ANUNT

Proba de Interviu pentru specializarea Teologie Ortodoxa Didactica se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.

Proba de Interviu pentru specializarea Teologie Ortodoxa – Asistenta Sociala se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.

Proba de Interviu pentru specializarea Muzica Religioasa se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.

Proba de Aptitudini muzicale pentru specializarea Muzica Religioasa se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 033.

ANUNT

Perioada de inmatriculari la Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima, se prelungeste pana pe 20.09.2016, orele 14:00

ANUNT
Înmatricularea candidaților declarați admiși se va face în intervalul stabilit prin metodologiile proprii ale facultăților, la secretariatele acestora, de luni până vineri, între orele 8-16, iar în zilele de sambata  si duminica între orele 9-12.
 

Casieriile UOC vor percepe taxele de inmatriculare, de luni până vineri, între orele 8-16, iar în zilele de sambata  si duminica,  între orele 9-12, in Campus Corp A, Campus Corp B si sediul UOC de pe Bd. Mamaia.

ANUNT
In conformitate cu art. 7, alin. (1), al Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii de licenta in Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Arte scoate la concurs la studii universitare de licenta, pentru sesiunea de admitere septembrie 2016, urmatoarele locuri:
 
– 9 locuri bugetate la specializarea Artele spectacolului (actorie)
– 1 loc cu bursă pentru românii de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România
– 1 loc bugetat la specializarea Interpretare muzicala – canto (loc eliberat prin retragerea unui candidat înmatriculat în sesiunea iulie 2016)
– 1 loc bugetat la  specializarea Artele spectacolului (coregrafie) (loc eliberat prin retragerea unui candidat înmatriculat în sesiunea iulie 2016)
ANUNT
Programul de incasare a taxelor de inscriere pentru sesiunea de admitere septembrie 2016 este urmatorul:
– luni –  vineri orele 9-17
– sambata – duminica orele 9-12
ANUNT
Casieriile UOC vor percepe taxele de inmatriculare, de luni până vineri, între orele 8-16, iar în zilele de sambata 30.07.2016 si duminica 31.07.2016, intre orele 9-12, in Campus Corp A, Campus Corp B si sediul UOC de pe Bd. Mamaia.
ANUNT
Contestatiile se depun in termen de cel mult o zi de la afisarea listelor initiale cu rezultatele candidatilor. Depunerea contestatiilor se face la registratura universitatii, situată pe Bd.Mamaia 124. Contestatiile primite vor fi rezolvate în termen de maximum două zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.
ANUNT
In zilele de 25 iulie, 26 iulie si 27 iulie 2016, în Campus, Corp B se vor desfașura probele de concurs la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. În aceste zile, între orele 7.30 – 13.00, accesul este permis doar pentru candidații la facultățile respective și pentru membrii comisiilor de admitere.

In zilele de 25 iulie si 27 iulie 2016, în Campus, Corp A se vor desfașura probele de concurs la Facultățile de Medicină și Teologie. În aceste zile, între orele 7.30 – 13.00, accesul este permis doar pentru candidații la facultățile respective și pentru membrii comisiilor de admitere.

————————————————————————————-

Facultatea de Teologie

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

ANUNT
Proba scrisa pentru specializarea Teologie Pastorală se va desfășura în Campus A, între orele 10-13, în sălile 034 și 035. Accesul candidaților în sala de concurs se va face începând cu ora 9.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Teologie

Programe de studii:
Teologie ortodoxă pastorală (4 ani)
Teologie ortodoxă didactică (3 ani)
Teologie ortodoxă asistenţă socială (3 ani)

Domeniul de licență: Muzică
Program de studii:
Muzică religioasă (3 ani)

IF – învățământ cu frecvență

Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);*

Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale – admis/respins (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice);*

Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);

Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Precizări:

 1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie vor fi:  a) nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă; b) media examenului de bacalaureat; c) media anilor de studiu (liceu);
 2. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă, după aceeaşi tematică;
 3. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**
 4. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe:

II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică și Teologie Asistență Socială

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);

Concurs de dosare;

La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

III. Programul de studii universitare de licenţă:  Muzică religioasă

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);

Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins

Concurs de dosare;

La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

NOTĂ: Nu se admit contestaţii la probele orale (interviu, aptitudini); se pot face contestaţii la proba scrisă (Teologie dogmatică ortodoxă – grilă).

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.

Prezentele condiţii au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din 21.01.2016, fiind elaborate în conformitate cu normele în vigoare specifice învăţământului teologic şi în completarea procedurilor existente la nivelul UOC.

 

Nr.

crt.

Program de studii Ierarhizare Departajare
1. Licenţă – Teologie ortodoxă pastorală Media la bacalaureat (50%) + Nota test grilă Dogmatică (50%) 1.Nota obținută la testul grilă;

2.Media la bacalaureat;

3.Media anilor de studiu (liceu).

2. Licenţă – Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă-Asistenţă socială, Muzică religioasă Media la bacalaureat 1. Media anilor de studiu (liceu);

2.Nota la Limba română (bacalaureat).

