Facultatea de Teologie

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Tradiția teologică tomitană este continuată astăzi în acest spațiu de Facultatea de Teologie, singura instituție de învățământ teologic superior din Dobrogea și, în același timp, cea mai importantă din zona de Sud-Est a României.

Facultatea de Teologie are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei, vizând formarea de specialişti interdisciplinari (teologie, comunicare, teorii ale culturii, asistență socială, turism, artă).

Facultatea asigură absolvenților competențe ce le permit integrarea în spațiul muncii atât ca preoţi, profesori şi cercetători în domeniu, dar și ca asistenți sociali în sistemul social al BOR și de stat, ghizi și organizatori de pelerinaje, buni manageri în organizarea şi oferirea serviciilor de cazare în așezămintele religioase ortodoxe.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master