Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE) prioritizează rolul important al economistului în viața socială, impus de criteriile de eficienţă şi rentabilitate care stau la baza activităţii economice.

Facultatea s-a aliniat noilor tendințe de piață care impun, printre altele, sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să răspundă necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti, atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor naţionale şi multinaţionale, precum și dezvoltarea  competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor economice și sociale.

Astfel, Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, prin intermediul unui corp didactic de prestigiu, formarea profesională a unor specialişti în domeniile contabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale, finanţe şi bănci, economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketing-ului, managementului, printr-o pregătire teoretică şi practică aprofundată.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master