 

[icon name=”icon-globe”]Website: http://teologie.univ-ovidius.ro

[icon name=”icon-globe”]Email: teologie.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Aleea Universității nr. 1,
[icon name=”icon-globe”]900470 Constanța, România
[icon name=”icon-globe”]Tel./Fax: 0040/241/670900
[icon name=”icon-globe”]E-mail: teologie@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Științe Economice

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

INFO ADMITERE: 0735.316.014

ANUNT
CALENDARUL
Concursului de admitere licenţă şi masterat
sesiunea septembrie 2016

05-15 septembrie 2016 – înscrieri pentru domeniile de studiu pentru licenţă şi masterat, sesiunea septembrie 2016

16 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016

16-19 septembrie 2016 – înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS, sesiunea septembrie 2016

19 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016

20-21 septembrie 2016 – înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS pe listele intemediare, sesiunea septembrie 2016

21 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor FINALE ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016 – LICENŢĂ şi MASTERAT

ANUNT

ANUNȚ IMPORTANT

Perioada înscriere la concursul de admitere s-a prelungit până în data 26.07 2016

Programul de înscrieri este următorul:

Sâmbătă 23.07.2016 – orele 9-12

Duminică 24.07.2016 – orele 9-12

Luni 25.06.2016 – orele 13-17

Marți 26.07.2016 – orele 9-17

Rezultatele concursului de admitere se afişează în data de 26 iulie 201

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
Programele de studii:
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (Forma de învăţământ IF, ID)
Economia Firmei (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Economie și Afaceri Internaţionale
Programele de studii: Afaceri Internaţionale (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Contabilitate
Programele de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Finanțe
Programele de studii: Finanţe şi Bănci (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Marketing
Programul de studii: Marketing (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Management
Programul de studii: Management (Forma de învăţământ IF)
IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță

Licență, învățământ de IF și ID (concurs de dosare)
Scrisoarea de intentie depusa de candidati va fi evaluata cu admis/respins.
Media de admitere este media obținută la bacalaureat.
Criterii de departajare, la medii egale:
Media anilor de liceu
– Nota obtinută la bacalaureat la proba scrisă de limba și literatura română

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Administrarea Afacerilor
Programe de studii:
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii
Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri
Asigurarea Calităţii în Afaceri

Domeniul de masterat: Economie și Afaceri Internaţionale
Programe de studii:
Administrarea Afacerilor Internaţionale
Politici Europene de Dezvoltare Regională
Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale

Domeniul de masterat: Contabilitate
Programe de studii:
Contabilitatea şi Auditul Afacerilor
Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor

Domeniul de masterat: Finanțe
Programe de studii:
Pieţe de Capital
Finanţe Corporative şi Bănci

Masterat, învățământ de IF (concurs de dosare)
Scrisoarea de intentie depusa de candidati va fi evaluata cu admis/respins.
Media de admitere este media obținută la examenul de licență.

Criterii de departajare, la medii egale:
Media anilor de licență
– Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de prezentare și susținere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licență/proiectului de diplomă.

Taxe de școlarizare

Studii de licență, zi: 2700 lei
Studii de licență, ID – 2400 lei
Studii de masterat, zi – 3100 lei
CPV – 2200 euro/an

[icon name=”icon-globe”]Website: http://stec.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: steconomice.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1,
[icon name=”icon-globe”]Constanța, 900470, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon: 0241/511040
[icon name=”icon-globe”]E-mail: ovidius.stec@gmail.com

————————————————————————————-

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

————————————————————————————-

Admitere 2016

Oferta educațională și criterii de admitere

 

Programe de studii universitare de licenţă

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

(1) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unei scrisori de intenţie* de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română;
 3. media anilor de studii la disciplina chimie.
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.;
 3. media anilor de studii la disciplina fizica.

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

 

Programe de studii universitare de masterat

Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează laciclul II – studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxa (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxa;

(2) Admiterea pentru ciclul II – studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unui eseu** despre premisele dezvoltării carierei, de aproximativ 1000 cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a eseului prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de licenţă;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

 1. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:
 2. media de absolvire a anilor de studii.

**Un format general de eseu poate fi consultat pe site-ul facultăţii.


[icon name=”icon-globe”]Website: http://fsai.univ-ovidius.ro/
[icon name=”icon-globe”]Email: staplicate.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124
[icon name=”icon-globe”]Constanța 900527, România
[icon name=”icon-globe”]Tel./Fax: +4 0241 606 434
[icon name=”icon-globe”]E-mail: fsai@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniile de studii de licență pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt următoarele:

Domeniul Biologie (specializarea Biologie). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Biologie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Geografie (specializările Geografie și Geografia turismului). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Geografie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Știința mediului (specializările Ecologie și protecția mediului. Durată: 3 ani; 180 credite, Diplomă de licențiat în Știința mediului

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IFR – învățământ cu frecvență redusă

Domeniul Horticultură (specializarea Horticultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă (specializarea Inginerie economică în agricultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2016 este media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniile de studii de master pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt urmatoarele:
Domeniul Agronomie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Agronomie
Program Master: Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Program Master: Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
Program Master: Agricultură ecologică

Domeniul Biologie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Biologie
Program Master: Conservarea biodiversității
Program Master: Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Domeniul Știința mediului. Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în Știința mediului.
Program Master: Analiza și evaluarea impactului de mediu
Program Master: Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco-turistică a spațiului litoral

Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Taxe de școlarizare

Studii de licență:
Biologie – 3350 lei
Ecologie și protecția mediului – 3350 lei
Geografie – 3100 lei
Geografia turismului – 3100 lei
Agricultură, zi – 3350 lei
Agricultură, IFR – 3350 lei
Horticultură – 3350 lei
Inginerie economică în agricultură – 3000 lei

Studii de masterat:
Conservarea biodiversității – 3450 lei
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene – 3450 lei
Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco – turistică a spațiului litoral – 3450 lei
Analiza și evaluarea impactelor de mediu – 3450 lei
Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă – 3450 lei
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole – 3450 lei
Agricultura ecologică – 3450 lei

