Sesiunea de admitere 2020-2021

Prezentare:

Facultatea de Litere organizează anul pregătitor în limba română pentru studenții internaționali.

Candidații din țările terțe pot solicita studii universitare sau postuniversitare predate în limba română numai după absolvirea anului pregătitor de limbă română, în baza certificatului care atestă cunoștințele lingvistice ale candidatului.

N.B. După finalizarea anului pregătitor de limbă română, candidații trebuie să depună dosarele pentru a obține o nouă scrisoare de acceptare care va fi emisă de Ministerul Educației și Cercetării pentru programul de licență sau postuniversitar ales.

Pe parcursul anului pregătitor în limba română, elevii dobândesc cunoștințele necesare ale limbii române, precum și pregătirea specifică a cunoștințelor legate de profilul viitor (anatomie, fizică, chimie, desen etc.) dacă programa este organizată în limba română.

Durata anului pregătitor în limba română pentru studiile universitare de licență este de un an universitar (10 luni)

Profil: uman, psihologic, economie

Profil: științe tehnice, agronomice, matematică, matematică aplicată

Profil: medical

Profil: muzică și arte

Profil: teatru muzică de interpretare

Candidații din țări terțe UE- AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la asresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare la studii este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE – AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

Candidații din țări terțe UE

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele fi trimise la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Masterat trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare la studii este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele fi trimise la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Master trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.