STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

Ştiinţe penale
 • Domeniul de studii: Drept
 • Programul de studii: Științe penale
 • Nr. credite: 60
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE:
  • Taxă școlarizare: 4500 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50% Probă orală sub formă de interviu+50% Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.
Drept public
 • Domeniul de studii: Drept
 • Programul de studii: Drept public
 • Nr. credite: 60 
  • Taxă școlarizare: 4200 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de interviu+50%Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.
Drept maritim
 • Domeniul de studii: Drept
 • Programul de studii: Drept maritim
 • Nr. credite: 120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE:
  • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de interviu+50%Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.
Proceduri judiciare de drept privat şi profesii juridice
 • Domeniul de studii: Drept
 • Programul de studii: Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice.
 • Nr. credite: 60
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE:
  • Taxă școlarizare: 4200 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de interviu+50%Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.
Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice
 • Domeniul de studii: Științe Administrative
 • Programul de studii: Administrație europeană. Instituții și politici publice
 • Nr. credite: 120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE:
  • Taxă școlarizare: 3800 lei /an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de interviu+50%Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii
    universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.
Managementul instituţiilor publice
 • Domeniul de studii: Științe Administrative
 • Programul de studii: Managementul instituțiilor publice
 • Nr. credite: 120 
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE:
  • Taxă școlarizare: 4300 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de interviu+50%Media examenului de licenta
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
    2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3000 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Probă orală sub formă de interviu – pondere 50% + media examenului de licență – pondere 50%.
  • Criterii de departajare:
   • 1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
   • 2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Drept, Științe Administrative

Site: https://drept.univ-ovidius.ro/
Comisia Tehnica de Admitere:
Program Admitere:      Luni-Vineri 9-17
                                       Sâmbătă și Duminică 9-13
Email:  ao.fdsa@365.univ-ovidius.ro
Telefon:  0773300824-Domeniul Drept
                0773303429-Domeniul Științe Administrative
Whatsapp Group:   https://chat.whatsapp.com/DOThNyINpvt0fXSc2cF7VU
Facebook page:      https://www.facebook.com/ovidiusdrept
Facebook Messenger:    http://m.me/ovidiusdrept
Instagram: https://www.instagram.com/dreptovidius/
Secretariat:
Email: drept.secretariat@univ-ovidius.ro
Telefon: 0241694330

 

CALENDAR

Sesiunea iulie 2024

Activităţi

Data

Înscrieri pentru toate domeniile de studii universitare de master

8-19        iulie 2024

Sustinerea probei de concurs

20 iulie 2024

Afisarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere iulie 2024

21 iulie 2024

Înmatricularea candidatilor declarati ADMISI

23-24 iulie 2024

Afisarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere iulie 2024

24 iulie 2024

Înmatricularea candidatilor declarati ADMISI

24-25 iulie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere iulie 2024

25 iulie 2024

Înmatricularea candidatilor declarati ADMISI

26 iulie 2024

Afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere iulie 2024

26 iulie 2024

Rezultatele se afișează la adresa:

https://drept.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere

 

Sesiunea septembrie 2024

Activităţi

Data

Înscrieri pentru toate domeniile de studii universitare de master

 

04-10      septembrie 2024

Sustinerea probei de concurs

11 septembrie 2024

Afisarea rezultatelor concursului de admitere

11 septembrie 2024

Înmatricularea candidatilor declarati ADMISI

12-13 septembrie 2024

Afisarea rezultatelor concursului de admitere

13 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților declarati ADMlSI

14 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere septembrie 2024

15 septembrie 2024

Rezultatele se afișează la adresa:

https://drept.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere