STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Departamentul pentru Pregătirea Persoanlului Didactic

PROGRAME DE STUDII, CRITERII ȘI TAXE

Științe ale Educației
Masterat Didactic în Administrarea Afacerilor
 • Domeniul de studii: Științe ale Educației
 • Programul de studii: Masterat Didactic în Administrarea Afacerilor
 • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
 • Nr. credite: 120
 • Criterii de selecție:
  • 1 (probă eliminatorie) – scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;
   2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media examenului de licență;
   2. Media ultimului an de studii de licență.
Masterat Didactic în Biologie
 • Domeniul de studii: Științe ale Educației
 • Programul de studii: Masterat Didactic în Biologie
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • 1 (probă eliminatorie) – scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;
   2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media examenului de licență;
   2. Media ultimului an de studii de licență.
Masterat Didactic în Psihologie
 • Domeniul de studii: Științe ale Educației
 • Programul de studii: Masterat Didactic în Psihologie
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • 1 (probă eliminatorie) – scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;
   2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media examenului de licență;
   2. Media ultimului an de studii de licență.
Masterat Didactic în Științe Inginerești Aplicate
 • Domeniul de studii: Științe ale Educației
 • Programul de studii: Masterat Didactic în Științe Inginerești Aplicate
 • Nr. credite: 120
 • Taxă școlarizare: 3800 lei/an
 • Criterii de selecție:
  • 1 (probă eliminatorie) – scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;
   2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.
 • Criterii de departajare:
  • 1. Media examenului de licență;
   2. Media ultimului an de studii de licență.