Studii de licență și masterat pentru studenți extracomunitari – 2430 euro

CALENDARUL ADMITERII 2016

Studii universitare de licență:

Sesiunea Iulie 2016:

Sesiunea septembrie 2016:

Studii universitare de masterat:

[icon name=”icon-globe”]Website: http://snsa.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: stnaturii.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa:  Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
[icon name=”icon-globe”]Constanța, 900470, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon: 0241 605060
[icon name=”icon-globe”]E-mail: st.naturale@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, forma de învățățământ IF)

Domeniul de licenţă: Asistență socială
Programul de studii: Asistență socială

Domeniul de licenţă: Psihologie
Programul de studii: Psihologie

Domeniul de licenţă: Științe ale educației
Programele de studii:
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Psihopedagogie specială

IF – învățământ cu frecvență

Pentru Concursul de Admitere la studii de licenţă toţi candidaţii vor depune la înscriere un Eseu motivaţional  completat pe baza unui formular tip furnizat de comisia tehnică. Eseul motivaţional va fi evaluat cu calificativul ADMIS/RESPINS. Media de admitere la toate Programele de licentă: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învătamântului primar şi primar, Asistentă socială, se va calcula după cum urmează:

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Psihologie
Programul de studii: Psihodiagnoza personalității

Domeniul de masterat: Științe ale educației
Programele de studii:
Management educațional
Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

Pentru sesiunea 2016, media la moncursul de admitere la programele de master Psihodiagnoza personalitătii, Management educaţional, Terapii şi compensare a tulburărilor de comunicare, Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar se va calcula după formula:

-50% – media probei orale sub formă de interviu Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media examenului de licenţă.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

CALENDAR ADMITERE 2016

Sesiunea Iulie 2016

Studii universitare de licență

12 – 24 iulie 2016                    – înscrieri pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

12 – 26 iulie 2016                    – înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială

25 – 26  iulie 2016                   – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

27 iulie 2016                           – afișarea rezultatelor intermediare

28 – 31 iulie 2016                    – înmatriculări

1 august 2016                          – afișarea rezultatelor finale

2 – 4 august 2016                    – înmatriculări

Studii universitare de masterat

18 – 26 iulie 2016                    – înscrieri

 

Sesiunea Septembrie 2016

Studii universitare de licență

5 – 14 septembrie 2016           – înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și preșcolar

15 septembrie 2016                 – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

16 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor

17 – 19 septembrie 2016         – înmatriculări

20 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor finale

Studii universitare de masterat

5 – 14 septembrie 2016           – înscrieri

17 septembrie 2016                 – desfășurarea interviului

18 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor

18 – 20 septembrie 2016         – înmatriculări

20 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor finale

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

Inscrieri 5-14 septembrie Campus P55

Anul universitar 2016-2017

DOMENIUL DE LICENȚĂ / MASTER PROGRAMUL DE STUDII Români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat în România CU TAXĂ
LICENȚĂ Asistență socială Asistență socială 1 25
Psihologie Psihologie 0 2
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 0 20
Psihopedagogie specială 0 24

 

NUMĂR DE LOCURI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2016

Anul universitar 2016-2017

CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE AN UNIV. 2016-2017 DOMENIUL DE LICENȚĂ / MASTER PROGRAMUL DE STUDII FĂRĂ TAXĂ Români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat în România CU TAXĂ Capacitatea de școlarizare ARACIS
Fără taxă Din care rommi
LICENȚĂ Asistență socială Asistență socială 20 1 1 39 60
Psihologie Psihologie 20 0 0 40 60
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 24 1 0 36 60
Psihopedagogie specială 20 0 0 40 60
MASTER Psihologie Psihodiagnoza personalității 10 0 1 24 35
Științe ale educației Management educațional 12 0 1 22 35
Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare 13 1 1 21 35

Taxe de școlarizare

Studii de licență
Specializarea Psihologie – 3000 lei
Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – 3000 lei
Specializarea Psihopedagogie specială – 2700 lei
Specializarea Asistență socială – 2700 lei

Studii de Masterat (toate specializările) – 3400 lei

Modul DPPD – 750 lei/an (pentru studenții cu taxă înscriși la Nivelul I și pentru studenții fără taxă și cu taxă înscriși la Nivelul II)

[icon name=”icon-globe”]Website: http://pse.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: psihologie.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: B-dul Mamaia, nr. 124, (Sala P 16)
[icon name=”icon-globe”]Constanța 900527, România
[icon name=”icon-globe”]Tel./Fax: 0241-606470
[icon name=”icon-globe”]E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.com

————————————————————————————-

Facultatea de Medicină Dentară

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Criteriile examenului de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017 (sesiunile iulie – septembrie)

Programul de studii Medicină Dentară

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară, astfel: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere).

Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

 1. media la examenul de bacalaureat,
 2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

Programul de studii Tehnică Dentară

Ponderea notei de la proba de aptitudini va fi de 50% iar restul de 50% va fi reprezentat de media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

 1. media la examenul de bacalaureat,
 2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.
[icon name=”icon-globe”]Website: http://md.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: mdentara.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Ilarie Voronca nr.7, Constanța
[icon name=”icon-globe”]Telefon decanat: 0241-665727
[icon name=”icon-globe”]Telefon secretariat: 0241-545697
[icon name=”icon-globe”]Fax: 0241-545697
[icon name=”icon-globe”]departamentfmdct@yahoo.com

————————————————————————————-

Facultatea de Medicină

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Programe de studii universitare de licenţă (Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programe de studii:

IF – învățământ cu frecvență

La programul de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

La programul de studii ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii MEDICINA (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii ASISTENTA MEDICALA GENERALA.

La programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați cu admis/respins. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

La programul de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ), admiterea se va face diferenţiat, în funcţie de statutul de provenienţă al candidaţilor (ţări UE şi ţări non-UE).

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Medicină

Programul de studiu: Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice

Admiterea candidaților la învățământul masteral (cursuri de zi – fără taxă, cu taxă) se face prin concurs, desfășurat pe baza susținerii unui interviu și a evaluării dosarului candidatului.

Calendarul propriu pentru concursul de admitere din luna septembrie 2016, după cum urmează:

– 05 – 13 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (BFT);
– 15 sept. – evaluarea scrisorilor de intenție (BFT);
– 05 – 20 sept. – înscriere la studii universitare de masterat;
– 21 sept. – interviu pentru studii de masterat, ora 09:00;
– 19 – 23 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (Medicină, în limba engleză);
– 26 sept. – probă scrisă pentru admitere cetățeni straini UE, ora 11:00.

Calendarul admiterii pentru sesiunea iulie 2016

Perioada de înscrieri Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare: 14.07.2016-20.07.2016

Data susținerii concursului de admitere Medicină și Asistență Medicală Generală: 25.07.2016

Perioada de înscrieri – Medicină (în limba engleză): 18.07.2016-25.07.2016

Data susținerii concursului de admitere – Medicină (în limba engleză) – cetățeni străini state UE: 27.07.2016

Perioada de înscrieri masterat:  18 – 27 iulie 2016. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

Taxe de școlarizare

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

Specializarea Medicină – anul I-III – 7.000 lei;

Specializarea Medicină – anii IV-VI – 4.800 lei;

Specializarea Asistenţă medicală generală anii I-IV – 3.500 lei;

Specializarea Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare anii I – III– 4.000 lei.

Taxă pentru studii masterale:

Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – anii I-II – 4.000 lei.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://medicina.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
[icon name=”icon-globe”]Constanța, 900470, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon: 0241- 605000

————————————————————————————-

Facultatea de Matematică și Informatică

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Matematică și Informatică, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

ANUNT

Accesul la platforma de înscriere online https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ se închide în data de 27 iulie 2016 la ora 16:00.

Dosarele de înscriere care nu sunt trimise până la ora 16:00 în data de 27 iulie, nu mai pot fi înscrise, deci nu vor participa la concursul de admitere, sesiunea iulie 2016.

Pentru sesiunea din septembrie 2016, platforma se redeschide în data de 5 septembrie 2016 la ora 9:00.

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, Forma de învățământ IF)

 
Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică informatică

Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică (în limba engleză)

IF – învățământ cu frecvență

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (LICENTA):

Ierarhizarea candidatilor  care au primit calificativul admis la scrisoarea de intentie se face tinând cont de media de admitere (M) care se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:

M = (85 N1 + 15 N2)/100

unde:

N1 = Media la examenul de bacalaureat.

N2 = Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică;
 2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română (proba scrisă);
 3. Data înscrierii și Numărul legitimației de concurs (antecedența are prioritate).

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (MASTER):

Ierarhizarea candidatilor care au primit calificativul admis la scrisoarea de intentie se face tinând cont de media de admitere (M) care se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de licență, conform formulei:

M = Medie Licență

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Nota la prezentarea lucrării de licență;
 2. Nota la proba fundamentală (oral/scris);
 3. Data înscrierii și Numărul legitimației de concurs (antecedența are prioritate).

Taxe de școlarizare

Studii de licență
Matematică, Matematică informatică – 2900 lei
Informatică – 3300 lei
Informatică în limba engleză – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – studenți din țări terțe UE – 3000 euro

Studii de masterat
Matematică didactică – 3500 lei
Matematică aplicată – 3500 lei
Modelare matematică în finanțe și analiză economică – 3500 lei
Modelare și tehnologii informatice – 3500 lei
Medii virtuale multi – modale distribuite – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – 3500 euro

[icon name=”icon-globe”]Website: http://math.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: mateinfo.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: B-dul Mamaia 124, 900527 Constanta,
[icon name=”icon-globe”]Cladirea Rectorat, et.I, E4
[icon name=”icon-globe”]Tel./Fax: 40-241- 606424

————————————————————————————-

Facultatea de Litere

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Litere, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură
Programele de studii:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ IFR)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană,  franceză, italiană, turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR):

1.Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). Pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Jurnalism:

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). Pondere 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat. Pondere 50%

Pentru studii universitare de licență, criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

Studii de românistică

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Studii anglo-americane

Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european

 

La toate specializările, candidaţii vor susţine un interviu motivaţional notat cu admis / respins. Clasificarea se va face în ordinea mediei generale de licenţă (pondere 100%).

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;

Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Candidații admiși la programele universitare de masterat cu predare în limbă străină (Studii anglo-americane, Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european), absolvenți ai unor facultăți nefilologice vor depune la dosarul de admitere un certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de master), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de evaluare a competențelor lingvistice și de eliberare a certificatelor de competență lingvistică (CCL) al Universității „Ovidius” din Constanța.

 

Taxe de școlarizare

Programele de studii universitare de licență, IF – 3200 lei

Programe de studii universitare de licență, IFR – 3000 lei

Studii universitare de masterat – 3.400 lei

Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de licenţă,

pentru sesiunile iulie – septembrie 2016

Etapa Sesiune de vara Sesiune de toamna
Inscriere 12-24 iulie (inchidere platformă pe 24 iulie, la orele 12.oo) 5-12 septembrie (inchidere platformă pe 12 septembrie, la orele 17.oo)
Evaluare 26 iulie 14 septembrie
Afisare rezultate 27 iulie 15 septembrie
Confirmare loc 28 iulie-1 august 16-20 septembrie
Refacere clasamente 2 august 22 septembrie
Afisare rezultate finale 4 august 25 septembrie

 

Calendarul propriu de admitere la studiile universitare de masterat,

pentru sesiunile iulie – septembrie 2016

Etapa Sesiune de vara Sesiune de toamna
Inscriere 18-24 iulie (inchidere platformă pe 24 iulie, la orele 12.oo) 5-12 septembrie (inchidere platformă pe 12 septembrie, la orele 17.oo)
Evaluare 15 septembrie
Afisare rezultate 16 septembrie
Confirmare loc 16-20 septembrie
Refacere clasamente 22 septembrie
Afisare rezultate finale 25 septembrie


[icon name=”icon-globe”]Website: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere
[icon name=”icon-globe”]Email admitere: litere.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Telefon admitere: 0735 316 015
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Aleea Universităţii nr. 1
[icon name=”icon-globe”]Constanţa 900472, România
[icon name=”icon-globe”]Tel. 0040 241 551773
[icon name=”icon-globe”]Fax. 0040 241 650444
[icon name=”icon-globe”]secretariat_FL@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Istorie și Științe Politice

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Istorie și Științe Politice, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Istorie
Programul de studii: Istorie

Domeniul de licență: Științe Politice
Programul de studii: Ştiinţe Politice

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF – învățământ cu frecvență

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

Criteriul de admitere la programele de masterat:

Criterii  de departajare la programele de masterat:

Taxe de școlarizare

Programe de licență (Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene) – 3000 lei

Programe de masterat (Antropologie și istorie europeană, Relații Internaționale în secolele XIX – XXI. Istorie și diplomație) – 3500 lei

[icon name=”icon-globe”]Website: http://isp.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: istorie.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Aleea Universităţii nr.1
[icon name=”icon-globe”]900470, Constanța, România
[icon name=”icon-globe”]Tel/fax: 0241 671 448
[icon name=”icon-globe”]E-mail: istorie@univ-ovidius.ro; istorie_constanta@yahoo.com

————————————————————————————-

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017
—-

Programe de studii universitare de licenţă
(4 ani, 240 credite)

Domeniul de licenţă: Inginerie energetică

Programul de studii: Energetică industrială (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor

Programul de studii: Autovehicule rutiere (Forma de învăţământ IF, IFR)

Domeniul de licenţă: Inginerie mecanică

Programul de studii: Instalații si echipamente portuare și marine (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie industrială

Programul de studii: Ingineria sudării (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Arhitectură navală

Programul de studii: Sisteme şi echipamente navale (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie şi management

Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic (Forma de învăţământ IF, IFR)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licență (IF SI IFR), se desfășoară pe baza evaluării dosarelor.

(1) Dosarul trebuie să conțină și o Scrisoare de intenție, chiar dacă respectivul candidat se înscrie la mai multe programe de studii și forme de învățământ ale FIMIM.

(2) Scrisoarea de intenție va fi evaluată cu Admis/Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Formatul general al scrisorii este prezentat în Metodologia proprie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, la studii de licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017 (Anexa 1 din Metodologie).

(3) Vor fi excluse din concurs dosarele care conțin scrisori de intenție cu conținut identic.

(4) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG) obținută de către candidați, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii și pentru fiecare formă de învățământ a programului pentru care a optat candidatul.

(5) Calculul mediei generale de concurs (MG) se va face cu relația:

MG =0,8*MB + 0,2*NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat);

nota de la proba Chimie;

nota de la proba Limba română (scris).

– MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5 (CINCI).

(6) Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afişa cu două zecimale, fără rotunjire.

(7) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, stabilite prin metodologia proprie de admitere.

(8) În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat;

criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: Matematică sau Fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie și Management) sau chimie ori Limba română, în această ordine ierarhică.

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Inginerie mecanică

Programul de studii: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie industrială

Programul de studii: Calitate şi certificare în construcţiile sudate (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Arhitectură navală

Programul de studii: Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (4 semestre, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie şi management

Programul de studii: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (3 semestre, 90 de credite)

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfășoară în sesiunea septembrie 2016, pe baza evaluării dosarelor.

(1) Dosarul trebuie să conțină și o Scrisoare de intenție, chiar dacă respectivul candidat se înscrie la mai multe programe de studii ale FIMIM.

(2) Scrisoarea de intenție va fi evaluată cu ”Admis/Respins” de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Formatul general al scrisorii este prezentat în Metodologia proprie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, la studii de licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017 – Anexa 1.

(3) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG) obținută de către candidați, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studiu.

(4) Calculul mediei generale de concurs (MG) se va face cu relația:

MG =0,8 MD + 0,2 NP1

MD – media examenului de diplomă;

NP1 – nota obținută la proba 1a examenului de diplomă.

(5) MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 6 (ŞASE).

(6) Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afişa cu două zecimale, fără rotunjire.

(7)În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, stabilite prin metodologia proprie de admitere.

(8) În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

 

Programe de studii postuniversitare

 

Programele de studii postuniversitare, derulate prin Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, sunt organizate pe domenii de studii

Domeniul Inginerie şi Management

Evaluarea Riscurilor și Auditul în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă

Logistică și Management

Evidența și Gestionarea Deșeurilor

Domeniul Ingineria Autovehiculelor

Managementul Organizaţiei Auto-Service

Domeniul Inginerie Mecanică

Tehnici și Sisteme de Operare Onshore-Offshore

Domeniul Arhitectură Navală

Fabricaţie Competitivă în Instalaţiile Navale

Domeniul Inginerie Energetică

Managementul Energiei Regenerabile

(Detalii http://imim.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/postuniversitare și la secretariatul FIMIM).

