STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Litere

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, TURCĂ) (IF)
 • Capacitatea de școlarizare: 90 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de școlarizare: 3.500 LEI
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, ITALIANĂ) (IFR)
 • Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.300
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de intenție (in limba română) notată cu admis / respins
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (GERMANĂ/ TURCĂ/ FRANCEZĂ/ ITALIANĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 120 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis / respins
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ– LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (ITALIANĂ/ ENGLEZĂ / GERMANĂ/ TURCĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 30 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) evaluată cu admis / respins
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
STUDII AMERICANE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
 • Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) notată cu admis / respins
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat.
JURNALISM

Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri

 • Durata de studii: 3 ani
 • Taxa de studii: 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Eseu motivațional (în limba română) evaluat cu notă – 50 %
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de studiu liceal.
  • Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul de bacalaureat

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR