Facultatea de Medicina Denatara
Facultatea de Stiinte Economice
Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă
Autovehicule Rutiere – IF – CU TAXA
Autovehicule Rutiere – IF – RESPINSI
Autovehicule Rutiere – IFR – CU TAXA
Autovehicule Rutiere – IFR – RESPINSI
Calitate și Certificare în Construcțiile Sudate – CU TAXA
Calitate și Certificare în Construcțiile Sudate – FARA TAXA
Calitate și Certificare în Construcțiile Sudate – RESPINSI
Energetică Industrială – CU TAXA
Energetică Industrială – RESPINSI
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF – CU TAXA
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF – FARA TAXA
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF – RESPINSI
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR – CU TAXA
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR – RESPINSI
Instalaţii și Echipamente Portuare și Marine – CU TAXA
Instalaţii și Echipamente Portuare și Marine – RESPINSI
Ingineria Sudării – FARA TAXA
Ingineria Sudării – RESPINSI
Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate – CU TAXA
Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate – FARA TAXA
Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate – RESPINSI
Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor – CU TAXA
Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor – FARA TAXA
Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor – RESPINSI
Sisteme şi Echipamente Navale – CU TAXA
Sisteme şi Echipamente Navale – FARA TAXA
Sisteme şi Echipamente Navale – RESPINSI

Facultatea de Medicina

Specializarea: Medicină ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE NON UE ADMIŞI PE CONT PROPRIU VALUTAR – ADMISI – SESIUNEA IULIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicină ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE UE ADMIŞI PE CONT PROPRIU VALUTAR – ADMISI – SESIUNEA IULIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicină ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE NON UE ADMIŞI PE CONT PROPRIU VALUTAR – CENTRALIZATOR – SESIUNEA IULIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicină ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE UE ADMIŞI PE CONT PROPRIU VALUTAR – CENTRALIZATOR – SESIUNEA IULIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba română – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE TERȚE – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE TERȚE – ADMIȘI – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATELE UE, SEE SI CE – ADMIȘI – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE TERȚE – CENTRALIZATOR – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATELE UE, SEE SI CE – CENTRALIZATOR – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATE TERȚE – RESPINȘI – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016
Specializarea: Medicina ȋn limba engleză – LISTA CANDIDATILOR DIN STATELE UE, SEE SI CE RESPINȘI – SESIUNEA SEPTEMBRIE – 29.09.2016

Specializarea: MASTERAT – LISTA CANDIDATILOR ADMISI CU TAXĂ
Specializarea: MASTERAT – LISTA CANDIDATILOR ADMISI FĂRĂ TAXĂ
Specializarea: MASTERAT – LISTA CANDIDATILOR (CENTRALIZATOR)
Specializarea: MASTERAT – LISTA CANDIDAŢILOR RESPINŞI

Balneofiziokinetoterapie si recuperare – Lista finala a candidatilor declarati ADMISI CU TAXA – Data afişării: 19.09.2016
Balneofiziokinetoterapie si recuperare – Rezultatele concursului de admitere – Data afişării: 19.09.2016
Balneofiziokinetoterapie si recuperare – Respinsi – Data afişării: 19.09.2016