STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Farmacie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

FARMACIE
 • Durata de studii – 5 ani
 • Capacitatea de școlarizare: 100
 • Taxa de studii – 7.000 lei
 • Criterii de admitere:
  •  Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a)- 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
  • 2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

ASISTENȚĂ DE FARMACIE
 • Durata de studii – 3 ani
 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Taxa de studii – 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generala a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;
  • 2. Media obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

INFO ÎNSCRIERE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
CALENDAR