 

Taxe de școlarizare

Studii universitare de licență (IF și IFR) – 3000 lei

Studii universitare de masterat – 1750 lei / semestru

Website: http://imim.univ-ovidius.ro
Email: imim.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31
Constanța 900527, România
Telefon: 0241.606.431
Fax: 0241.618.372
E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Farmacie

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Sănătate

Programele de studii: Farmacie (5 ani, 300 de credite)

Asistență de Farmacie (3 ani, 180 de credite)

 

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

1.2. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

detalii-farma

 1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);
 2. Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, constă in evaluarea dosarelor candidaţilor, care sunt însoțite de o scrisoare de intenție.

 1. Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii universitare de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul ADMIS la elaborarea Scrisorii de intenție se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor la admitere se face astfel:

 1. nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;
 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

Taxe de școlarizare

Specializarea Farmacie: 7.000 lei/an de studiu

Specializarea Asistență de Farmacie: 3.500 lei

[icon name=”icon-globe”]Website: http://farmacie.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: farmacie.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B,
[icon name=”icon-globe”]Constanţa, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon/Fax: 0241-605050
[icon name=”icon-globe”]email: farmacie@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Educație fizică și Sport

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Educație fizică și sport
Programe de studii:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 70 locuri
– IFR (CT) –  50 locuri
SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 50 locuri

Domeniul: Kinetoterapie
Programul de studii:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 40 locuri
Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:
•       PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins
•       PROBA 1  – LA ALEGERE – între:
ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau
GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)
•       PROBA 2  – LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:
BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL
Ponderea probelor  în media de admitere:
PROBA 1 – 45%
PROBA 2 – 45%
MEDIA DE BACALAUREAT – 10%

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:
1.      Nota obţinută la proba 1
2.      Nota obţinută la proba 2
3.      Media de bacalaureat

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă:
Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I-VIII la Jocurile Olimpice, I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);
Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.
Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).
Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Programe de studii universitare de masterat

DOMENIUL:  Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Programe de studii:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR – 50 locuri
PERFORMANŢĂ ÎN SPORT – 50 locuri
KINETOTERAPIE, RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ – 50 locuri

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.
PROBA 1 –  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)
PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:
– nota obţinută la proba de eseu         – 50%
– nota de la examenul de licenţă          – 50%
În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:
Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă
Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)
Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

Taxe de școlarizare

Programele de studii de licenţă:
Educaţie fizică şi sportivă – ZI – 3200 lei
Sport şi performanţă motrică – ZI – 3200 lei
Kinetoterapie şi motricitate specială – ZI – 3200 lei
Educaţie fizică şi sportivă – I.F.R. – 3200 lei

Programe de studii de masterat:
Educaţie fizică şi sport şcolar – 3400 lei
Performanţă în sport – 3400 lei
Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică – 3400 lei

[icon name=”icon-globe”]Website: http://fefs.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: edfizica.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa:  Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
[icon name=”icon-globe”]tel./fax 0241-640443
[icon name=”icon-globe”]e-mail: fefs_cta@yahoo.com

————————————————————————————-

Facultatea de Drept și Științe administrative

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Drept
Programele de studii:
Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF/IFR)

Domeniul de licență: Ştiinţe Administrative
Programele de studii:
Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF/IFR)
Asistenţă managerială şi secretariat  (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)
Poliţie Locală (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Criterii de admitere:
Studii de licență – Concurs de dosare, eseu motivațional, media de bacalaureat 100%.

Criterii de departajare:
Criteriu 1 –  nota la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă la examenul de bacalaureat)
Criteriul 2  – media anilor de studiu din liceu.

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Drept
Programele de studii:
Proceduri judiciare de drept privat si profesii juridice (2 semestre, 60 credite)
Drept maritim (4 semestre, 120 credite)
Drept public (2 semestre, 60 credite)
Ştiinţe penale (2 semestre, 60 credite)

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative
Programele de studii:
Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice (4 semestre, 120 credite)
Mangementul instituţiilor publice (4 semestre, 120 credite)

Concurs de dosare, eseu motivational, media de la examenul de licență 100%.
Criterii de departajare:
Criteriu  1  –  media anilor de studiu absolvirii facultății.
Criteriul  2  – nota obtinuta la examenul de licență la proba de susținere a lucrării de licență.

Taxe de școlarizare

Studii de licență:
Drept, zi – 3000 lei
Drept, IFR – 2400 lei
Administrație publică, zi – 2700 lei
Administrație publică, IFR – 2400 lei
Poliție locală, zi – 2700 lei
Asistență managerială și secretariat, zi – 2400 lei

Studii de masterat:
Științe penale – 3100 lei
Drept public – 3100 lei
Drept maritim – 3100 lei
Proceduri judiciare de drept privat si profesii juridice– 3100 lei
Managementul instituțiilor publice – 2900 lei
Administrație europeană. Instituții și politici publice – 2900 lei

Pentru studenții străini în regim CPV (cont propriu valutar)
Studii de licență – 2500 euro/an
Studii de masterat – 2500 euro/an

[icon name=”icon-globe”]Email: drept.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresă: Aleea Universităţii nr.1
[icon name=”icon-globe”]900470, Constanța, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon: +40-241-694-330
[icon name=”icon-globe”]Email: drept@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Construcții

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Construcții, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, pentru cele două domenii de studii, se face ONLINE. Detalii: AICI

Programe de studii universitare de licenţă

(4 ani, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Inginerie Civilă
Programele de studii:
Construcţii civile, industriale şi agricole
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Domeniul de licență: IngInerie şi management
Programul de studii: Inginerie economică în construcţii

IF – învățământ cu frecvență

Studii de licență, sesiunea iulie și septembrie 2016 – concurs de dosare:
Media generală de admitere (MGA):
MGA=MGB unde:
MGB este media generală de bacalaureat;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor generale.

 

Programe de studii universitare de masterat

(3 semestre)

Domeniul de masterat: Inginerie civilă şi instalaţii
Programele de studii:
Ingineria structurilor de construcţii
Ingineria şi managementul resurselor de apă
Inginerie costieră

Domeniul de masterat: Inginerie şi management
Programul de studii: Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii

Studii de masterat, sesiunea iulie și septembrie 2016 – concurs de dosare:
Media generală de admitere (MGA):
MGA=MGD unde:
MGD este media generală a examenului de diplomă;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media generală de absolvire a studiilor de licență;
Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/licență.

Taxe de școlarizare

Studii universitare de licență – 3000 lei/an

Studii universitare de masterat – 1750 lei/semestru

Taxă pentru studenți străini – 3000 euro/an

[icon name=”icon-globe”]Website: http://constructii.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: constructii.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Str. Unirii, 22B Constanta
[icon name=”icon-globe”]Tel/Fax: 0241-545093
[icon name=”icon-globe”]Email: secretariat_FC@univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Facultatea de Arte

————————————————————————————-

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Arte, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Artele Spectacolului (Actorie)
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II – subproba 1:                       22 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II – subproba 2:                       23 septembrie 2016, orele 10.00
Pedagogia artelor plastice și decorative
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 09.00
PROBA II – subproba 1:                       22 septembrie 2016, orele 09.00
PROBA II – subproba 2:                       23 septembrie 2016, orele 10.00
 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Artele actorului de music-hall
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 14.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 14.00
 
Artele educației muzicale
PROBA:                                                 22 septembrie 2016, orele 11.00
Artele spectacolului liric
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 11.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 10.00
Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 10.00

CALENDARUL PROBELOR ADMITERE IULIE 2016 (LOCATII)

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS – SESIUNEA IULIE 2016

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 10.00

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 14.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 14.00

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I:                     28 iulie 2016, orele 14.00

PROBA II:                    29 iulie 2016, orele 14.00

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I:                     28 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II:                    29 iulie 2016, orele 10.00

 

Pedagogia artelor plastice și decorative

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 10.00

Cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere iulie 2016

PROGRAM DE STUDII BUGET TAXĂ Români de pretutindeni
Artele spectacolului (actorie)

Licență

12
Artele spectacolului (coregrafie)

Licență

5 1
Interpretare muzicală – canto

Licență

6
Pedagogie muzicală

Licență

15 din care 1 rrom
Pedagogia artelor plastice și decorative

Licență

13 5 1 cu bursă
Arta actorului de music-hall

Master

12 2 1
Arta spectacolului liric

Master

8 2 1
Arta educației muzicale

Master

12 din care 1 rrom 2 1
Educația vizuală prin studiul figurii și peisajului

Master

13 5 1 cu bursă

CRITERII DE ADMITERE

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 – practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

 1. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – practic – pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2 – practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională – de aptitudini vocale şi scenice – se apreciază cu admis/respins – practic

PROBA II: – ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

* Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi meoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I – vocaţională – se apreciază cu Admis / Respins

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

PROBA II – specialitate – Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1 – pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

Subproba 2 – pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Studii universitare de masterat

Arta spectacolului de music-hall

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finala

Proba II: sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat – pondere 50% din nota finala.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Arta educaţiei muzicale

Proba I: Interviu – se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://arte.univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Email: arte.admitere@univ-ovidius.ro
[icon name=”icon-globe”]Adresa: B-dul Mamaia Nr.124
[icon name=”icon-globe”]900527, Constanţa, România
[icon name=”icon-globe”]Telefon: 0241.606.484
[icon name=”icon-globe”]Fax: 0241.522.152

————————————————————————————-

Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius Constanța

————————————————————————————-

Oferta educaţională 2015 – 2016

[icon name=”icon-download-alt”]Pliant ofertă educațională

 [icon name=”icon-globe”]Website: http://cfdpco.univ-ovidius.ro

————————————————————————————-

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR)

————————————————————————————-

Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
B-dul Mamaia 124, RO – 900527 Constanţa
Tel: 0241-606 405, Fax: 0241 – 606 404
E-mail: id-ifr@univ.ovidius.ro
Web: http://idifr.univ-ovidius.ro

ID și IFR sunt  forme moderne de pregătire, în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate), care presupun activități la distanță (prin intermediul platformei E-learning) și întâlniri periodice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus). Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță iar evaluarea se face și pe parcurs. Planul de învățământ, durata de școlarizare, numărul de credite și diploma obținută sunt aceleași ca la IF.

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activități practice.

La fiecare disciplină sunt programate  4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) – în medie 5 ore/săptămână.

Prezența la activitățile de tip AT, AA, examene și colocvii (desfășurate față în față) este obligatorie.

Nr. crt Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs Calculul mediei de admitere (MA) Număr locuri Taxa de școlarizare

lei

1. Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare

în perioada

5 – 14 .09.2016

MA  = media de promovare a examenului de bacalaureat 41 locuri 2400

Lei

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

32 locuri 2400

Lei

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

27 locuri 2400

Lei

Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

46 locuri 2400

Lei

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.

Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față), este obligatorie.

