Arhiva – Admitere 2015

INFO
Casieria UOC va percepe taxele de inmatriculare, in zilele de sambata 26.09.2015 si duminica 27.09.2015, intre orele 9-12, la sediul de pe Bd. Mamaia 124.
INFO
INSCRIERILE ONLINE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENTA SI MASTERAT DE LA FACULTATEA DE ARTE SE PRELUNGESC PANA IN ZIUA DE 24 SEPTEMBRIE, ORELE 20.00.
INFO
Casieriile UOC vor percepe taxele de inscriere / inmatriculare, in zilele de sambata 19.09.2015 si duminica 20.09.2015, intre orele 9-12, in Campus Corp A si sediul de pe Bd. Mamaia.
INFO CONTESTATII
Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului. Depunerea contestațiilor se face la registratura universităţii, situată în Bld. Mamaia nr. 124, de luni pana vineri intre orele 9-17, sambata si duminica intre orele 9-12.
INFO
Casieriile UOC vor percepe taxele de inscriere / inmatriculare, in zilele de sambata si duminica, intre orele 9-12, in Campus Corp A, Campus Corp B si sediul de pe Bd. Mamaia.

ANUNȚ
In ziua de 11 septembrie, activitatile din Campus Corp B incep de la ora 10, cu exceptia celor aferente desfasurarii probelor scrise la Facultatile de Teologie, Farmacie si Medicina Dentara.

Candidați înscrisi în sesiunea septembrie 2015

  Calendar ADMITERE 2015 Anunțuri ADMITERE 2015

Rezultate FINALE – Admitere 2015, sesiunea iulie

Rezultate provizorii – Admitere 2015, sesiunea iulie

Candidați înscrisi în sesiunea iulie 2015

Cifre de școlarizare studii universitare de licență 2015

Cifre de școlarizare studii universitare de master 2015

Taxe ADMITERE 2015

Metodologii ADMITERE 2015

ADMITERE ONLINE
NOU! Pentru admiterea în anul universitar 2015 – 2016, înscrierea candidaților la Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Facultatea de Construcții, Facultatea de Arte, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Istorie și Științe Politice, înscrierea candidaților se face ONLINE. Urmăriți site-ul admiterii, precum și site-urile facultăților, pentru mai multe detalii, care vor fi postate în curând.

 


CONTACT

Site : http://www.univ-ovidius.ro
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124,
Aleea Universității nr.1
Email : rectorat2@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-606467, 0241-511512

 

———————————————————————————-

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

Programe de studii universitare de licenţă

(forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Sănătate
Programul de studii:

 • Medicină dentară (6 ani, 360 de credite)
 • Tehnică Dentară (3 ani, 180 de credite)

Acreditare: Acreditată ARACIS
Cifra de şcolarizare ARACIS: 50 pentru Medicină dentară şi 50 pentru Tehnică dentară
Tip instituţie: Publică, de stat

IF – învățământ cu frecvență

Criterii de admitere pentru anul universitar 2015 – 2016

PROGRAM DE STUDII – MEDICINĂ DENTARĂ
DURATA – 6 ANI
NUMĂR DE CREDITE – 360
Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări.
Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, începând cu sesiunea iulie 2015, pentru programul de studii Medicină Dentară:
75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere)
Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. media la examenul de bacalaureat;
2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

PROGRAM DE STUDII – TEHNICĂ DENTARĂ

DURATA – 3 ANI
NUMĂR DE CREDITE – 180
Forma de examinare: o probă de aptitudini.
Proba de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.
Începand cu sesiunea iulie 2015, în calculul mediei generale de admitere ponderea notei de la proba de aptitidini este de 50%, iar ponderea mediei de la examenul de bacalaureat este de 50%.
Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. media la examenul de bacalaureat;
2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

Calendar admitere

Calendarul de admitere Medicină Dentară

Pentru sesiunea iulie  2015:

 • 13- 20 iulie – înscrieri
 • 24 iulie – probă de concurs pentru programul de studii  Medicină Dentară. Ora de începere a examenului:  09:00 am

Pentru sesiunea septembrie  2015:

 • 1-8 septembrie – înscrieri
 • 11 septembrie – probă de concurs pentru programul de studii  Medicină Dentară

Înscrierea candidaţilor se face conform calendarului de admitere, la secretariatul Facultății de Medicină Dentară din strada Ilarie Voronca nr. 7, cod 900684, tel/fax 0241-545697.

Locaţia de desfăşurare a probei de concurs: Campus Corp B, Aleea Universitatii nr.1.

Program:

luni – vineri  între orele 9.00 – 17.00

sâmbătă – duminică 9.00 – 12.00

Calendarul de admitere Tehnică Dentară

Pentru sesiunea iulie  2015:

 • 13- 20 iulie – înscrieri
 • 21 iulie – probă de concurs pentru programul de studii  Tehnică Dentară. Ora de începere a examenului:  09:00 am

Pentru sesiunea septembrie  2015:

 • 8 septembrie – înscrieri
 • 9 septembrie – probă de concurs pentru programul de studii  Tehnică Dentară

Înscrierea candidaţilor se face conform calendarului de admitere, la secretariatul Facultății de Medicină Dentară din strada Ilarie Voronca nr. 7, cod 900684, tel/fax 0241-545697.

Locaţia de desfăşurare a probei de concurs:Clinica Corbului 2A, str. Corbului 2A

Program:

luni – vineri  între orele 9.00 – 17.00

sâmbătă – duminică 9.00 – 12.00

TAXELE

pentru anul universitar 2015 – 2016

Programul de studii Medicină Dentară

Studenți români, străini bursieri ai statului român și străini CPNV:

 • MD I – III: 7.000 lei
 • MD IV – VI: 5.500 lei

Studenți C.P.V.:

 • MD I – III: 5.000 euro
 • MD IV – VI: 4.200 euro

Programul de studii Tehnică Dentară

Studenți români TD I – III: 4.500 lei

Tematica probelor de concurs

Tematica probei de BIOLOGIE
1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006
Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th.
Niculescu, Radu Cârmaciu
ISBN: 978-973-135-366-1
2. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006
Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean
ISBN: 978-973-135-364-7

Tematica probei de CHIMIE ORGANICĂ
Chimie clasa a X-a
1. Introducere în studiul chimiei organice.
2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.
3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.
4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

Chimie clasa a XI-a
1. Clasificarea compuşilor organici.
2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli.
Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.
3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:
– Reacţii de halogenare.
– Reacţii de alchilare.
– Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.
– Reacţii de hidrogenare şi reducere.
– Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.
– Reacţii de esterificare.
– Reacţii de hidroliză.
– Reacţii de condensare şi policondensare.
– Reacţii de diazotare şi cuplare.
– Reactii de oxidare.
4. Izomerie optică.
5. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici
6. Compusi organici cu importanţă biologică:
– Aminoacizi.
– Proteine.
– Monozaharide. Produsi de condensare ai monozaharidelor.

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 – 2014.

Pentru proba de FIZICĂ
1. FIZICĂ – manual pentru clasa a IX-a
Optica Geometrică
Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).
2. FIZICĂ – manual pentru clasa a XI-a
Optică Ondulatorie
Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii.
Aplicaţii
3. FIZICĂ – manual pentru clasa a X-a
Termodinamică
Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).
4. FIZICĂ – manual pentru clasa a X-a
Electricitate
Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, >Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric –
Generalități).

NOTA: Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X=a și a XI-a care conține program afișată.
Manuale orientative:
1. Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)
2. Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)
3. Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)
4. Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)
5. Fizică – F1 + F2 – Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)
6. Fizică – Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)
———————————————————————————-

FACULTATEA DE ARTE

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

La Facultatea de Arte, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2015, se face ONLINE. Detalii: AICI

INFO
INSCRIERILE ONLINE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENTA SI MASTERAT DE LA FACULTATEA DE ARTE SE PRELUNGESC PANA IN ZIUA DE 24 SEPTEMBRIE, ORELE 20.00.

 

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Muzică

Programele de studii: Pedagogie muzicală (3 ani)
Interpretare muzicală – canto (4 ani)

Domeniul de licență: Teatru

Programele de studii: Artele spectacolului (actorie) (3 ani)
Artele spectacolului (coregrafie) (3 ani)

Domeniul de licență: Arte vizuale

Programul de studii: Pedagogie – arte plastice si decorative (3 ani)

IF – învățământ cu frecvență

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 – practic:
1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;
3. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu
1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1 – practic pondere 50%: atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare;
subproba 2 – practic pondere 50%: interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;
* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un cântec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egală:

 1. media la bacalaureat;
 2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu
Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1 – scris pondere 50%: alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare;
subproba 2– practic pondere 50%: improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.

Criterii departajare medie egală:

 1. media la bacalaureat;
 2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională – de aptitudini vocale şi scenice, se apreciază cu admis/respins – practic
vocalize; poezie, fabulă sau monolog.

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100% – practic
Prezentarea a două piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.
* Repertoriul de concurs va fi alcătuit din patru piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.
** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egală:

 1. media la bacalaureat;
 2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral
Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere – 100% – practic / oral
Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.

Criterii departajare medie egală:

 1. media la bacalaureat;
 2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I – vocaţională – se apreciază cu admis / respins
Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.
Temele sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

PROBA II – specialitate, ponderea în media de admitere – 100%

subproba 1 – pondere 70%
Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm
Temele sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

subproba 2 – pondere 30%
Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului).
Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.
Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egală:

 1. media la bacalaureat;
 2. media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.

 

Programe de studii universitare de masterat

(4 semestre, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Muzică
Programele de studii:

 • Arta educatiei muzicale
 • Arta spectacolului liric

Domeniul de masterat: Arte vizuale
Programul de studii: Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Domeniul de masterat: Teatru
Programul de studii: Arta actorului de music-hall

Arta spectacolului de music-hall

Proba I: interviu – se apreciază cu  admis/  respins
Proba II:  practic – pondere notă 100%
Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.
Criterii departajare medie egală:

 1. media examenului de licență;
 2. nota de la proba I a examenului de licență.

 

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

Proba I : prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, însoţite şi de un Curriculum vitae personal – se apreciază cu admis / respins
Proba II : interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse – pondere notă 100%
Criterii departajare medie egală:

 1. media examenului de licență;
 2. nota de la proba I a examenului de licență.

 

Arta spectacolului liric

Proba I: practic
3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiți), pondere 50% din nota finală
Proba II: susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere 50% din nota finală.
Criterii departajare medie egală:

 1. media examenului de licență;
 2. nota de la proba I a examenului de licență.

 

Arta educaţiei muzicale

Proba I: interviu – se apreciază cu admis/respins; oral – pondere în nota finală 100%.
Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.
Criterii departajare medie egală:

 1. media examenului de licență;
 2. nota de la proba I a examenului de licență.

Calendar admitere/probe – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Studii universitare de licenta

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

 

Artele Spectacolului (Coregrafie) – sala P6

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 09.00

PROBA II:

subproba 1                             26 septembrie 2015, orele 09.00

subproba 2                             27 septembrie 2015, orele 09.00

 

Interpretare Muzicală (Canto) – Mansarda caminul 2 (M16)

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 14.00

PROBA II:                             26 septembrie 2015, orele 14.00

 

Pedagogie Muzicală – Caminul 2 – Subsol (Sala Daniel Saracescu)

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 10.00

PROBA II:                             26 septembrie 2015, orele 10.00

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative – Caminul 2 – Parter + etajul 1

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 09.00

PROBA II:

Subproba 1:                           26 septembrie 2015, orele 09.00

Subproba  2:                          27 septembrie 2015, orele 09.00

 

Studii universitare de master

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

 

Arta actorului de music-hall – Sala P6

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 15.00

PROBA II:                             26 septembrie 2015, orele 15.00

 

Arta spectacolului liric – Mansarda camin 2 (M16) 

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 12.00

PROBA II:                             26 septembrie 2015, orele 12.00

 

Arta educației musicale – Caminul 2 – subsol (sala Daniel Saracescu)

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 14.00

 

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii – Caminul 2 (parter)

 

PROBA I:                              25 septembrie 2015, orele 10.00

PROBA II:                             26 septembrie 2015, orele 10.00

 

Calendar probe sesiunea iulie 2015
Taxă înscriere
150 lei
Taxă înmatriculare 
50 lei
Candidații declarați admiși au obligația de a se înmatricula într-un interval de 72 de ore de la afișarea rezultatelor, în scris, la secretariatul facultății , în caz contrar pierd calitatea de candidat admis.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

PROGRAME DE LICENŢĂ

Artele spectacolului (Actorie) – 5.000 LEI

Artele spectacolului (Coregrafie) – 5.000 LEI

Interpretare muzicală (Canto) – 5.000 LEI

Pedagogie muzicală – 4.000 LEI

Pedagogia artelor plastice şi decorative – 4.000 LEI

PROGRAME DE MASTER

Arta spectacolului liric – 5.500 LEI

Arta educaţiei muzicale – 4.500 LEI

Arta actorului de muzic-hall – 5.500 LEI

Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii – 4.500 LEI
———————————————————————————-

Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Chimie
Programul de studii: Chimie (3 ani, 180 credite)

Domeniul de licență: Inginerie Chimică
Programul de studii: Prelucrarea Petrolului și Petrochimie (4 ani, 240 credite)
Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice (4 ani, 240 credite)

Domeniul de licență: Științe inginerești aplicate
Programul de studii: Fizică tehnologică (4 ani, 240 credite)

Domeniul de licență: Fizică
Programul de studii: Fizică (3 ani, 180 credite)

IF – învățământ cu frecvență

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă la toate domeniile de studii se desfăşoară fără probe scrise şi constă din analiza dosarelor candidaţilor. Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de licenţă se face ţinând cont de media la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaţilor cu medii egale la admiterea la studii de licenţă se face astfel:

 • pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 • pentru programele de studii Fizică şi Fizică tehnologică:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 credite)

Domeniul de masterat: Chimie
Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

Domeniul de masterat: Inginerie Chimică
Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Domeniu de masterat: Fizică
Programul de studii: Fizica și tehnologia materiei condensate

Domeniul de masterat: Inginerie civilă
Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat  la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu probă de concurs constând din evaluarea unui eseu despre premisele dezvoltării carierei, cu minim 1.000 cuvinte, care se depune la dosar și este apreciat cu admis/respins. Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de masterat se face ţinând cont de media la examenul de licenţă.

Departajarea candidaţilor cu medii egale la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de:

 1. nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1 (teoretică);
 2. media de absolvire a anilor de studii.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Studii universitare de licenţă:

Specializarea Anul de studiu Taxalei CPVEURO
Prelucrarea petrolului şi petrochimie I 3500
II 3500
III 2800
IV 2800
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice I 3500 3000
II 3500
III 2800
IV 2800
Chimie I 3500 2500
II 3500
III 2800
Fizică tehnologică I 3500 2500
II 3500
III 2800
IV 2800
Electronica aplicata III 2800

Studii universitare de masterat:

Specializarea Anul de studiu Taxalei CPVEURO
Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului I 4000
II 4000
Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul I 4000
II 4000
Fizica si tehnologia materiei condensate I 4000 2000
II 4000
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile I 4000 2000
II 4000
Perioada de inscrieri pentru programele de masterat ale Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie se prelungeste pana in data de 14.09.2015.
Programul de inscrieri este urmatorul:
Joi, 10.09.15, orele 9-17
Vineri, 11.09.15, orele 9-17
Sambata, 12.09.15, orele 9-12
Duminica, 13.09.15, orele 9-12
Luni, 14.09.2015, orele 9-17.
Info sesiunea iulie 2015

FACULTATEA DE MEDICINA

INFO
Proba de Biologie la specializarea Medicina (in limba engleza) se va desfasura pe 25 septembrie, incepand cu orele 11, la sediul Facultatii de Medicina din Campus Corp B, Aleea Universitatii nr. 1.

Admiterea studentilor straini pe locurile cu taxa in valuta – Medicina in limba engleza – se va desfasura marti 28 Iulie 2015 ora 09.00 in corp B – Campus Universitar – Facultatea de Medicina.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate Programe de studii:

 • Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)
 • Medicină în limba engleză
 • Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
 • Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)

IF – învățământ cu frecvență La PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere . Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60. Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală. La PROGRAMUL DE STUDII BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați ulterior cu admis/respins. Formatul general al scrisorii de intenție este următorul: MODEL scrisoare de intenție.pdf. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat. Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,
 • nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Medicina – limba romana: 250
 • Medicina – limba engleza: 125
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 70
 • Asistenta medicala generala: 30

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite) Domeniul de masterat: Sănătate Programul de studiu:

 • Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice
 • Admiterea candidatilor la invatamantul masteral (cursuri de zi – fara taxa, cu taxa) se face prin concurs, desfasurat pe baza sustinerii unui interviu si a evaluarii dosarului candidatului.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Masterat: 50

Calendar admitere sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licenta: 1-10 septembrie, inscrieri pentru Specializarea: Balneofizikinetoterapie si Recuperare 11 septembrie 2015 – evaluarea scrisorii de intentie si a dosarului de concurs Specializarea: Balneofizikinetoterapie si recuperare Grafic admitere studenti straini pe locuri cu taxa in valuta: 1 – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE; 16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultatii de Medicina; 25 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs specializarea: Medicina (in limba engleza). Studii universitare de masterat: 1-20 septembrie, inscrieri pentru specializarea: Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice. 25 septembrie 2015 ora 09.00 in sala E232 Campus Universitar – Medicina: sustinerea interviului si evaluarea dosarului de concurs.

Calendar admitere sesiunea iulie 2015

 • 13-24 iulie, înscrieri pentru Specializarea Balneofizikinetoterapie și Recuperare
 • 13-20 iulie, înscrieri pentru Specializările Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 22 iulie, susținerea probei scrise de concurs la specializările: Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 25 iulie, evaluarea scrisorii de intenție și a dosarului de concurs Specializarea Balneofizikinetoterapie și recuperare

Grafic admitere studenți străini pe locuri cu taxă în valută:

 • 1 mai-5 iulie 2015-depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;
 • 15 iulie-24 iulie 2015- înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere/ scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultății de Medicină;
 • 28 iulie 2015-desfășurarea probelor de concurs specializarea Medicină (în limba engleză).

13-24 iulie, înscrieri pentru specializarea Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 7000 lei;
 • Specializarea: Medicină – anii IV-VI –  4800 lei;
 • Specializarea: Asistenţă medicală generală anii I-IV – 3500 lei;
 • Specializarea: Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare anii I – III– 4000 lei;
 1. Studenţi străini pe cont propriu valutar:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anii VI –  3600 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul I – III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anii VI –  3600 euro.

Taxe pentru studii masterale:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – anii I-II 4000 lei;

Taxele de şcolarizare pentru studii de rezidenţiat (11 luni): A.Rezidenţi străini :

 • anul I-III – 450 euro/lună;
 • anii IV- V – 420 euro/lună;
 • anii VI – 380 euro/lună;

Taxe diverse: A.Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Taxă absență – 20 lei/ora;
 • Taxă reexaminare – 50 lei;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.

B.Studenţi străini pe cont propriu valutar:

 • Taxă absență – 8 euro/ora;
 • Taxă reexaminare – 40 euro;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2015

Locuri scoase la concurs:

1

Calendarul admiterii septembrie 2015:

PROGRAM INMATRICULARI

Vineri 11.09.2015 9:00 – 16:00
Sambata 12.09.2015 9:00 – 12:00
Duminica 13.09.2015 9:00 – 13:00
Luni 14.09.2015 9:00 – 16:00
 • Înscrieri – Facultatea de Construcții, str. Unirii 22b, sala CE2, 1 septembrie 2015 – 10 septembrie 2015
 • Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2015
 • Înmatricularea candidaților admiși: Facultatea de Constructii, str. Unirii 22b, sala de consiliu: 11 septembrie -14 septembrie 2015
 • Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2015

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

(4 ani, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Inginerie Civilă

Programele de studii:

 • Construcţii civile, industriale şi agricole
 • Amenajări şi construcţii hidrotehnice
 • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Domeniul de licență: Inginerie şi management

Programul de studii:

 • Inginerie economică în construcţii
IF – învățământ cu frecvență

Admiterea la studii de licență în sesiunile iulie și septembrie 2015 se va desfășura pe baza de concurs de dosare respectând următoarele criterii:

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :

MGA– media generală de admitere;

MGB – media generală de bacalaureat;

Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de licenţă sunt:

 • media la proba de limba română, la examenul de bacalaureat;
 • punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat (sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale).

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2015:

–          Înscriere: 13 iulie 2015 (ora 0:00) – 24 iulie 2015 (ora 16:00);

–          Afișare rezultate inițiale: 25 iulie 2015;

–          Înmatriculare: 25 – 27 iulie 2015 (ora 16:00).

–          Afisare rezultate intermediare: 28 iulie 2015;

–          Inmatriculare : 28-29 iulie 2015;

–          Afisare rezultate finale: 30 iulie;

Sesiunea septembrie 2015:

–          Înscriere: 1 septembrie 2015 (ora 0:00) – 10 septembrie 2015 (ora 16:00);

–          Afișare rezultate: 11 septembrie 2015;

–          Înmatriculare: 11 – 14 septembrie 2015 (ora 16:00).

–          Afisare rezultate finale: 15 septembrie 2015.

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

(3 semestre)

Domeniul de masterat: Inginerie civilă şi instalaţii

Programele de studii:

 • Ingineria structurilor de construcţii
 • Ingineria şi managementul resurselor de apă
 • Inginerie costieră

Domeniul de masterat: Inginerie şi management

Programul de studii:

 • Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de masterat se stabileşte astfel:

MGA =  MGD

unde:

MGA– media generală de admitere;

MGD – media generală a examenului de diplomă;

Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de masterat sunt:

 • media generală de absolvire a studiilor de licență;
 • media de la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă;
 • media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Sesiunea iulie 2015

–          Înscriere:13 iulie 2015 (ora 00) – 24 iulie 2015 (ora 16,oo)

Sesiunea septembrie 2015

–          Înscrieri  1 septembrie 2015 (ora 0,00) – 10 septembrie 2015 (ora 16,00)

–          Afișare rezultate: 11 septembrie 2015

–          Înmatriculare: 11-14 septembrie 2015 (ora 16,00)

–          Afișare rezultate finale: 15 septembrie 2015

Taxa de înscriere

 • 100 lei/domeniu pentru studii de licenta
 • 100 lei/domeniu/un program de studiu pentru studiile de masterat (suplimentar se vor plati 20 de lei pentru fiecare alt program de studii de masterat din cadrul domeniului.

TAXELE DE STUDII

pentru anul universitar 2015 – 2016

 • Studii universitare de licență: 3.000 lei/an
 • Studii universitare de masterat: 1.750 lei/semestru

 


FACULTATEA DE DREPT

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Drept
Programele de studii: Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)
Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IFR)

Domeniul de licență: Ştiinţe Administrative
Programele de studii: Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)
Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IFR)
Asistenţă managerială şi secretariat  (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)
Poliţie Locală (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecevență redusă

Criterii de admitere la toate programele de studii: Eseu motivational (evaluat cu admis/respins) + media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

Criterii de departajare

 • Criteriu 1 –  nota la disciplina Limba si literatura romana (scris  de la examenul de bacalaureat)
 • Criteriul 2  – media anilor de studiu absolvirii liceului.

 

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Drept
Programele de studii: Legislaţie privind siguranţa transporturilor (4 semestre, 120 credite)
Drept maritim (4 semestre, 120 credite)
Drept public (2 semestre, 60 credite)
Ştiinţe penale (2 semestre, 60 credite)

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative
Programele de studii: Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice (4 semestre, 120 credite)
Mangementul instituţiilor publice (4 semestre, 120 credite)
Criterii de admitere la toate programele de studii: Eseu motivational (evaluat cu admis/respins) + media obţinută la examenul de licență(100%).

Criterii de departajare

 • Criteriu  1  –  media anilor de studiu absolvirii facultatii.
 • Criteriul  2  – nota obtinuta la examenul de licenta la proba de sustinere a lucrarii de licenta.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Studii de licență:

 • Drept – ZI: 2.700 lei
 • Drept – FR: 2.200 lei
 • Administrație Publică – ZI: 2.500 lei
 • Administrație Publică- FR: 2.200 lei
 • Poliție Locală – ZI: 2.500 lei
 • Asistență managerială și secretariat – ZI: 2.000 lei

Studii de masterat:

 • Științe Penale – ZI: 2.800 lei
 • Drept Public – ZI: 2.800 lei
 • Drept Maritim – ZI: 2.800 lei
 • Legislație privind siguranța transporturilor – ZI: 2.800 lei
 • Managementul Instituțiilor Publice – ZI: 2.800 lei
 • Administrație Europeană. Instituții și Politici Publice – ZI: 2.800 lei

Taxele pentru studenţii străini în regim CPV (cont propriu valutar):

 • taxa de şcolarizare student – 2500 euro/an
 • taxa de școlarizare masterand – 2500 euro/an

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Programe de studii:
– EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
Forma de învăţământ – ZI (FT, CT) – 70 locuri
– IFR (CT) – 50 locuri
– SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
Forma de învăţământ – ZI (FT, CT) – 50 locuri
– KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Forma de învăţământ – ZI (FT, CT) – 40 locuri

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecevență redusă

Admiterea la programele de licență se va face pe baza următoarelor probe:

 • probă  eliminatorie: Traseu aplicativ (contracronometru) notat cu admis/respins
 • proba 1 – la alegere – între:

Atletism (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi)

sau

Gimnastică (exerciţiu impus la sol)

 • proba 2 – la alegere un joc sportiv dintre următoarele:

Baschet, handbal, volei – fete

Baschet, handbal, volei, fotbal – băieţi.

 

Ponderea probelor  în media de admitere:

Proba 1- 45%

Proba 2  – 45%

Media de bacalaureat  – 10%

 

La medii egale se va apela la următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la proba 1;
 2. Nota obţinută la proba 2;
 3. Media de bacalaureat.

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.). Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

Programe de studii universitare de masterat

DOMENIUL: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Programe de studii:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR – 50 locuri
PERFORMANŢĂ ÎN SPORT – 50 locuri
KINETOTERAPIE, RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ – 50 locuri

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

Proba 1 – Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor);
Proba 2 – Media la examenul de licenţă.

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

 • nota obţinută la proba de eseu   – 50%
 • nota de la examenul de licenţă  – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă;
 2. Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă);

Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu).

TAXELE ȘCOLARIZARE

Studii universitare de licență:

Specializarea Anul de studiu TaxaLEI CPVEURO
Educație fizică și sportivă – ZI I, II, III 3000 2500 (anul I)
Sport și performanță motrică I, II, III 3000 2500 (anul I)
Educație fizică și sportivă – IFR I, II, III 3000
Kinetoterapie și motricitate specială I, II, III 3000 2500 (anul I)

Studii universitare de masterat:

Specializarea Anul de studiu TaxaLEI CPVEURO
Educație fizică și sport școlar I, II 3200 2500 (anul I)
Performanță în sport I, II 3200 2500 (anul I)
Kinetoterapie , recuperare și reeducare motrică I, II 3200 2500 (anul I)

CALENDARUL DE ADMITERE

Studii universitare de licență:

13-20 iulie – Perioada de înscriere

21-23 iulie  – Susţinerea probelor de concurs

24 iulie  – Afişarea rezultatelor provizorii

25-29 iulie  – Înmatriculări

30 iulie  – Afișarea rezultatelor finale

 

01-08 septembrie – Perioada de înscriere

9-10 septembrie – Susținerea probelor de concurs

11 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

12-15 septembrie – Înmatriculări

16 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

 

Studii universitare de masterat:

13-24 iulie  – Perioada de înscriere

1-23 septembrie 2015 – inscrieri

24 septembrie 2015 – Evaluare dosar şi eseu, afișare rezultate

25 septembrie 2015 – Depunere contestaţii, rezolvare și afișarea rezultatelor

26,27,28,29 septembrie 2015 – Înmatriculări

30 septembrie 2015 – Afişarea rezultatelor finale

Alte detalii privind sesiunea de admitere: AICI


FACULTATEA DE FARMACIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE, SEPTEMBRIE 2015 SPECIALIZAREA FARMACIE

Proba de concurs se desfășoară VINERI, 11.09.2015, în Amfiteatrul A2, Campus, Corp B, ora 9.00
Accesul în săli se face în intervalul orar 8.00.- 8.45.
Candidații vor avea asupra lor în dimineața examenului NUMAI actele necesare accesului în sala de concurs: cartea de identitate si legitimația de concurs.

CALENDARUL SESIUNII DE ADMITERE – SEPTEMBRIE 2015

CETĂȚENI ROMÂNI ȘI MEMBRI AI STATELOR UE,SEE ȘI CEE:
· 01 – 08 Septembrie 2015înscrieri pentru specializarea Farmacie,
· 01 – 10 Septembrie 2015înscrieri pentru specializarea Asistență de Farmacie,
· 11 Septembrie 2015- susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie,
· 11 Septembrie 2015- susținere interviu pe bază de chestionar pentru specializarea Asistență de Farmacie.

LOCAȚII DE ÎNSCRIERE
· Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp B (Capăt linie autobuzul 100) -Sala P 21

PROGRAM DE ÎNSCRIERE
· Luni – Vineri – 9.00-17.00
· Sâmbăta și Duminică – 9.00-12.00

CIFRE DE ȘCOLARIZARE SEPTEMBRIE 2015

Screen Shot 09-04-15 at 10.51 AM

Bază publică de date 2015 REPARTIȚIE SĂLI – SPECIALIZAREA FARMACIE – 23.07.2015

Programe de studii universitare de licenţă

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

(1) Ierahizarea candidaţilor la Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2) Departajarea candidaţilor, se face astfel:

a.media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

b.media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

1.2. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Screen-Shot-04-28-15-at-10

(1) Ierahizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:

a.Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);

b.Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, din constă  susținerea unui interviu pe bază de chestionar în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive și din analiza dosarelor candidaţilor.

(1) Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul admis la susținerea interviului, se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor la admitere se face astfel:

a. nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;

b. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

Capacitatea de școlarizare pentru anul universitar 2015/2016 este:

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

AN UNIVERSITAR 2015/2016

Specializarea Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim cu taxa, cursuri de zi Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extra-comunitari
bursieri (fără taxa cu sau fără bursa cu taxa pe cont propriu valutar
Farmacie 36 din care 1 rrom 2 108 2 2
Asistență de farmacie 6 din care 2 rrom 44
Total 42 2 152 2 2

Calendar admitere

Cetățeni români și membri ai statelor UE, SEE și CEE:

 • 13 – 20 iulie 2015 înscrieri pentru specializarea Farmacie,
 • 13 – 24 iulie 2015 înscrieri pentru specializarea Asistență de farmacie,
 • 23 iulie 2015 – susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie,
 • 25 iulie 2015 – susținere interviu pe bază de chestionar pentru specializarea Asistență de Farmacie.

Locație de înscriere: Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp B (Capăt linie autobuzul 100) – Sala P 37.

Program de înscriere:

Luni – Vineri – 9.00-17.00

Sâmbăta și Duminică – 9.00-12.00

Cetățeni din  state terțe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar):

 • 1 mai – 5 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;
 • 15 iulie – 24 iulie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;
 • 27 – 28 iulie 2015: desfășurarea probelor de concurs;
 • 29 – 31 iulie 2015: perioadă de înmatriculare.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

Taxe Specializarea Farmacie Specializarea Asistență de Farmacie
Taxa de înscriere 100 lei 100 lei
Taxa de înmatriculare 50 lei 50 lei
Taxa de școlarizare/an de studiu 7.000 lei 3.500 lei

Cetățeni străini din state terțe UE pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

Taxe Specializarea Farmacie
Taxa de înmatriculare 100 euro
Taxa de înscriere concurs dosar 100 euro
Taxa de procesare a dosarului 150 euro
Taxa de înscriere la concursul de admitere cu probe 350 euro
Taxa procesare dosar pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor efectuate în străinătate (CNRED) 50 euro
Taxa de școlarizare/an de studiu 5.000 euro

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA

Ghidul candidatului

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT pentru anul universitar 2015-2016

Art. 6.(9) În cazul imposibilității departajării candidaților prin criteriile definite la articolul 6, alineatul 8, datorită egalității totale a notelor obținute la proba 1 a examenului de diplomă, respectiv la proba a 2-a examenului de diplomă, departajarea se va realiza în funcție de media anilor studiilor de licență.
(10) În condițiile în care candidatul depune la dosarul de concurs diploma de licență sau adeverință de licență, care conține nota examenului de diplomă sub forma unei singure probe a examenului de licență, calculul mediei generale de concurs (MG) va fi constituită din nota conținută de documentul depus.

Conform hotarârii Consiliului FIMIM din data de 09.10.2015

ANUNT PERIOADA DE INSCRIERI
La Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima, pentru admiterea la studiile universitare de masterat, inscrierile se prelungesc pana pe data de 11.09.2015, orele 17.00.
Anunt contestatii sesiunea SEPTEMBRIE 2015
Anunt contestatii sesiunea IULIE 2015
OFERTA EDUCATIONALA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

Screen-Shot-08-31-15-at-01.09-PM

Programe de studii universitare de licenţă

(4 ani, 240 credite)

Domeniul de licenţă: Inginerie energetică
Programul de studii: Energetică industrială (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor
Programul de studii: Autovehicule rutiere (Forma de învăţământ IF, IFR)

Domeniul de licenţă: Inginerie mecanică
Programul de studii: Instalații si echipamente portuare și marine (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie industrială
Programul de studii: Ingineria sudării (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Arhitectură navală
Programul de studii: Sisteme şi echipamente navale (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie şi management
Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic (Forma de învăţământ IF, IFR)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE LICENŢĂ

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

 1. Evaluarea scrisorii de intenție se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.
 1. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG);

MG =0,8×MB + 0,2×NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

 • nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat);
 • nota de la proba chimie;
 • nota de la proba limba română (scris).
 1. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
 • Criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie și Management) sau chimie sau limba română, în această ordine ierarhică.

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5 (CINCI)

 

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Inginerie mecanică
Programul de studii: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie industrială
Programul de studii: Calitate şi certificare în construcţiile sudate (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Arhitectură navală
Programul de studii: Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (4 semestre, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie şi management
Programul de studii: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (3 semestre, 90 de credite)

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE MASTERAT

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

 1. Evaluarea scrisorii de intenție se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.
 1. Ierarhizarea candidaţilor se face în face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG);

MG =0,8 MD + 0,2 NP1

MD – media examenului de diplomă;

NP1 – nota obținută la proba 1a examenului de diplomă.

 1. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:
 • Criteriul 1 – nota obținută la proba 1a examenului de diplomă;
 • Criteriul 2 – nota obținută la proba a 2-a examenului de diplomă.

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 6 (ȘASE)

Calendar admitere

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015
SESIUNEA IULIE 2015

Taxa de înscriere:

100 LEI/program de studiu

Taxa de înmatriculare:

50 LEI/program de studiu

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

 • Studii de licență (IF și IFR): 3.000 lei/an universitar
 • Studii de masterat (IF): 3.500 lei/an universitar

FACULTATEA DE ISTORIE SI STIINTE POLITICE

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Istorie
Programul de studii: Istorie

Domeniul de licență: Științe Politice
Programul de studii: Ştiinţe Politice

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF – învățământ cu frecvență

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

 • Eseu motivational, notat cu admis/Respins
 • media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

 • Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;
 • Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

Criteriul de admitere la programele de masterat:

 • Eseu motivational, notat cu admis/Respins
 • Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

 • Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;
 • Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă.

Calendar admitere sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licență/masterat

– inscrieri 1-10 septembrie
– 10 septembrie, ora 19.00 afisarea rezultatelor

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

 • Programe de licență (Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene) – 2.700 lei;
 • Programe de masterat (Relații Internaționale în secolele XIX – XXI. Istorie și Diplomație, Antropologie și Istorie Europeană) – 2.800 lei.
Calendar admitere sesiunea iulie 2015

 


FACULTATEA DE LITERE

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licență: Limbă și literatură

Programele de studii:

 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză /  spaniolă / germană /  turcă) (forma de învățământ IF)
 • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (forma de învățământ IFR)
 • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) (forma de învățământ IF)
 • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) (forma de învățământ IF)
 • Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (forma de învățământ IF)
 • Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză) (forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Limbi moderne aplicate

Programele de studii:

 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) (forma de învățământ IF)
 • Limbi moderne aplicate (engleză – italiană) (forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Studii culturale

Programul de studii: Studii americane (forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Științe ale comunicării

Programul de studiu: Jurnalism (forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecevență redusă

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză /  spaniolă / germană /  turcă):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limbi moderne aplicate (engleză – franceză):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Limbi moderne aplicate (engleză – italiană):

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Studii americane:

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Jurnalism:

 1. 1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5). pondere 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. pondere 50%

 

Pentru studii universitare de licență (pentru candidații membri ai statelor UE, SEE, CE)

 1. Criterii de departajare, în cazul mediilor egale:

Criteriul 1: Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalalureat).

Criteriul 2: Nota obținută la proba orală de admitere

 1. Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III, la limba română sau limbi străine vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obţinut premiul respectiv.

 

Pentru studii universitare de licență (pentru candidații străini pe cont propriu valutar)

Criterii de departajare :

 1. Criteriul 1: Media generală a examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
 2. Criteriul 2: Media notelor la prima limbă străină, obținute pe parcursul anilor de liceu.

Condiții de admitere:

Probă orală de competenţă lingvistică la limba A (engleză, română sau franceză) (admis / respins)

Cetățenii străini din state țerțe UE, SEE și CE pot candida la admiterea la studii universitare numai pe locuri cu taxă în valută, în baza Scrisorii de acceptare la studii emisă de Direcția Generală Relații Internaționale.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Filologie

Programele de studii:

 • Studii de românistică
 • Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
 • Studii anglo-americane
 • Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
 • Traductologie, terminologie, comunicare

 

Domeniul de masterat: Științe ale comunicării

Programul de studiu: Jurnalism regional

 

Candidaţii români, cât şi cetăţeni ai statelor membre UE, SEE şi CE, la programele de masterat vor susţine un interviu motivaţional notat cu ADMIS / RESPINS. Clasificarea se va face în ordinea mediei generale de licenţă (pondere 100%).

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

 1. Criteriul 1: Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
 2. Criteriul 2: Media generală a anilor de studii de licență.

Candidații admiși la programele universitare de masterat cu predare în limbă străină (Studii anglo-americane, Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european, Traductologie, terminologie, comunicare), absolvenți ai unor facultăți nefilologice vor depune la dosarul de admitere un certificat de competență lingvistică – nivel B2 (pentru limba străină în care se desfășoară programul de master), emis de un centru autorizat, conform Regulamentului de evaluare a competențelor lingvistice și de eliberare a certificatelor de competență lingvistică (CCL) al Universității „Ovidius” din Constanța.

An pregătitor

Facultatea de Litere organizează admitere la anul pregătitor în limba română pentru studenţii străini.

Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar şi postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoașterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare și universitare de licenţă este de un an școlar / academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.

Profil: uman, psihologic, economic

Profil: tehnic, agronomic, științe, matematic, matematici aplicate, sport

Profil: medical

Profil muzica si arte

Profil interpretare muzicala, teatru

Calendar probe sesiunea iulie 2015

TAXELE

pe Specializări/Programe de studii universitare de licență, master și An pregătitor

pentru anul universitar 2015 – 2016

Specializarea-Programul de studii universitare de licenţă(locaţia geografică de desfăşurare şi limbă de predare) Acreditare/ Forma de învăţământ TAXA
Autorizare de funcţionare provizorie  /an
Limba și literatura română – A IF 3000 lei
O limbă și literatura modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă, portugheză, franceză),  program de licență
Limba și literatura română – A IFR 2800 lei
 O limbă și literatura modernă (engleză, italiană)  IFR, program de licență
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura moderna(engleza), program de licență AP IF 3000 lei
Limba şi literatura franceză – A IF 3000 lei
O limbă și literatură modernă (italiană), program de licență
Limba si literatura engleză- AP IF 3000 lei
O limba si literatura moderna(franceză, italiană), program de licență
Limba si literatura engleză- AP IF 3000 lei
O limba si literatura moderna(germană, portugheza, turca), program de licență
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză), program de licență A IF 3000 lei
Limbi moderne aplicate (engleză, italiană), program de licență AP IF 3000 lei
Studii americane (în limba engleză), program de licență A IF 3000 lei
Jurnalism, program de licență A IF 3000 lei
Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european, program de master A IF 3400 lei
Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european,  program de master A IF 3400 lei
Studii anglo-americane,  program de master A IF 3400 lei
Studii de romanistică,  program de master A IF 3400 lei
Traductologie, Terminologie, Comunicare,  program de master A IF 3400 lei
Jurnalism Regional,  program de master A IF 3400 lei
An pregătitor Profil: uman, psihologic, economic IF 2200 euro
An pregătitor Profil: tehnic, agronomic, științe, matematic, matematici aplicate, sport IF 2700 euro
An pregătitor Profil: medical IF 3600 euro
Taxa cont propriu valutar -licență 2500 euro
Taxa cont propriu valutar -master 3000 euro

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică și informatică

Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Computer Science (Informatică în lb.engleză)

IF – învățământ cu frecvență

Concursul de Admitere la studii de licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică constă în evaluarea datelor din documentele ce alcătuiesc fiecare dosar de concurs. Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere care se calculează după următoarea formulă:

Media de admitere  = Screen-Shot-02-16-15-at-02.31-PM

N1 = media generală obţinută la examenul de Bacalaureat

N2 = nota la disciplina Matematică sau Informatică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

În cazul mediilor de admitere egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii de departajare, în ordine:

 1. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Matematica/Informatică – scris;
 2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română – scris.
 3. Data înscrierii şi numărul legitimaţiei de concurs (antecedenţa are prioritate).

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Matematică
Programul de studiu: Modelare matematică în finanţe şi analiza economică

Domeniul de masterat: Matematică
Programul de studiu: Matematică didactică

Domeniul de masterat: Matematică
Programul de studiu: Matematică aplicată

Domeniul de masterat: Informatică
Programul de studiu: Medii virtuale multi-modale distribuite

Domeniul de masterat: Informatică
Programul de studiu: Modelare și tehnologii informatice

Concursul de Admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică constă în evaluarea datelor din documentele ce alcătuiesc fiecare dosar de concurs. Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere care reprezintă media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

În cazul mediilor de admitere egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii de departajare, în ordine:

 1. Nota obţinută la prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
 2. Nota la proba fundamentală (scris/oral).
Domeniul de licenta Specializarea Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat alocate tinerilor din RM care au diplomă de bacalaureat obținută în România Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim cu taxa, cursuri de zi (exceptând Medicina în limba engleză – locuri alocate pentru UE, SEE și CE  cu taxă în valută) Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extracomunitari
TOTAL din care rrom TOTAL din care cu bursa Total din care cu bursă bursieri (fără taxă cu sau fără bursă) cu taxa pe cont propriu valutar
Matematică Matematică și informatică 0 0 0 0 5 3 66 4 2
Matematică Matematică 0 0 0
Informatică Informatică 0 0 0 0 7 4 14 4 2
Informatică Informatică (în limba engleză) 0 0 0 0 0 0 21 4 10
TOTAL 0 0 0 0 12 7 101 12 14
Domeniul de masterat Specializarea Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim cu taxa, cursuri de zi Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extracomunitari
Total din care cu bursă bursieri (fără taxă cu sau fără bursă) cu taxa pe cont propriu valutar
Matematică Modelare matematică în finanţe şi analiza economică 9 0 0 19 1 1
Matematică Matematică didactică 9 0 0 29 1 1
Matematică Matematică aplicată 0 0 0 28 1 1
Informatică Medii virtuale multi-modale distribuite 10 0 0 18 1 1
Informatică Modelare și tehnologii informatice 12 0 0 36 1 1
TOTAL 40 0 0 130 5 5

Calendar admitere Sesiunea septembrie 2015

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:

Marţi 01.09.2015 – Joi 10.09.2015: ÎNSCRIERI (toate programele de licenţă în Lb. Română)
Marţi 01.09.2015 – Marţi 08.09.2015: ÎNSCRIERI (Computer Science)
Miercuri 09.09.2015 ora 09:00: Test de competenţe lingvistice la Lb. Engleză pentru Computer Science
Vineri 11.09.2015: AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DUPĂ ÎNSCRIERI
Vineri 11.09.2015 – Luni 14.09.2015: ÎNMATRICULĂRI
Marţi  15.09.2015: AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DUPĂ ÎNMATRICULĂRI

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

Marti 1.09.2015 – Luni 14.09.2015 (ora 14:00): INSCRIERI
Marti 15.09.2015: AFISAREA REZULTATELOR DUPA INSCRIERI
Marti 15.09.2015 – Vineri 18.09.2015: INMATRICULARI
Vineri 18.09.2015: AFISAREA REZULTATELOR FINALE DUPA INMATRICULARI

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Taxa studii de licență

 • Matematică – 2.900 lei
 • Matematică – Informatică – 2.900 lei
 • Informatică – 3.300 lei
 • Informatică în limba engleză (UE, CEE, SEE) – 3.500 lei
 • Informatică în limba engleză (din terțe țări UE) – 3.000 euro
 • Licență CPV (Cont Propriu Valutar) – 3.000 euro

Taxa studii masterale

 • Matematică didactică – 3.500 lei
 • Matematică aplicată – 3.500 lei
 • Modelare matematică în finanțe și analiză economică – 3.500 lei
 • Modelare și tehnologii informatice – 3.500 lei
 • Medii virtuale multi – modale distribuite – 3.500 lei
 • CPV (Cont Propriu Valutar) – 3.500 euro
CIFRE DE SCOLARIZARE SI CALENDAR SESIUNEA IULIE 21015

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Programarea candidatilor pentru PROBA INTERVIU - studii universitare de masterat

ANUNT IMPORTANT
CANDIDATII SUNT RUGATI SA SE PREZINTE CU CEL PUTIN O ORA INAINTE DE ORA PROGRAMATA SI VOR AVEA ASUPRA LOR, IN MOD OBLIGATORIU, CARTEA DE IDENTITATE SI LEGITIMATIA DE CONCURS.

SESIUNEA DE ADMITERE: SEPTEMBRIE 2015

Programarea candidatilor pentru PROBA INTERVIU – 10 SEPTEMBRIE 2015, SALA P04 (Piata Chiliei) – Specializarea: Psihodiagnoza personalitatii
Programarea candidatilor pentru PROBA INTERVIU – 10 SEPTEMBRIE 2015, SALA P215A – Specializarea: Management educational

Grafic provizoriu admitere candidați străini pe locuri cu taxă în valută:
6 iulie – 31 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;
1 septembrie – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;
16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;
25 – 26 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs;
27 – 28 septembrie 2015: perioadă de înmatriculare.

ANUNT IMPORTANT INMATRICULARI

Sesiunea Septembrie 2015

Studii universitare de licență

1 – 8 septembrie 2015 – înscrieri pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

1 – 10 septembrie 2015 – înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială

10 septembrie 2015 – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, forma de învățățământ IF)

Domeniul de licenţă: Asistență socială
Programul de studii: Asistență socială

Domeniul de licenţă: Psihologie
Programul de studii: Psihologie

Domeniul de licenţă: Științe ale educației
Programele de studii:

 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • Psihopedagogie specială
IF – învățământ cu frecvență

Media de admitere la toate Programele de licență: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și primar, Asistență socială, se va calcula după cum urmează:

– 100% media de la Examenul de Bacalaureat.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

 1. a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b)nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică – proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică – proba la o limbă de circulaţie internaţională;pentru filiera tehnologică – probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională – proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar, candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Psihologie
Programul de studii: Psihodiagnoza personalității

Domeniul de masterat: Științe ale educației
Programele de studii:

 • Management educațional
 • Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

Media de admitere la Programele de masterat Psihodiagnoza personalității, Management educațional, Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare se va calcula după formula:

 • 50% media probei orale sub formă de Interviu (prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică);
 • 50% media Examenului de licenţă.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

 • în baza notele obţinute la proba de concurs – interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;
 • în baza mediei Examenului de licență;
 • în baza notei obținute la elaborarea și susținerea lucrării de licenţă.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

 • Specializarea Psihologie – 2.900 lei
 • Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – 2.900 lei
 • Specializarea Psihopedagogie Specială – 2.600 lei
 • Specializarea Asistență Socială – 2.600 lei
 • Master (toate specializările) – 3.300 lei
 • Modulul DPPD – 750 lei/an (pentru studenții cu taxă înscriși la Nivelul I și pentru studenții fără taxă și cu taxă înscriși la Nivelul II)

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE

La Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2015, se face ONLINE. Detalii AICI.
Planificare interviu masterat:

Domeniul Biologie: 10.09.2015, ora 09:00, sala E222- Campus- Corp B

Domeniul Stiinta mediului: 10.09.2015, ora 09:00, sala P25- Campus – Corp B

Domeniul Agronomie: 10.09.2015, ora 13:00, sala E216 – Campus – Corp B

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Domeniul de licenţă: Biologie

Programul de studii:

 • Biologie (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă:  Geografie

Programele de studii:

 • Geografie (3 ani, 180 credite)
 • Geografia turismului (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Știința mediului

Programele de studii:

 • Ecologie și protecția mediului (3 ani, 180 credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Agronomie

Programul de studii:

 • Agricultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF și IFR)

Domeniul de licenţă: Horticultură

Programul de studii:

 • Horticultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie și management

Programul de studii:

 • Inginerie economică în agricultură (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF)
IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecevență redusă

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Agronomie

Programe de studii:

 • Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
 • Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
 • Agricultură ecologică

Domeniul de masterat: Biologie

Programe de studii:

 • Conservarea biodiversității
 • Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Domeniul de masterat: Știința mediului

Programul de studii:

 • Analiza și evaluarea impactului de mediu

CRITERII DE ADMITERE

Concursul de admitere la ciclul de studii de licentă, pentru toate domeniile de studii, se va realiza prin aprecierea competentelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.

Ierarhizarea candidaților declarați admiși la studii de licență după analiza scrisorii de intenție se face în ordinea mediei de la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:

a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

b – al doilea criteriu de departajare:

b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;

b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;

b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Știinţe;

b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe;

b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Știinţe.

 

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %). Media de admitere la studii de master trebuie sa fie minim 6. Interviul se susține în fața unei comisii, numite de consiliul facultății, care va intervieva candidații în legătură cu motivația înscrierii la programul de master.

Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diploma, în această ordine.

Calendar admitere sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licență:

1 – 10 septembrie – înscrieri pentru domeniile de studiu de licenta;

11 septembrie 2015 afisarea listelor finale de admitere.

 

Studii universitare de masterat:

1 – 8 septembrie; înscrieri pentru domeniile de studiu de master;

10 septembrie sustinerea interviului

11 septembrie: afisarea rezultatelor admiterii.

Taxe

Taxa de înscriere:

 • 100 lei

Taxa de înmatriculare:

 • 50 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

Studii universitare de licență:

 • Biologie; Ecologie și protecția mediului; Agricultură; Horticultură: 3.350 lei
 • Inginerie economică în agricultură: 3.000 lei
 • Geografie; Geografia turismului: 3.100 lei
 • IFR: 3.350 lei

Studii universitare de masterat:

 • 3.450 lei
Calendar admitere sesiunea iulie 2015

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor

Programele de studii:

 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (Forma de învăţământ IF, ID)
 • Economia Firmei (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Economie și Afaceri Internaţionale

Programele de studii:

 • Afaceri Internaţionale (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Contabilitate

Programele de studii:

 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Finanțe

Programele de studii:

 • Finanţe şi Bănci (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Marketing

Programul de studii:

 • Marketing (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Management

Programul de studii:

 • Management (Forma de învăţământ IF)
IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Administrarea Afacerilor

Programe de studii:

 • Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii
 • Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri
 • Asigurarea Calităţii în Afaceri

Domeniul de masterat: Economie și Afaceri Internaţionale

Programe de studii:

 • Administrarea Afacerilor Internaţionale
 • Politici Europene de Dezvoltare Regională
 • Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale

Domeniul de masterat: Contabilitate

 • Programe de studii:
 • Contabilitatea şi Auditul Afacerilor
 • Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor

Domeniul de masterat: Finanțe

Programe de studii:

 • Pieţe de Capital
 • Finanţe Corporative şi Bănci

CRITERII  DE  ADMITERE LA STUDII  DE  LICENŢĂ

Pentru anul universitar 2015 – 2016

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o srisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

 1. media anilor de liceu;
 2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

CRITERII DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

Pentru anul universitar 2015 – 2016

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniude studii masterale.

Toţi candidaţii la concursul de admitere vor depune o scrisoare de intenţie, datată şi semnată, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice. Scrisorile de intenţie se evaluează în funcție de relevanţa și coerenţa ideilor prezentate, interesul dovedit pentru specializarea aleasă, claritatea exprimării, şi respectarea regulilor gramaticale. În urma evaluării, se acordă calificativul admis/respins, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Media de admitere este media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

 1. media anilor de licenţă;
 2. nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

CALENDAR

SESIUNEA IULIE – SEPTEMBRIE 2015

 • 13 – 23 iulie 2015 – înscrieri pentru domeniile de studiu pentru licență și masterat
 • 23 iulie 2015 – afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2015 – LICENȚĂ
 • 24-27 iulie 2015 – înmatriculare candidați declarați ADMIS, sesiunea iulie 2015 – LICENȚĂ
 • 27 iulie 2015 – afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2015 – LICENȚĂ
 • 28-30 iulie 2015 – înmatriculare candidați declarați ADMIS pe listele intermediare, sesiunea iulie 2015 – LICENȚĂ
 • 30 iulie 2015 – afișarea rezultatelor FINALE ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2015 – LICENȚĂ
 • 01-10 septembrie 2015 – înscrieri pentru domeniile de studiu pentru licență și masterat, sesiunea septembrie 2015
 • 10-11 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2015
 • 11-14 septembrie 2015 – înmatriculare candidați declarați ADMIS, sesiunea septembrie 2015
 • 15 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2015
 • 16-18 septembrie 2015 – înmatriculare candidați declarați ADMIS pe listele intermediare, sesiunea septembrie 2015
 • 18 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor FINALE ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2015 – LICENȚĂ și MASTERAT

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pedomenii de licenţă.Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru depunerea dosarului care conţine  exprimarea opţiunilor la primul domeniu de licenţă ales. Pentru restul opţiunilor se percepe o taxa de 20 lei pentru fiecare domeniu de licenţă. Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

TAXA DE  ÎNMATRICULARE

Taxa de inmatriculare este în cuantum de 50 lei pentru toate programele de studii.

TAXELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016

 • Taxa de școlarizare studii de licență, ZI: 2700 lei
 • Taxa de școlarizare studii de licență, ID: 2300 lei
 • Taxa de școlarizare studii de masterat, ZI: 3000 lei
 • Taxa de școlarizare pentru CPV: 2200 euro/an

FACULTATEA DE TEOLOGIE

La Facultatea de Teologie, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2015, se face ONLINE. Detalii: AICI
PRELUNGIRE PERIOADA DE INSCRIERE - FACULTATEA DE TEOLOGIE

Perioada de inscriere la Facultatea de Teologie se prelungeste pana pe data de 21.09.2015 ora 17:00 la urmatoarele programe de studii:

Licenta: Teologie didactica ortodoxa; Teologie ortodoxa – Asistenta sociala; Muzica religioasa.
Masterat: Toate programele de studii.

Calendar admitere sesiunea septembrie:
01 – 10.09.2015 – înscrieri (toate programele de studii – licență și master);
11.09.2015 – interviu, probe, test grilă (teologie pastorală) pentru toate programele de studii – licență și master;
12.09.2015 – contestații;
13.09.2015 – afișarea rezultatelor finale.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Teologie

Programe de studii:

 • Teologie ortodoxă pastorală (4 ani)
 • Teologie ortodoxă didactică (3 ani)
 • Teologie ortodoxă – Asistenţă socială (3 ani)
 • Muzică religioasă (3 ani)
IF – învățământ cu frecvență

Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);*
 • Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale – admis/respins (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice);*
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel :

50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat.

Precizări:

 1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie vor fi:
 2. a) nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă;
 3. b) media examenului de bacalaureat.
 4. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă, după aceeaşi tematică;
 5. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**
 6. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe:
 • lecturarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni);
 • verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

 

Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
 • Concurs de dosare;
 • La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

 

Programul de studii universitare de licenţă:  Muzică religioasă

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
 • Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins
 • Concurs de dosare;
 • La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

NOTĂ: Nu se admit contestaţii la probele orale (interviu, aptitudini); se pot face contestaţii la proba scrisă (Teologie dogmatică ortodoxă – grilă).

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.

 

Pentru admiterea 2015, criteriile de ierarhizare și departajare sunt următoarele:
– Pentru programul de studiu Teologie ortodoxă pastorală, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media la bacalaureat; media anilor de studiu (liceu).
– Pentru programele de studii Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă – Asistență socială, Muzică religioasă, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media anilor de studiu (liceu); media obținută la limba română la examenul de bacalaureat.

CAPACITATE DE ŞCOLARIZARE APROBATĂ DE ARACIS

Ciclul de studii Program de studii (specializare) Capacitate ARACIS
Licenţă Teologie ortodoxă pastorală 150
Teologie ortodoxă didactică 50
Teologie ortodoxă – Asistenţă socială 40
Muzică religioasă 40

Programe de studii universitare de masterat

(4 semestre, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Teologie

Programe de studii:

 • Exegeză biblică
 • Pastoraţie şi viaţă liturgică
 • Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
 • Managementul turismului religios

Pentru toate programele de studii de la masterat, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media anilor de studiu (licență); media la bacalaureat.

CAPACITATE DE ŞCOLARIZARE APROBATĂ DE ARACIS

Masterat Teologie – Exegeză biblică 50
Teologie – Pastoraţie şi viaţă liturgică 50
Teologie – Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) 50
Teologie – Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare 50
Teologie – Managementul turismului religios 50

Taxele de școlarizare

Ciclul de studii universitare Specializarea /durata / nr. credite Forma de învățământ (IF, ID, IFR) Taxa de școlarizare propusă
Licență Teologie pastorală / 4 ani / 240 credite IF 2600 lei
Licență Teologie didactică / 3 ani / 180 credite IF 2500 lei
Licență Teologie ortodoxă – Asistență socială / 3 ani / 180 credite IF 2500 lei
Licență Muzică religioasă / 3 ani / 180 credite IF 2500 lei
Masterat Teologie / 2 ani / 120 credite IF 2800 lei

 


ID-IFR

A fi student la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) presupune respectarea unor norme de conduită ce facilitează acomodarea la specificul şi exigenţele programelor de studii universitare.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poţi studia:

 • într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
 • în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
 • mai mult sau mai puţin când doreşti să faci acest lucru;
 • utilizând resurse educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile.

     Ce este învăţământul la ID şi  IFR?

ID şi IFR sunt forme moderne de pregătire, în regim cu taxă, care se organizează corespunzator duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF), cu aceleaşi credite transferabile. Diplomele sunt echivalente celor obţinute în învăţământul cu frecvenţă.

Conform legislaţiei în vigoare aceaste forme de organizare a procesului didactic presupun, pe lângă activităţi la distanţă şi întâlniri periodice faţă în faţă (cu prezenţă obligatorie în campus). De fapt ID şi IFR presupun o combinaţie de tehnologii educaţionale situate între învăţământul tradiţional şi un învăţământ care beneficiază de mijloacele moderne de comunicare (internet) şi de prelucrare a informaţiilor, ceea ce solicită o mai mică prezenţă în campusul universitar comparativ cu forma de învăţământ cu frecvenţă.

De exemplu, un student înmatriculat la IF are în medie 20-26 ore pe săptămână constând în ore de curs (C), seminar (S), laborator (L), proiect (P). La ID sau IFR, un student are în medie 8-12 ore pe săptămână deoarece orele de curs (C) se compensează prin studiu individual (SI), orele de seminar se împart în două tipuri de activităţi: teme de control (TC), activităţi tutoriale (AT) şi orele de laborator/proiect devin activităţi aplicative (AA), cu acelaşi număr de ore ca la IF. Deoarece diplomele pentru acelaşi program de studiu, indiferent de forma de învăţământ, sunt echivalente rezultă următoarea relaţie:

 • număr de ore (C+S+L) = număr ore (SI+TC+AT+AA)

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă, în aceleaşi liste de candidaţi sau pe liste separate, pe baza cifrei de şcolarizare aprobate de Senat.

Pentru înmatricularea la programele de studii ID / IFR, studenţii încheie prin secretariatele facultăţilor un contract de şcolarizare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa pentru toată durata studiilor. Prin contractul de şcolarizare se specifică cu exactitate programul de studii, durata studiilor, diploma obţinută la absolvire, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile financiare ale studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de plată şi rambursare a taxelor de studiu.

În Universitatea „Ovidius” din Constanţa, activitatea ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR), situat în  B-dul Mamaia 124, Constanţa.

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ  ID-IFR Admiterea 2015
Facultatea organizatoareAdresa locaţiei de înscriere/  telefon / site: Program de studiiStatut / Durată studii / Formă de învăţământ Număr locuri /Taxă de școlarizare
Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi SociologieCampus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Dreptacreditat / 4 ani / IFR 75

2200 lei/an

Administraţie Publicăacreditat / 3 ani / IFR 50

2200 lei/an

Facultatea de Educaţie Fizică şi SportCampus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivăacreditat / 3 ani / IFR 50

3000 lei/an

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi MaritimăB-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiereacreditat/ 4 ani / IFR 75

3000 lei/an

Inginerie Economică în Domeniul Mecanicacreditat/ 4 ani / IFR 75

3000 lei/an

Facultatea de LitereCampus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză / italiană)acreditat/ 3 ani / IFR 75

2800 lei

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleCampus, corp B, Aleea Universităţii 1, tel.0241605060

http://snsa.univ-ovidius.ro

Agriculturăacreditat/ 4 ani / IFR 50

3350 lei/an

Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionaleacreditat / 3 ani / ID 50

2300 lei/an

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciiloracreditat / 3 ani / ID 50

2300 lei/an

Contabilitate şi Informatică de Gestiuneacreditat / 3 ani / ID 50

2300 lei/an

Finanţe şi Bănciacreditat / 3 ani / ID 50

2300 lei/an