STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Teologie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 100 de locuri
 • Durata de studii: 4 ani
 • Taxa de studii : 3.000 lei/ an
 • Criterii de admitere:
  • 1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
  • 2. Media la bacalaureat: 100%.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română;
  • 2. Media anilor de studii din perioada liceului;
TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 2.800 lei/ an
 • Criterii de admitere:
  • 1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
  • 2. Media la bacalaureat: 100% .
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română;
  • 2. Media anilor de studii din perioada liceului;
TEOLOGIE ORTODOXĂ – ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 2.800 lei/ an
 • Criterii de admitere:
  • 1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
  • 2. Media la bacalaureat: 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română;
  • 2. Media anilor de studii din perioada liceului;
MUZICĂ RELIGIOASĂ
 • Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 5.000 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor și aptitudinilor muzicale;
  • 2. Media la bacalaureat: 100% .
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română;
  • 2. Media anilor de studii din perioada liceului;

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR