Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Prin programele de studii oferite, prin colaborările academice, științifice și economice desfășurate, dar și prin calitatea actului de învățământ, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM) este conturată ca un centru de referință al învățământului superior tehnic din Constanța.

Programele de licență și master pe care facultatea le oferă reprezintă, fiecare pe un specific clar definit, baza pentru o temeinică pregătire profesională a absolvenților, astfel încât aceștia sunt capabili să răspundă cu succes condițiilor de pregătire și performanță impuse de importanți agenți economici, precum Șantierul Naval Constanța, Șantierul Naval din Mangalia, Șantierul Naval din Tulcea, Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, DP World Constanța, Chimpex, Grup Servicii Petroliere, DB Schenker Constanța, Comvex etc.

Acești agenți economici sunt parteneri de bază ai FIMIM, prin bursele de studii oferite studenților, programele de internship și de practică organizate, precum și prin colaborările științifice cu cadrele didactice ale facultății.

FIMIM oferă anual aproximativ 100 de absolvenți, repartizați pe 6 specializări de licență diferite și 4 de master, dintre care peste 80% reușesc să se încadreze, în primul an după absolvire, într-o unitate economică din domeniul absolvit.

Studii universitare de Licență

Studii universitare de Master

Broșură FIMIM 2023