Nr. crt Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs Calculul mediei de admitere (MA) Nr. locuri /

perioada de înscriere

Taxa de școlarizare

lei

1. Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare Eseu motivational (evaluat cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

45 locuri

 

5 – 16.09 .2016

2400

Lei

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

38 locuri

 

5 – 16.09 .2016

2400

Lei

2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (Admis/Respins)

1. Proba practică, la alegere (Atletism sau Gimnastică)

2. Proba practică de Joc sportiv la alegere (baschet/volei)

MA = 0,45 M1 + 0,45 M2 + 0,1 M3

M1 = media obţinută la proba 1 de concurs;

M2 = media obţinută la proba 2 de concurs;

M3 = media de promovare a examenului de bacalaureat

39 locuri

 

5 – 12.09.2016

3200

Lei

3. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MA =0,8×MB + 0,2×NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat) nota de la proba chimie; nota de la proba limba română (scris).

53 locuri

 

5 – 16.09.2016

3000

Lei

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

63 locuri

 

5 – 16.09.2016

3000

Lei

4. Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –

O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). MA = 0,5 M1 + 0,5 M2

M1 = Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

M2 = Media generală a examenului de bacalaureat

58 locuri

 

5 – 12.09.2016

3000

Lei

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate pe pe site-ul Universității, secțiunea Admitere – https://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele cinci facultăți organizatoare.

 

INFO
Detalii legate de perioada de înscriere și probele de concurs pentru fiecare program de studiu ID/IFR se gasesc pe site-ul Universității,  secțiunea Admitere  https://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele șase facultăți organizatoare.
IMPORTANT
La Facultatea de Litere, înscrierea la concursul de admitere se face online.

—————————————————————

Comunicate de presă admitere 2014

—————————————————————

Comunicate de presa admitere sesiunea septembrie 2014

Comunicat de presă – Specialități de mare actualitate pe probleme de mediu și ecologie, la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Comunicat de presă – Admitere 2014, sesiunea septembrie: calendarul, locurile scoase la concurs și centrele de înscriere

Comunicat de presă – Locuri fără taxă scoase la concurs în sesiunea de admitere din septembrie. Programul centrelor de înscriere la facultăți

Comunicat de presă – Admitere la studii universitare de doctorat, septembrie 2014

 

Comunicate de presă sesiunea iulie 2014

Comunicat de presă – Admitere 2014. Probe scrise, de competenţe lingvistice, vocaţionale sau practice programate în data de 25 iulie

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 25 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 24 iulie 2014

Comunicat de presă – Admitere 2014. Probe scrise la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 23 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 22 iulie 2014

Comunicat de presă – Admitere 2014, studii universitare de licență: calendarul probelor scrise, de competenţe lingvistice, vocaţionale și practice

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 21 iulie 2014

Comunicat de presă – Admitere 2014: modalităţi de admitere la toate facultăţile Universităţii „Ovidius”

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 20 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 19 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 18 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 17 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 16 iulie 2014

Comunicat de presă – Licenţiat în „Computer Science”. Diplomă în limba engleză recunoscută la nivel internațional, acordată de Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 15 iulie 2014

Admitere 2014 – Situația înscrierilor din data de 14 iulie 2014

Comunicat de presă – Punctele de înscriere pentru Admiterea 2014

Comunicat de presă – Calendarul admiterii la studii de licență și masterat

—————————————————————

Comunicate de presă – 2016

—————————————————————

—————————————————————

CALENDARUL GENERAL AL ADMITERII 2016

—————————————————————

Studii universitare de licență:
– 12- 27 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);
– 5 august: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.
– 5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți*);
– 26 septembrie: data limită de finalizare a înmatricularilor pentru sesiunea septembrie

Studii universitare de licență pentru candidații cetățeni străini:
sesiunea iulie 2016:
– 03 mai- 08 iulie – depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini
– 18- 27 iulie: înscrierea candidaților declarați eligibili după elibererarea atestatului de recunoaștere/scrisorii de acceptare de către MENCS pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);
– 5 august: data limită de finalizare a înmatricularilor pentru sesiunea iulie.

sesiunea septembrie 2016:
– 11 iulie – 31 iulie – depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilitații la Departamentul Studenți Străini
– 01 septembrie- 9 septembrie- depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini
– 19 – 28 septembrie – înscrierea candidaților declarați eligibili după elibererarea atestatului de recunoaștere/scrisorii de acceptare de către MENCS pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);
Afișarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.
*Calendar Admitere Facultatea de Arte :
– 14 – 20 septembrie: perioadă de înscrieri;
– 21 – 23 septembrie: perioadă probe;
– 26 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Studii universitare de masterat:
– 18 – 27 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.
– 5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii si susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);
– 26 septembrie : data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie

Studii universitare de doctorat:
(1) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul UOC se desfăşoară în perioada 22-26 septembrie 2016 şi constă dintr-o proba-interviu în cadrul căreia se analizează preocupările ştiinţifice ale candidatului, aptitudinile pentru cercetare, tema de cercetare propusă şi cunoştinţele candidatului în tematica anunţată la sediul şcolii doctorale.

(2) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat la Școala doctorală de Teologie se desfăşoară în perioada 22-26 septembrie 2016 şi constă din două probe: proba scrisă « Învățătura de Credință Ortodoxă” și o probă-interviu în cadrul căreia se analizează preocupările ştiinţifice ale candidatului, aptitudinile pentru cercetare, tema de cercetare propusă şi cunoştinţele candidatului în tematica anunţată la sediul şcolii doctorale.
Afișarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe pagina web a UOC.