HOME

ADMITERE 2014 – SESIUNEA SEPTEMBRIE

Înscrierile se fac la centrele facultăţilor, între orele 9.00-17.00 în zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 în zilele de sâmbătă şi duminică.

Înscrierile pentru studii de licență și masterat se fac la sediile Universității, astfel:

  • Campus corp A (Aleea Universității nr.1) pentru facultățile – Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
  • Campus corp B (Aleea Universității nr.1) – Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole;
  • Baza Nautică – Facultatea de Educație Fizică și Sport;
  • sediul Universității de pe bdul Mamaia nr.124 – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Facultatea de Arte;
  • str.Ilarie Voronca nr.58 – Facultatea de Medicină Dentară;
  • str.Unirii nr.22 B – Facultatea de Construcții.

CANDIDAȚI ÎNSCRISI IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ

CIFRE DE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2014

Pentru candidatii români, UE, SEE şi CE

-  1 – 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);

1 – 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

11 – 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

 Pentru candidatii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

CIFRE DE SCOLARIZARE CPV LICENTA 2014

15 iunie – 25 iulie 2014 și 1 septembrie – 10 septembrie: depunerea dosarelor candidaţilor;

24 septembrie: afişarea listei cu candidaţii care au primit scrisoarea cu acceptul la studii/atestatul de recunoaștere, condiție pentru participarea la probele de concurs;

25 – 29 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE MASTERAT 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE MASTER 2014

Pentru candidatii români, UE, SEE şi CE

14 – 25 iulie 2014: înscrieri pentru toate domeniile de studiu. Admiterea la studii universitare de masterat se încheie în septembrie (după cea de-a doua sesiune de înscrieri);

-  1 – 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);

-  1 – 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

-  11 – 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

Pentru candidatii  străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

CIFRE DE SCOLARIZARE CPV MASTER 2014

15 iunie – 25 iulie 2014 și 1 septembrie – 10 septembrie  depunerea dosarelor candidaţilor;

24 septembrie: afişarea listei cu candidaţii care au primit acceptul;

25 – 29 septembrie: susținerea probelor de concurs.

Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Istorie și Științe Politice
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Medicină
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Facultatea de Litere
Facultatea de Educație fizică și Sport
Facultatea de Teologie
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
Facultatea de Arte
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Facultatea de Construcții
Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR)
Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius Constanța

ANUNȚURI ADMITERE 2014 – SESIUNEA IULIE

GHIDUL CANDIDATULUI LA STUDENȚIE 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ 2014 – SESIUNEA IULIE

ADMITERE 2014 – Situația înscrierilor – SESIUNEA IULIE

MACHETA ADMITERE 2014

Rezultate provizorii – Admitere 2014, sesiunea iulie

Rezultate finale – Admitere 2014, sesiunea iulie

ADMISSION - O.U.C. - WEBSITE IN ENGLISH

DE CE STUDENT LA „OVIDIUS”?

 ADMITERE

Oferta educațională candidați Români

Oferta educațională candidați state membre UE, SEE, CE

Oferta educațională candidați state terțe UE


CONTACT

Site : http://www.univ-ovidius.ro
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124,
Aleea Universității nr.1
Email : rectorat2@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-606467, 0241-511512

COMUNICATE DE PRESĂ ADMITERE 2014