Sesiunea de admitere 2020-2021

Întrucât atestatul de recunoaștere a diplomelor de studiu este obligatoriu, procesul de admitere constă în mai multe etape:

 1. Candidații vor atașa documentele solicitate, in format pdf., așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, și le vor trimite la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.

 3. Pentru candidații fără Atestat de Recunoaștere a Studiilor, DSS transmite Ministerului Educației și Cercetării din România (CNRED) lista candidaților eligibili și dosarele acestora în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a studiilor.

 4. După emiterea Atestatului de recunoaștere a studiilor, emis de către Ministerul Educației din România, candidații vor lua legătura cu facultățile de interes în vederea înscrierii la concursul de admitere și participarea la eventualele examene organizate de către facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea atestatului de recunoaștere a studiilor.

*** Candidații care au fost admiși și se află deja în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor emis de către Ministerul Educației și Cercetării din România se vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

Cetățenii internaționali din state terțe UE, au nevoie de scrisoarea de acceptare la studii, procesul de admitere constând în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Candidații vor atașa documentele solicitate, in format pdf., așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, și le vor trimite la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.

 3. Dosarele validate vor fi trimise comisiei de admitere a fiecărei facultăți, de către Departamentul pentru Studenții Internaționali.

 4. Comisia de admitere va evalua performanțele academice ale fiecărui candidat și va emite lista candidaților eligibili.

 5. Vor fi afișate liste provizorii ale candidaților eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

 6. Lista candidaților eligibili și dosarele acestora vor fi transmise de către Departamentul pentru Studenți Străini departamentelor competente din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România (DGRIAE) pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare.

 7. Lista candidaților admiși (cărora li s-a acordat Scrisoarea de acceptare la studii) este afișată în conformitate cu calendarul de admitere a fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Internaționali la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea scrisorilor de acceptare.

*** Candidații care au fost admiși și au primit scrisoarea de acceptare emisă de către Ministerul Educației și Cercetării din România trebuie să se înscrie la Facultate în conformitate cu calendarul de admitere pentru fiecare facultate.

Cetățenii internaționali de etnie română, precum și cetățenii români rezidenți în străinătate pot beneficia de burse oferite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației.Please access (link platforma Români de Pretutindeni).

Candidații din țări terțe UE – MASTERAT

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de masterat, candidații trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE-MASTERAT

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule).

Pentru a aplica la studii de masterat, candidații trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.