Facultatea de Drept și Științe Administrative

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative formează, de peste 25 de ani, specialişti în domeniul juridic şi al ştiinţelor administrative.

Visul oricărui student al unei facultăţi de drept, cu cele două direcţii de licență: ştiinţe juridice ori administrative, este ca, după absolvire, să practice una dintre profesiile liberale juridice – avocat, notar public, executor judecătoresc, să urmeze o carieră de magistrat – judecător sau procuror, ori să activeze în cadrul administraţiei publice locale, naţionale sau europene.

De-a lungul anilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a format numeroşi absolvenţi valoroşi, care au reuşit să treacă pragul examenelor și concursurilor de admitere în profesie şi să îşi îndeplinească acest vis.

Studenţii facultății participă la concursuri naţionale şi internaţionale, realizează cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi a cercurilor studenţeşti de drept public, drept privat ori ştiinţe administrative.

Tradiţie, cercetare, cadre didactice valoroase și o foarte bună rată de inserție pe piața muncii a absolvenților – acestea sunt atuurile facultății noastre!

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master

Broşură FDSA 2023