Facultatea de Litere

DE CE SĂ ALEGI FACULTATEA DE LITERE

Facultatea de Litere are ca misiune fundamentală excelența în dezvoltarea cercetării, difuzarea și valorizarea rezultatelor; în transmiterea cunoașterii și formarea de specialiști în domeniile Filologie, Științele Comunicării și Studii Culturale; în asigurarea celei mai bune inserții sociale și profesionale a absolvenților; în cooperarea națională și internațională, precum și în difuzarea culturii.

Facultatea de Litere crede în cultura de responsabilitate, care începe cu autonomia universitară și include libertatea academică, toleranța și dialogul; conștiinciozitate și profesionalism în toate activitățile; excelență; implicare în discuțiile despre schimbări și provocări universitare; inovare și căutarea de cunoștințe; transparența informațiilor și responsabilitate; utilizarea eficientă a resurselor publice; standarde etice ridicate de comportament.

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, TURCĂ) (IF)

 • Capacitatea de școlarizare: 90 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500
 • Criterii de admitere: 1. Scrisoare de intenție (admis / respins); Media generală a examenului de bacalaureat (pondere 100%)

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, ITALIANĂ) (IFR)

 • Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.300
 • Criterii de admitere: 1. Scrisoare de intenție (admis / respins); Media generală a examenului de bacalaureat (pondere 100%)

 

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (GERMANĂ/ TURCĂ/ FRANCEZĂ/ ITALIANĂ)

 • Capacitatea de școlarizare: 120 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere: 1. Scrisoare de intenție (admis / respins); Media generală a examenului de bacalaureat (pondere 100%)
 • Ultima medie la buget în 2019: 8,28
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 7,34

 

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ– LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ  (ITALIANĂ/ ENGLEZĂ / GERMANĂ/TURCĂ)

 • Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere: 1. Scrisoare de intenție (admis/respins); Media generală a examenului de bacalaureat (pondere 100%)

 

STUDII AMERICANE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

 • Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere: 1. Scrisoare de intenție (admis / respins); Media generală a examenului de bacalaureat (pondere 100%)
 • Ultima medie la buget în 2019: 8,35
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 89

 

JURNALISM

Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri

 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere: 1. Eseu motivațional (admis / respins); Media generală a examenului de bacalaurat (100%)
 • Ultima medie la buget în 2019: 7,46
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 7,31

CALENDAR ADMITERE


Sesiunea iulie 2020: Studii universitare de licență (IF și FR)

Activități Data
Înscriere 6-14 iulie

(închidere platformă: 14 iulie, orele 14:00)

Afișare liste de verificare 15 iulie
Desfășurarea probelor de concurs 16 iulie
Afișare liste provizorii 16 iulie
Contestații 17 iulie
Afișare rezultate contestații 18 iulie
Înmatriculări 20-21 iulie
Afișare liste definitive (care se vor actualiza) 22 iulie
Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive 23-24 iulie
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați 25 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2020: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități Data
Înscriere 5 – 8 septembrie

(închidere platformă: 8 sept.,orele 16.00)

Afișare liste de verificare 8 septembrie
Desfășurarea probelor de concurs 9 septembrie
Afișare liste provizorii 9 septembrie
Contestații 10 septembrie
Afișare rezultate contestații 11 septembrie
Înmatriculări 12 – 13 septembrie
Afișare liste definitive (care se vor actualiza) 13 septembrie
Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive 14 – 15 septembrie
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați 15 septembrie

 

DATE DE CONTACT

 

Facultatea de Litere

Telefon secretariat Tel. 0040 241 551773
Telefon admitere 0728 058 250
Fax Fax. 0040 241 650444
E-mail secretariat_FL@univ-ovidius.ro
Website http://litere.univ-ovidius.ro/

 

Facebook FACULTATEA LITERE OVIDIUS

https://www.facebook.com/facultatea.litereovidius

ENGLEZĂ OVIDIUS CONSTANŢA

https://www.facebook.com/englezaovidiusconstanta/

FRANÇAIS OVIDIUS 2020

https://www.facebook.com/groups/Francophones.Ovidius.2020/

GERMANA CONSTANȚA

https://www.facebook.com/germana.constanta?ref=bookmarks

ITALIANĂ OVIDIUS

https://www.facebook.com/Italian%C4%83-Ovidius-108284944171516/

 

AMERICAN STUDIES CONSTANTA

https://www.facebook.com/American-Studies-Constanta-341829003094579/

JURNALISM UOC
https://www.facebook.com/jurnalism.uoc/

Adresă Campus UOC, corp A, Aleea Universităţii nr. 1 Constanţa 900472, ROMÂNIA