Sesiunea de admitere 2021-2022

Întrucât atestatul de recunoaștere a diplomelor de studiu este obligatoriu, procesul de admitere constă în mai multe etape:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Dosarele validate ale candidaților posesori de Atestate de recunoaștere a studiilor vor fi trimise comisiei de admitere a fiecărei facultăți, de către Departamentul pentru Studenții Străini.
 4. Pentru candidații fără Atestat de Recunoaștere a Studiilor, DSS transmite Ministerului Educației din România (CNRED) lista candidaților și dosarele acestora în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a studiilor.
 5. Comisia de admitere va evalua performanțele academice și realizările fiecărui candidat căruia i s-a acordat Atestatul de recunoaștere a studiilor și va emite lista cu ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajului, în funcție de performanțele academice și realizări.
 6.  Lista candidaților admiși este afișată în conformitate cu calendarul de admitere a fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea Atestatului de recunoaștere a studiilor.

*** Candidații care au fost admiși și se află deja în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor emis de către Ministerul Educației din România se vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

Universitatea nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Atestatul de recunoaștere a studiilor nu este primit în termenul prevăzut pentru înscriere la concurs.

Cetățenii internaționali din state terțe UE, au nevoie de Scrisoarea de acceptare la studii, procesul de admitere constând în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Dosarele validate vor fi preluate de comisia de admitere a fiecărei facultăți.
 4. Comisia de admitere va evalua performanțele academice ale fiecărui candidat și va emite lista candidaților eligibili.
 5. Vor fi afișate liste provizorii ale candidaților eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
 6. Lista candidaților eligibili și dosarele acestora vor fi transmise de către Departamentul pentru Studenți Străini departamentelor competente din cadrul Ministerului Educației din România (DGRIAE) pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare.
 7. Lista candidaților admiși (cărora li s-a acordat Scrisoarea de acceptare la studii) este afișată în conformitate cu calendarul de admitere al fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea scrisorilor de acceptare.

*** Candidații care au primit scrisoarea de acceptare emisă de către Ministerul Educației din România se vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

Candidații din țări terțe UE

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

 Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea  ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE  2021-2022

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de procesare a dosarului și taxa de înscriere / taxa de procesare a dosarului pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea din ___________)

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

SITE UOC Română – Cum se aplică la studii de MASTERAT

http://admission.univ-ovidius.ro/v2/how-to-apply/masters-degree/

Sesiunea de admitere 2021-2022

Întrucât atestatul de recunoaștere a diplomelor de studiu este obligatoriu, procesul de admitere constă în mai multe etape:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Pentru candidații fără Atestat de Recunoaștere a Studiilor, DSS transmite Ministerului Educației din România (CNRED) lista candidaților și dosarele acestora în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a studiilor.
 4. După emiterea Atestatului de recunoaștere a studiilor, de către Ministerul Educației din România, candidații vor lua legătura cu facultățile de interes în vederea înscrierii la concursul de admitere și participarea la eventualele examene organizate de către facultăți.

Universitatea nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Atestatul de recunoaștere a studiilor nu este primit în termenul prevăzut pentru înscriere la concurs.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea atestatului de recunoaștere a studiilor.

*** Candidații care au fost admiși și se află deja în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor emis de către Ministerul Educației din România se vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

Întrucât cetățenii internaționali din state terțe UE, au nevoie de scrisoarea de acceptare la studii, procesul de admitere constă în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Dosarele validate vor fi preluate de comisia de admitere a fiecărei facultăți.
 4. Comisia de admitere va evalua performanțele academice ale fiecărui candidat și va emite lista candidaților eligibili.
 5. Vor fi afișate liste provizorii ale candidaților eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
 6. Lista candidaților eligibili și dosarele acestora vor fi transmise de către Departamentul pentru Studenți Străini departamentelor competente din cadrul Ministerului Educației din România (DGRIAE) pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare.
 7. Lista candidaților admiși (cărora li s-a acordat Scrisoarea de acceptare la studii) este afișată în conformitate cu calendarul de admitere al fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea scrisorilor de acceptare.

*** Candidații care au fost admiși și au primit scrisoarea de acceptare emisă de către Ministerul Educației din România trebuie să se înscrie la Facultate în conformitate cu calendarul de admitere pentru fiecare facultate.

Candidații din țări terțe UE – MASTERAT

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

 Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de masterat, candidații trebuie să încarce trimită documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea  ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE – MASTERAT

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule).

Pentru a aplica la studii de masterat, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

SITE UOC – CUM SE APLICĂ – ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Sesiunea de admitere 2021-2022

Prezentare:

Facultatea de Litere organizează anul pregătitor în limba română pentru studenții internaționali.

Candidații din țările terțe pot solicita studii universitare sau postuniversitare predate în limba română numai după absolvirea anului pregătitor de limbă română, în baza certificatului care atestă cunoștințele lingvistice ale candidatului.

N.B. După finalizarea anului pregătitor de limbă română, candidații trebuie să depună dosarele pentru a obține o nouă scrisoare de acceptare care va fi emisă de Ministerul Educației pentru programul de licență/masterat sau postuniversitar ales.

Pe parcursul anului pregătitor în limba română, studenții dobândesc cunoștințele necesare ale limbii române, precum și pregătirea specifică a cunoștințelor legate de profilul viitor (anatomie, fizică, chimie, desen etc.) dacă programa este organizată în limba română.

Durata anului pregătitor în limba română pentru studiile universitare de licență este de un an universitar (10 luni)

Profil: uman, psihologic, economie

Profil: științe tehnice, agronomice, matematică, matematică aplicată

Profil: medical

Profil: muzică și arte

Profil: teatru muzică de interpretare

Candidații din țări terțe UE – AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

 Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să încarce trimită documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021- Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea  ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE – AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE  2021-2022

Pașii care trebuie urmați

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să încarce trimită documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Candidații din țări terțe UE, SEE, CE

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

 Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Masterat trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea  ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE  2021-2022

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Master trebuie să încarce trimită documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2021 – Facultatea ___________)

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii.

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității  „Ovidius” din Constanța.

SITE UOC – CUM SE APLICĂ – STUDII DOCTORALE

Studiile de doctorat sunt organizate în următoarele domenii de cercetare ale şcolilor doctorale autorizate să funcționeze: Filologie, Teologie, Biologie, Medicină, Stomatologie, Istorie, Matematică și Inginerie Civilă.

Durata unui program de studii doctorale este de obicei de trei ani, excepție făcând programul de studii doctorale în domeniul medicinii, care durează patru ani. Durata este cuprinsă de la înmatriculare până la susținerea publică a tezei de doctorat.

Studiile de doctorat sunt organizate pe baza unui contract între studentul-doctorand, îndrumătorul de doctorat, Școala de doctorat și UOC.

https://univ-ovidius.ro/educatie/doctorat

Întrucât atestatul de recunoaștere a diplomelor de studiu este obligatoriu, procesul de admitere constă în mai multe etape:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Pentru candidații fără Atestat de Recunoaștere a Studiilor DSS transmite Ministerului Educației din România (CNRED) lista candidaților și dosarele acestora în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a studiilor.
 4. După emiterea Atestatului de recunoaștere a studiilor, emis de către Ministerul Educației din România, candidații vor lua legătura cu Școala Doctorală în vederea înscrierii la concursul de admitere și participarea la eventualele examene organizate de către aceasta

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea certificatului de recunoaștere a studiilor.

***Candidații care se află deja în posesia Atestatului de recunoaștere a studiilor, se vor înscrie la concursul de admitere la Secretariatul ISD, conform calendarului propriu al școlii doctorale.

*** Candidații care au fost admiși și se află deja în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor emis de către Ministerul Educației din România se vor înmatricula conform calendarului de admitere al Școlii Doctorale.

Întrucât cetățenii internaționali din state terțe UE, au nevoie de scrisoarea de acceptare la studii, procesul de admitere constă în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Candidații vor încărca documentele solicitate, în format pdf sau jpeg, așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/), la secțiunea studenți străini.
 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.
 3. Dosarele validate, care conțin și avizul conducătorului de doctorat, vor fi înaintate către ME/DGRIAE în vederea emiterii Scrisorii de Acceptare la studii.
 4. În cazul în care ME/DGRIAE solicită documente suplimentare în vederea emiterii Scrisorii de Acceptare, completarea dosarului în timp util intră în obligațiile exclusive ale candidatului, iar neîndeplinirea acestei obligații duce la anularea dosarului de candidatură.
 5. După emiterea Scrisorii de acceptare la studii, emisă de către Ministerul Educației din România, candidații vor lua legătura cu Școala Doctorală în vederea înscrierii la concursul de admitere.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea scrisorilor de acceptare.

*** Candidații care au fost admiși și au primit scrisoarea de acceptare emisă de către Ministerul Educației din România trebuie să se înmatriculeze conform calendarului de admitere al Școlii Doctorale.

Candidații din țări terțe UE

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

 Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de doctorat, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021 – Școala Doctorală de ___________)

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2021 – Scoala Doctorala de  ___________)

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE 2021-2022

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele vor fi încărcate pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de doctorat, candidații trebuie să trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2021 – Scoala Doctorala de ___________)

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii

FOARTE IMPORTANT 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

sau de către

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA