STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Matematică și Informatică

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

INFORMATICA
 • Capacitatea de școlarizare: 150 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.600 lei
  • Criterii de admitere:
   • 1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line
   • 2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie
  • Criterii de departajare:
   • 1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de Bacalaureat
   • 2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 3300 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureat
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media ultimului an de liceu
   • 2. Media penultimului an de liceu
INFORMATICA IN LIMBA ENGLEZA
 • Capacitatea de școlarizare: 60 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.800 lei/an 
  • Criterii de admitere:
   • 1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line
   • 2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie
  • Criterii de departajare:
   • 1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de Bacalaureat
   • 2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 3300 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureat
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media ultimului an de liceu
   • 2. Media penultimului an de liceu
MATEMATICA - INFORMATICA
 • Capacitatea de școlarizare: 75 de locuri
 • Durata de studii: 3 ani
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii: 3.100 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • 1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line
   • 2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie
  • Criterii de departajare:
   • 1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de Bacalaureat
   • 2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii: 3300 euro/an de studiu
  • Criterii de admitere:
   • Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureat
  • Criterii de departajare:
   • 1. Media ultimului an de liceu
   • 2. Media penultimului an de liceu

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 1. certificatul de nastere;
 2. actul de identitate;
 3. certificatul de casatorie, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat obtinuta în Romania sau echivalenta, sau, pentru promotia 2023, adeverinta de bacalaureat in cazul in care diploma nu a fost emisa pana la data inscrierii;
 5. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student la studii de licenta, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este inmatriculat, la o institutie de invatamant superior de stat sau particular (daca este cazul);
 6. documentul care atesta distinctia scolara obtinuta la olimpiadele scolare (daca este cazul);
 7. adeverinta medicala eliberata in ultimele 6 luni, dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar de medicina generala care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza;
 8. 1 fotografie color, tip CI/BI in format imagine (jpg);
 9. scrisoare de intentie in original semnata de catre candidat;
 10. declaratie RGDP;
 11. declaratie de conformitate, privind autenticitatea si corespondenta dintre documentele digitale/scanate incarcate pe platforma si cele originale.
CALENDAR

Sesiunea iulie 2023

Activitati

Data

Înscriere

6.07.2023, ora 0.00 – 18.07.2023 pana la ora 13:00

Afișare liste definitive I

18.07.2023, ora 19:00

Înmatriculări

19.07– 21.07.2023 intre orele 9:00 -17:00 si

22.07.2023 9:00-13:00

24.07.2023 intre orele 9:00 -17:00

25.07.2023 intre orele 9:00 -13:00

Afișare liste definitive II

25.07.2023, ora 19:00

Înmatriculări

26.07– 27.07.2023 intre orele 9:00 -17:00 si

28.07.2023 intre orele 9:00 -13:00

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

28.07.2023, ora 19:00

 

Sesiunea septembrie 2023

Activitati

Data

Înscriere

4.09 – 11.09.2023, pana la ora 12:00

Afișare liste defintive I

11.09.2023, ora 19:00

Înmatriculări

12.09 – 14.09.2022, intre orele 9:00 -17:00 si

15.09.2023, intre orele 9:00 -14:00

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

15.09.2023, ora 19:00

 

 

DATE CONTACT

Facultatea de Matematică și Informatică

Site: http://fmi.univ-ovidius.ro/

Telefon: 0772298505

E-mail: ao.fmi@365.univ-ovidius.ro

Facebook: Ovidius.mate.info