[collapse id=”collapse_100″] [citem title=”Facultatea de Constructii” id=”citem_1″ parent=”collapse_100″]

Domeniu: Inginerie Civila
Domeniu: Inginerie si Management

Specializarea: Ingineria si Managementul Proiectelor de Constructii
Specializarea: Ingineria si Managementul Resurselor de Apa
Specializarea: Ingineria Structurilor de Constructii

[/citem] [citem title=”Facultatea de Stiinte Economice” id=”citem_2″ parent=”collapse_100″]

LICENTA

AFACERI INTERNAŢIONALE ‐ ID
AFACERI INTERNAŢIONALE ‐ ZI CU TAXĂ
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE ‐ ID
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE ‐ ZI CU TAXĂ
ECONOMIA FIRMEI ‐ ZI CU TAXĂ
FINANŢE ŞI BĂNCI ‐ ID
FINANŢE ŞI BĂNCI ‐ ZI CU TAXĂ
MARKETING ‐ ZI CU TAXĂ
MANAGEMENT ‐ ZI FĂRĂ TAXĂ
MANAGEMENT ‐ ZI CU TAXĂ
ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR ‐ ID
ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR ‐ ZI CU TAXĂ

MASTER

ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE ‐ CU TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI ‐ CU TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII ‐ CU TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI ‐ FĂRĂ TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI ‐ CU TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR ‐ FĂRĂ TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR ‐ CU TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI ‐ FĂRĂ TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI ‐ CU TAXĂ
PIETE DE CAPITAL ‐ FĂRĂ TAXĂ
PIETE DE CAPITAL ‐ CU TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ‐ FĂRĂ TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ‐ CU TAXĂ
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR ‐ FĂRĂ TAXĂ
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR ‐ CU TAXA

[/citem] [citem title=”Facultatea de Litere” id=”citem_3″ parent=”collapse_100″]

Rezultate finale candidati straini (CPV) – SPECIALIZARE- LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA(GERMANA, TURCA, PORTUGHEZA)

SPECIALIZAREA – COMUNICARE SI DISCURS INTERCULTURAL IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZAREA – LIMBA FRANCEZA SI PLURILINGVISM IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZAREA – STUDII ANGLO-AMERICANE
SPECIALIZAREA – STUDII DE ROMANISTICA

SPECIALIZAREA – LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA – ITALIANA/FRANCEZA
SPECIALIZAREA – LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA – GERMANA, TURCA, PORTUGHEZA
SPECIALIZAREA – JURNALISM
SPECIALIZAREA – LIMBI MODERNE APLICATE ENGLEZA-FRANCEZA
SPECIALIZAREA – LIMBI MODERNE APLICATE ENGLEZA-ITALIANA
SPECIALIZAREA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA – ENGLEZA/ITALIANA (IFR)
SPECIALIZAREA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA – O LIMBA SI LITERATURA MODERNA – ENGLEZA/FRNACEZA/ITALIANA/PORTUGHEZA/GERMANA/TURCA

[/citem] [citem title=”Facultatea de Farmacie” id=”citem_4″ parent=”collapse_100″]

SPECIALIZAREA FARMACIE

SPECIALIZAREA FARMACIE CPV

[/citem] [citem title=”Facultatea de Matematica si Informatica” id=”citem_5″ parent=”collapse_100″]

LICENTA

Domeniul INFORMATICA in LB. ENGLEZA – CPV
Domeniul INFORMATICA in LB. ENGLEZA – CU TAXA
Domeniul INFORMATICA – RESPINSI
Domeniul INFORMATICA – CU TAXA
Domeniul MATEMATICA – RESPINSI
Domeniul MATEMATICA – CU TAXA

MASTER

Master Matematică Didactică – FARA TAXA
Master Matematică Didactică – CU TAXA
Master : Domeniul Informatica – RESPINSI
Master Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică – FARA TAXA
Master Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică – CU TAXA
Master Modelare şi Tehnologii Informatice – FATA TAXA
Master Modelare şi Tehnologii Informatice – CU TAXA
Master Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite – CPV
Master Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite – FARA TAXA
Master Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite – CU TAXA
Master : Domeniul Matematica – RESPINSI

[/citem] [citem title=”Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie” id=”citem_6″ parent=”collapse_100″]

Specializare: Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice – RESPINSI
Specializare: Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice – TOTAL
Specializare: Chimie – CU TAXA
Specializare: Fizică Tehnologică
Specializare: Chimia si managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul
Specializare: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile
Specializare: Tehnologii si management in prelucrarea petrolului
Specializare: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie – FARA TAXA

[/citem] [citem title=”Facultatea de Medicina” id=”citem_7″ parent=”collapse_100″]

Specializarea: Balneofiziokinetoterapie si recuperare

Specializarea: MASTERAT – cu taxa
Specializarea: MASTERAT – fara taxa
Specializarea: MASTERAT – respinsi

[/citem] [citem title=”Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei” id=”citem_8″ parent=”collapse_100″]

SPECIALIZAREA: ASISTENTA SOCIALA
SPECIALIZAREA: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
SPECIALIZAREA: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
SPECIALIZAREA: PSIHODIAGNOZA PERSONALITĂȚII
SPECIALIZAREA: TERAPII ȘI COMPENSARE ÎN TULBURĂRILE DE COMUNICARE
REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE CU ÎNMATRICULARE ÎN AN SUPERIOR (ANUL II)
SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE
[/citem] [citem title=”Facultatea de Inginerie Mecanica Industriala si Maritima” id=”citem_9″ parent=”collapse_100″]

Specializarea: Autovehicule Rutiere – IFR
Specializarea: Autovehicule Rutiere
Specializarea: CALITATE ȘI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCȚIILE SUDATE
Specializarea: Energetică Industrială
Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR
Specializarea: INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE
Specializarea: Ingineria Sudării
Specializarea: Sisteme şi Echipamente Navale
Specializarea: Utilaje şi Instalaţii Portuare

[/citem] [/collapse]