— Misiune

Documente

5

     În cadrul acestei specializări se urmăreşte pregătirea studenţilor străini pentru a face faţă cerinţelor impuse de urmarea unor programe de studiu în limba română de către vorbitori non-nativi. Competenţele dobândite constau în cunoştinţe teoretice şi practice de limbă română, în receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel B1-B2 conform CECR, în producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (pe diferite teme) pentru nivelul B1-B2, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
Absolvenţii care obţin cele 60 de credite primesc la finalul cursurilor un Certificat de absolvire a anului pregătitor şi au dreptul să se înscrie la programul de studii ales, din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa sau din cadrul oricărei alte universităţi din România.