Facultatea de Științe Economice

10 MOTIVE SĂ ALEGI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 • Fiecare întreprindere are nevoie de un economist
 • Oferta educaţională diversă – 8 programe de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), 4 programe de licenţă la forma de învăţământ la distanţă (ID), 8 programe de studii de master
 • Corp profesoral cu experiență în domeniu, caracterizat prin prestigiu profesional și didactic
 • Calitatea studiilor – planurile de învăţământ sunt adaptate la cerinţele pieţei muncii
 • Relații de parteneriat cu mediul de afaceriși posibilitatea de a efectua stagii de practică, internship
 • Studenţii pot beneficia de mobilităţi de studii şi mobilităţi de practică în cadrul Programului Erasmus Plus
 • Oportunitatea de a face parte dintr-un grup dinamic de studenţi (asociaţii studenţeşti – AISEC)
 • Studii fără taxă (finanţate de la buget) sau contra unor taxe rezonabile
 • Implicarea studenţilor în activităţi de cercetare (sesiuni de comunicări stiinţifice, cercuri studenţeşti)
 • Diploma de absolvire este recunoscută în Uniunea Europeană.

 

PROGRAME DE STUDII

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor – învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 7,50

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,05

 

Economia Firmei– învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 6,15

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,00

 

Administrarea Afacerilor (în limba engleză) – învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 2200 euro

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de intenție(în limba engleză) – Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureat
 3. Certificat de compentenţă lingvistică conform Regulamentului de Admitere UOC
 • Ultima medie la buget în 2019 – 6,93

– Ultima medie la cu taxă 2019 –

 

Afaceri Internaţionale– învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 7,66

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,00

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune– învăţmânt cu frecvenţă

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 8,33

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,01

 

Finanţe şi Bănci– învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 7,75

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,00

 

Management– învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 7,60

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,00

 

Marketing– învăţmânt cu frecvenţă

Capacitatea de școlarizare: 90 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3300 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
 • Ultima medie la buget în 2019 – 7,20

– Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,00

 

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor – învăţmânt la distanţă (ID)

Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3100 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%

– Ultima medie în 2019 – 6,05

 

Afaceri Internaţionale– învăţmânt la distanţă (ID)

Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3100 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%

– Ultima medie în 2019 – 6,01

 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune – învăţmânt la distanţă (ID)

Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3100 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%

– Ultima medie în 2019 – 6,05

 

Finanţe şi Bănci – învăţmânt la distanţă (ID)

Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

– Durata de studii: 3 ani

 • Taxa de studii: 3100 lei

– Criterii de admitere

 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
 2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%

– Ultima medie în 2019 – 5,75

 

Date de contact

Facultatea de Ştiinţe Fconomice

E-mail: admiterefse@yahoo.com
Website http://stec.univ-ovidius.ro/
Facebook https://www.facebook.com/ovidius.fse/
Adresă Al. Universităţii nr.1, Campus corp A, Constanţa