STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Farmacie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

FARMACIE
 • Durata de studii – 5 ani
 • Nr. credite: 300
 • Capacitatea de școlarizare: 100
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii – 7.000 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări din materia de Biologie (clasa a Xl-a) (Anatomia și Fiziologia omului), și 50 întrebări din materia Chimie (clasele a X-a şi a Xl-(Chimie Organică)
   • Criterii de departajare:
    •  Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
    • Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii – 5000 euro/an
  • Criterii de admitere:
   • Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O 30 puncte
   • Media notelor de la bacalaureat:
    -minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie
   • Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs condiţie minimă eliminatorie
    – media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69% 5 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79% 10 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 % 15 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100% 20 puncte
    3 Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică 10 puncte pentru fiecare probă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2 din Metodologia FF);
   • 2. Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3 din Metodologia FF).
 •  

 

ASISTENȚĂ DE FARMACIE
 • Durata de studii – 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Taxa de studii – 3.500 lei/an
 • Criterii de admitere 
  • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia, la alegere, de Biologie (clasa a Xl-a) (Anatomia și Fiziologia omului), Biologie (clasa a IX-a) (Botanică), Chimie (clasele a X-a şi a Xl) (Chimie Organică) sau Chimie (clasa a IX-a) (Chimie anorganică)
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  • Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română.
COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC
 • Durata de studii – 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Taxa de studii – 3.500 lei/an
 • Criterii de admitere:
 • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări, din una din materii, la alegere:
  • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia, la alegere, de Biologie (clasa a Xl-a), (Anatomia și Fiziologia omului), Biologie (clasa a IX-a) (Botanică), Chimie (clasele a X-a şi a Xl) (Chimie Organică) sau Chimie (clasa a IX-a) (Chimie anorganică)
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  • Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română.

 

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Farmacie

Site: http://farmacie.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773307843

Facebook: Facultatea de Farmacie Constanta – Oficial

 

CALENDAR
 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2023

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie (F) / Asistență de Farmacie (AF) / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC):

Activitati

Data

Înscriere

6.07.2023 – 19.07.2023

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

21.07.2023

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

24.07.2023, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programe de studii Asistență de Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

24.07.2023, ora 12.00

Afișare liste provizorii F/AF/CMTPC

24.07.2023

Contestații – probă concurs admitere

F/AF/CMTPC

25.07.2023

Afișare liste definitive F/AF/CMTPC

25.07.2023

Înmatriculări

26-28.07.2023 (dupa prima listă definitivă); în 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie (F) / Asistență de Farmacie (AF) / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC):

Activitati

Data

Înscriere

4.09.2023 – 5.09.2023

Afișare liste cu repartiția candidaților în săli

6.09.2023

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie

7.09.2023, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Asistență de Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

7.09.2023, ora 12.00

Afișare liste provizorii F/AF/CMTPC

7.09.2023

Contestații – probă concurs admitere

F/AF/CMTPC

8.09.2023

Afișare liste definitive F/AF/CMTPC

8.09.2023

Înmatriculări

9 şi 11.09.2023 (dupa prima lista definitiva); in 24 de ore de la afisarea fiecarei liste definitive