HOME

SIMULARE ADMITERE 2015 - FACULTĂȚILE DE MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ȘI FARMACIE
Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie organizează în data de 10 mai 2015, ora 10.00, în Corpul B din Campusul din Aleea Universității, simularea concursului de admitere.Cei interesați se pot înscrie direct la secretariatele facultăților:

  • 0241-605000 – Facultatea de Medicină
  • 0241-545697 – Facultatea de Medicină Dentară
  • 0241605050 – Facultatea de Farmacie
  • sau online la: admitere2015@medcon.ro.

Data limită a înscrierii este 07.05.2015.

REZULTATE SIMULARE FACULTATEA DE FARMACIE

REZULTATE SIMULARE FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

REZULTATE SIMULARE FACULTATEA DE MEDICINA

Taxe ADMITERE 2015     Calendar ADMITERE 2015

ADMITERE 2015
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Medicină
Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Litere
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
Facultatea de Istorie și Științe Politice
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Facultatea de Educație fizică și Sport
Facultatea de Teologie
Facultatea de Arte
Facultatea de Construcții
Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR)

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2015:

Studii universitare de licență:

– 13 – 24 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 13 – 20 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională);

– 21 – 26 iulie: susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie, susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.

*Calendar Admitere Facultatea de Arte:

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

**  Grafic provizoriu admitere studenți străini pe locuri cu taxă în valută:

Sesiunea iulie 2015:

1 mai – 5 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

15 iulie – 24 iulie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

27 – 28 iulie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

29 – 31 iulie 2015: perioadă de înmatriculare.

Sesiunea septembrie 2015:

6 iulie – 31 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

1 septembrie – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

25 – 26 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

27 – 28 septembrie 2015: perioadă de înmatriculare.

Studii universitare de masterat:

– 13 – 24 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

– 1 – 10 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

– 1 – 8 septembrie: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probă practică, vocațională)*;

– 9 – 11 septembrie: susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți)*.

*Calendar Facultatea de Arte

– 14 – 22 septembrie 2015: perioadă de înscrieri;

– 23 – 25 septembrie 2015: perioadă probe;

– 26 septembrie 2015: afișarea rezultatelor finale.

Afisarea rezultatelor se va realiza în funcție de calendarul probelor de concurs al facultății respective, atât la avizierul acesteia, cât și pe site-ul UOC.

ADMISSION - O.U.C. - WEBSITE IN ENGLISH

DE CE STUDENT LA „OVIDIUS”?

 ADMITERE

Oferta educațională candidați Români

Oferta educațională candidați state membre UE, SEE, CE

Oferta educațională candidați state terțe UE


CONTACT

Site : http://www.univ-ovidius.ro
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124,
Aleea Universității nr.1
Email : rectorat2@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-606467, 0241-511512