Facultatea de Litere

Facultatea de Litere asigură formarea de specialiști în domeniile Limbă și literatură / Filologie, Studii Culturale și Științe ale Comunicării, vizând calificări diverse, relevante și atractive din perspectiva  inserției socio-profesionale a absolvenților. Activitatea de educație este susținută de cercetarea științifică substanțială, cu mize inter/multi/transdisciplinare.  

 

Studenții fiecărui program de studii universitare de licență beneficiază de  trasee de pregătire profesională ghidate de cadrele didactice ale facultății, alături  de lectorii străini şi profesori invitați de la prestigioase universități din țară și străinătate.

 

În plus,  studenţii sunt implicați activ în viața științifică a facultății, fie prin participarea la sesiunile de comunicări științifice, ateliere, conferințe, lansări de carte, activități de voluntariat, fie prin integrarea în echipele de proiect din cadrul centrelor de cercetare.

 

Tinerii sunt stimulați să-și continue parcursul profesional prin programele de studii universitare de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere, de Institutul Școlilor Doctorale sau de alte instituții de profil.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master