Calendar admitere 2015

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015:

Studii universitare de licență:

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie, susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.

*Calendar Admitere Facultatea de Arte:

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

**  Grafic provizoriu admitere candidați străini pe locuri cu taxă în valută:

6 iulie – 31 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

1 septembrie – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

25 – 26 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

27 – 28 septembrie 2015: perioadă de înmatriculare.

Studii universitare de masterat:

– 13 – 24 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie: susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

*Calendar Facultatea de Arte

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2015:

Studii universitare de licență:

– 13 – 24 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 13 – 20 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională);

– 21 – 26 iulie: susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie, susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.

*Calendar Admitere Facultatea de Arte:

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

**  Grafic provizoriu admitere studenți străini pe locuri cu taxă în valută:

Sesiunea iulie 2015:

1 mai – 5 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

15 iulie – 24 iulie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

27 – 28 iulie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

29 – 31 iulie 2015: perioadă de înmatriculare.

Sesiunea septembrie 2015:

6 iulie – 31 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

1 septembrie – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

25 – 26 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

27 – 28 septembrie 2015: perioadă de înmatriculare.

Studii universitare de masterat:

– 13 – 24 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie: susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

*Calendar Facultatea de Arte

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.