Facultatea de Stomatologie

Facultatea de Stomatologie promovează educaţia şi performanţa academică, prin formarea de absolvenţi competitivi, capabili de integrare pe piaţa muncii din sistemele de sănătate, atât în România, cât și peste hotare. În același timp, accentul este pus și pe întemeierea și respectarea unui sistem de principii morale care să reprezinte etalonul practicii medicale, de la Hipocrate, până în prezent.

Un alt deziderat esențial al facultății este reprezentat de atingerea unui nivel deosebit al activităţii de cercetare menit să intensifice vizibilitatea internaţională a acesteia și a cărui realizare va permite validarea și întărirea încrederii în calitatea învăţământului superior românesc, ca suport al recunoaşterii academice în raport cu cerinţele spațiului european al învățământului superior.

Totodată, reputația Facutății de Stomatologie este dată de nivelul calitativ al studiilor, al aparaturii performante de care beneficiază studenții și al activităților practice desfășurate în cadrul facultății și în spitalele partenere.

Studii universitare de Licență