Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

LINK PLATFORMĂ ADMITERE

INFO INSCRIERE
Arhiva 2022

Admitere sesiunea  Iulie 2022 :

  • Pentru Masteratul didactic și programele de formare în regim postuniversitar

 04-20 iulie 2022 – Depunerea dosarelor de înscriere

21-23 iulie 2022     – Susținerea probelor de concurs

  • Masteratul didactic:  Scrisoarea de intenție depusă în dosarul online – evaluată cu note.
  • Programele postuniversitare: susținere Probă interviu în format fizic. Se vor afișa liste cu programarea candidaților în ziua premergătoare datei interviului pe pagina de admitere a DPPD http://dppd.univ-ovidius.ro, pentru fiecare nivel in parte.. 

Vă rugăm să finalizați/corectați dosarul de înscriere  până pe data de 20 iulie, ora 12deoarece platforma se va închide după această oră. Timpul estimat pentru crearea contului și încărcarea documentelor este de 30-40 de minute. După trimiterea  dosarului veți primi un răpuns (dosar valid/invalid) in termen de cel mult 24 de ore.

Veți găsi programele de pregătire și masterat didactic DOAR după crearea contului în secțiunea „Acces candidați”, pe pagina https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

 

  • Pentru programele de formare Nivel 1 și Nivel 2:

04 iulie – 5 august 2022, 05-16 septembrie 2022 – Depunerea dosarelor de înscriere

 17 și 19 septembrie 2022 – Susținerea probelor de concurs: Probă Interviu în format fizic!

Consultă calendarul complet (inclusiv sesiunea septembrie 2022) aici: ( link către: http://dppd.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/06/Calendar-admitere-DPPD-2022.pdf )

IMPORTANT!

  • Pentru candidații la programele de formare N1 (licență) și N2 (master) careîncă nu sunt studenți/masteranzi ai UOCdosarul va putea fi validat doar după CONFIRMAREA calității de student/masterand al UOC (prin încărcarea in platformă a contractului de studii).
  • candidații pentru programul postuniversitar nivel 1 sau 2 depun un singur dosar,chiar dacă doresc să urmeze cursurile pentru două domenii diferite. Repartizarea pe domeniu/domenii va fi făcută la înmatriculare.
  • vă rugăm să consultați cu atenție informațiile pentru fiecare masterat didactic și program de pregătire în parte (linkurile de mai jos)

SUCCES !