STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Medicină Dentară

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

MEDICINĂ DENTARĂ - program unitar de studii (ciclul I și II) , diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master.
 • Capacitatea de școlarizare – 50 locuri
 • Durata de studii – 6 ani / 360 credite
 • Taxa de studii – 7.000 lei
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele de Biologie (pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (pondere de 25%). Opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat (sau echivalent);

Durata probei de concurs este de 3 ore.

Candidați cetățeni străini – evaluare a eligibilității dosarului in conformitate cu grila de punctaj din Metodologia si procedurile proprii ala Facultății de Medicina Dentara.

MEDICINĂ DENTARĂ (IN LIMBA ENGLEZA) - program unitar de studii (ciclul I și II) , diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master.
 • Capacitatea de școlarizare – 48 locuri
 • Durata de studii – 6 ani / 360 credite
 • Taxa de studii – 5000 EURO
 • Criterii de admitere:
  • Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului in conformitate cu grila de punctaj din Metodologia si procedurile proprii ala Facultatii de Medicina Dentara.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
  • 2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică.
TEHNICĂ DENTARĂ - - program de studii universitare de licență (ciclul I )
 • Capacitatea de școlarizare – 50 locuri
 • Durata de studii – 3 ani / 180 credite
 • Taxa de studii – 4500 lei – Candidați cetățeni români, UE, SEE,CE
 • Criterii de admitere:
  •  1. Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele Anatomie sau Chimie, la alegerea candidatului – 90%. Opțiunea este exprimată de către candidați la înscriere.
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 10%
 • Criterii de departajare:
  • 1.Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
  • 2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat (sau echivalent);

Durata probei de concurs este de 2 ore.

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR