STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Litere

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, TURCĂ) (IF)
 • Capacitatea de școlarizare: 90 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de școlarizare: 3.600 LEI/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba română) – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2700euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis / respins
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, ITALIANĂ) (IFR)
 • Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Taxa de studii: 3.400 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis / respins
  • Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (GERMANĂ/ TURCĂ/ FRANCEZĂ/ ITALIANĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 120 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.600 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2700 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis / respins
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ– LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (ITALIANĂ/ ENGLEZĂ / GERMANĂ/ TURCĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 30 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.600 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2700 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) evaluată cu admis / respins
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
STUDII AMERICANE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.600 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) – evaluată cu admis/ respins;
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2700 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1.Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis / respins
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
JURNALISM
Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri

 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.600 lei /an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. Eseu motivațional (în limba română) evaluat cu notă – 50 %
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 2700 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • 1.Eseu motivațional (în limba română) evaluat cu notă – 50 %
   • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
  • Criterii de departajare:
   • Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
   • Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Litere

Site:http://litere.univ-ovidius.ro/

Telefon: +40772295997

Facebook: Facultatea de Litere

 

CALENDAR

Sesiunea iulie 2024: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

8-20 iulie

(închidere platformă: 20 iulie, orele 14:00)

Afișare liste de verificare

21 iulie

Desfășurarea probelor de concurs

22 iulie

Afișare liste provizorii

22 iulie

Contestații

22-23 iulie

Afișare rezultate contestații

23 iulie

Înmatriculări

24-25 iulie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

26 iulie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

27 iulie

(ora 16 sau conform programării)

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

28 iulie

Rezultatele se afișează la adresa: https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-finale.

 

Sesiunea septembrie 2024: Studii universitare de licență (IF și IFR)

Activități

Data

Înscriere

4 – 10 septembrie

(închidere platformă: 10 sept., orele 14.00)

Afișare liste de verificare

10 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs

11 septembrie

Afișare liste provizorii

11 septembrie

Contestații

11-12 septembrie

Afișare rezultate contestații

13 septembrie

Înmatriculări

14 – 15 septembrie

Afișare liste definitive (care se vor actualiza)

15 septembrie

Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive

16 septembrie

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați

16 septembrie

Rezultatele se afișează la adresa: https://litere.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-finale.