STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Farmacie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

FARMACIE
 • Durata de studii – 5 ani
 • Nr. credite: 300+4 
 • Capacitatea de școlarizare: 100
 • Taxa de studii – 7.000 lei
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  • Criteriul 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română, pentru candidații din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competență lingvistică, limba română, pentru candidații din UE.

 

ASISTENȚĂ DE FARMACIE
 • Durata de studii – 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Taxa de studii – 3.500 lei
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia de Biologie (clasa a XI-a) sau Chimie Organică (clasele a X-a și a XI-a).
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  • Criteriul 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română.

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Farmacie

Site: http://farmacie.univ-ovidius.ro

Telefon: 0772 268 502; 0241 605 050

Facebook: Facultatea de Farmacie Constanta – Oficial

 

CALENDAR

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2022

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

 

Activitati

Data

Înscriere

4.07.2022 – 22.07.2022

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

23.07.2022

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

25.07.2022, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Asistență de Farmacie

27.07.2022, ora 10.00

Afișare liste provizorii Farmacie

și Asistență de Farmacie

25.07.2022, F

27.07.2022, AF

Contestații – probă concurs admitere

Farmacie și Asistență de Farmacie

26.07.2022, F

28.07.2022, AF

Afișare liste definitive Farmacie și Asistență de Farmacie

26.07.2022, F

28.07.2022, AF

Înmatriculări (după prima lista definitiva); în 24 de ore de la afișarea fiecărei liste definitive, F

 

Înmatriculări (după prima listă definitivă); în 24 de ore de la afișarea fiecărei liste definitive, AF

27-29.07.2022 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive, F

29-30.07.2022 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive, AF

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

 

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie și Asistență de Farmacie:

 

Activitati

Data

Înscriere

5.09.2022 – 8.09.2022

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

9.09.2022

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

10.09.2022, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Asistență de Farmacie

10.09.2022, ora 10.00

Afișare liste provizorii Farmacie

și Asistență de Farmacie

10.09.2022

Contestații – probă concurs admitere

Farmacie și Asistență de Farmacie

11.09.2022

Afișare liste definitive Farmacie și Asistență de Farmacie

11.09.2022

Înmatriculări

12-13.09.2022 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive