MEDICALE ŞI FARMACEUTICE

FIZIOTERAPIE ȘI REABILITARE FUNCȚIONALĂ
 • Domeniul de studii: Medicină
 • Programul de studii: Fizioterapie și reabilitare funcțională
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 5500 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Interviu (50%);
   • Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).
  • Criterii de departajare:
   • 1. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență
   • 2. Media ponderata a anilor de studiu
 •  

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Medicină

Site:http://www.medcon.ro/

Telefon: 0773306305

E-mail: secretariatFMed@univ-ovidius.ro

 

CALENDAR
Programul de studii de Masterat

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2024 – MASTER MISMF

Activitati

Data

Inscriere Master MISMF

04.09.2024- ora 00:00

– 12.09.2024- ora 16:00

Desfasurare proba concurs admitere Master MISMF

13.09.2024

Afișare liste rezultate intermediare Master MISMF

13.09.2024

Imnatriculari program de studii Master MISMF

14.09.2024

Afișare liste rezultate finale Master MISMF

15.09.2024

Afișare liste rezultate finale cumulative Master MISMF

16.09.2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://medicina.univ-ovidius.ro/