STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – Facultatea de Farmacie

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

FARMACIE
 • Durata de studii – 5 ani
 • Nr. credite: 300
 • Capacitatea de școlarizare: 60
 • Cetățeni romani, UE, SEE,CE:
  • Taxa de studii – 7.500 lei/an
  • Criterii de admitere:
   • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări din materia de Anatomie (clasa a Xl‐a) şi 50 întrebări din materia de Chimie Organică (clasele a X‐a şi a Xl‐a).
   • Criterii de departajare:
    •  Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
    • Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.
 • Cetățeni străini:
  • Taxa de studii – 6000 euro/an
  • Criterii de admitere:
   • Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O 30 puncte
   • Media notelor de la bacalaureat:
    -minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie
   • Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs condiţie minimă eliminatorie
    – media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69% 5 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79% 10 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 % 15 puncte
    – media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100% 20 puncte
    3 Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică 10 puncte pentru fiecare probă
  • Criterii de departajare:
   • 1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2 din Metodologia FF);
   • 2. Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3 din Metodologia FF).
 •  

 

COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC
 • Durata de studii – 3 ani
 • Nr. credite: 180
 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Taxa de studii – 3.700 lei/an
 • Criterii de admitere:
  • Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia, la alegere, de Anatomie (clasa a Xl‐a), Botanică (clasa a IX‐a), Chimie Organică (clasele a X‐a şi a Xl‐a) sau Chimie anorganică (clasa a IX‐a)
 • Criterii de departajare:
  • Criteriul 1: media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  • Criteriul 2: media obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba şi literatura română.

 

INFO ÎNSCRIERE

DATE CONTACT

Facultatea de Farmacie

Site: http://farmacie.univ-ovidius.ro

Telefon: 0773307843

Facebook: Facultatea de Farmacie Constanta – Oficial

 

CALENDAR
 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2024

Activitati

Data

Înscriere

8.07.2024 – 18.07.2024

Afișarea listelor cu repartiția candidaților în săli

19.07.2024

Desfășurare Probă concurs admitere

program de studii Farmacie (F)

22.07.2024, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere program de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC)

22.07.2024, ora 10.00

Afișarea rezultatelor iniţiale (provizorii) F/CMTPC

22.07.2024

Contestații – probă concurs admitere F/CMTPC

23.07.2024

Soluţionarea contestaţiilor

Afișarea rezultatelor intermediare (definitive) F/CMTPC

24.07.2024

Înmatriculări – conform anunțurilor care însoțesc rezultatele intermediare (definitive)

25-31.07.2024

Afişarea rezultatelor finale

31.07.2024

 

Rezultatele se afișează la adresa: https://farmacie.univ-ovidius.ro/ro/admitere/rezultate-admitere

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2024

Activitati

Data

Înscriere

4.09.2024 – 8.09.2024

Afișarea listelor cu repartiția candidaților în săli

9.09.2024

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Farmacie (F)

10.09.2024, ora 10.00

Desfășurare Probă concurs admitere

programul de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC)

10.09.2024, ora 10.00

Afișarea rezultatelor iniţiale (provizorii) F/CMTPC

10.09.2024

Contestații – probă concurs admitere F/CMTPC

11.09.2024

Soluţionarea contestaţiilor

Afișarea rezultatelor intermediare (definitive) F/CMTPC

12.09.2024

Înmatriculări – conform anunțurilor care însoțesc rezultatele intermediare (definitive)

13 – 16.09.2024

Afişarea rezultatelor finale

16.09.2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://farmacie.univ-ovidius.ro/ro/admitere/rezultate-admitere