STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Facultatea de Matematică și Informatică

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

 

Medii virtuale multi-modale distribuite
 • Domeniul de studii: Informatică
 • Programul de studii: Medii virtuale multimodale distribuite
 • Nr. credite: 120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă probă orală
  • Criterii de departajare:
   • 1.  Media generală obținută la examenul de Licență;
   • 2. Nota obținută la proba orală de admitere;
   • 3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
   • 4.  Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de Licenta.
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3800 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media generala obtinuta la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
   • 2. Nota obtinuta la proba orala de admitere
Matematică școlară avansată
 • Domeniul de studii: Matematică
 • Programul de studii: Matematică școlară avansată
 • Nr. credite: 120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă probă orală
  • Criterii de departajare:
   • 1.  Media generală obținută la examenul de Licență;
   • 2. Nota obținută la proba orală de admitere;
   • 3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
   • 4.  Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de Licenta.
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3800 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media generala obtinuta la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
   • 2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

 

SECURITATE CIBERNETICĂ ŞI ÎNVĂŢARE AUTOMATĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) - CYBER SECURITY AND MACHINE LEARNING
 • Domeniul de studii: Informatică
 • Programul de studii: Securitate cibernetică și învățare automată / Cyber security and Machine Learning (CSML)
 • Nr. credite: 120
 • Cetățeni români, UE, SEE, CE: 
  • Taxă școlarizare: 4000 lei/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă probă orală (sustinuta in lb.engleza)
  • Criterii de departajare:
   • 1.  Media generală obținută la examenul de Licență;
   • 2. Nota obținută la proba orală de admitere;
   • 3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
   • 4.  Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de Licenta.
 • Cetățeni străini:
  • Taxă școlarizare: 3800 euro/an
  • Criterii de selecție:
   • Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală (sustinuta in lb.engleza)
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media generala obtinuta la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
   • 2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

 

 

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 1. certificatul de naștere;
 2. actul de identitate;
 3. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat;
 5. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2023);
 6. adeverința din care să rezulte calitatea de student la master, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este inmatriculat, la o instituție de invățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 7. foaia matricola sau suplimentul de diploma;
 8. adeverința medicală eliberata in ultimele 6 luni de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;
 9. o fotografie color, tip CI/BI in format imagine (jpg);
 10. declarația RGPD;
 11. declarație de conformitate, privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate incarcate pe platforma și cele originale;
 12. certificat de competență lingvistică nivel minim B1, pentru candidații care se inscriu la programul cu predare in limba engleză.

 

CALENDAR

Calendar Admitere Studii de Masterat

Sesiunea iulie 2023

Activitati

Data

Înscriere

10.07 – 19.07.2023, pana la ora 14:00

Desfășurarea probei de concurs admitere

20.07.2023, ora 9:00

Afișare liste definitive I

20.07.2023, ora 19:00

Înmatriculări

21.07.2023- intre orele 9:00 -17:00 si

22.07.2023 intre orele 9:00 -13:00 si

24.07 – 27.07.2023 intre orele 9:00 -17:00 si

28.07.2023 intre orele 9:00 -12:00.

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

28.07.2023, ora 19:00

 

Sesiunea septembrie 2023

Activitati

Data

Înscriere

6.09 – 11.09.2023, pana la ora 14:00

Desfășurare proba concurs admitere

12.09.2023, ora 9:00

Afișare liste defintive I

12.09.2023, ora 19:00

Înmatriculări

13.09-14.09.2023, intre orele 9:00 -17:00 si

15.09.2023, intre orele 9:00 -14:00

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

15.09.2023, ora 19:00

 

 

DATE CONTACT

Facultatea de Matematică și Informatică

Site: http://fmi.univ-ovidius.ro/

Telefon: 0772298505

E-mail: ao.fmi@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Ovidius.mate.info