Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA) formează specialiști  în domeniile Agricultură și Horticultură, Biologie,

Geografie, Știința mediului. Colaborările cu institute de cercetare de profil asigură studenților o pregătire de înalt nivel teoretic și practic.

Programele analitice ale specializărilor oferă pregătire în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei  forţei de muncă, iar  corpul profesoral al facultăţii este format din cadre didactice profesioniste care derulează activități recunoscute în domeniile de specialitate.

De asemenea, diplomele de licență obținute în urma absolvirii sunt recunoscute pe plan internațional datorită aplicării sistemului de credite transferabile. Același sistem permite mobilitatea studenților între centre universitare din țară ca și efectuarea de stagii de studiu la universități partenere din alte state.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master