[collapse id=”collapse_73″]
[citem title=”Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului” id=”citem_78″ parent=”collapse_73″]

Chimia și managementul produselor de consum și a mediului – cu taxă
Chimia și managementul produselor de consum și a mediului – fără taxă
Tehnologii și management în prelucrarea petrolului – cu taxă
Tehnologii și management în prelucrarea petrolului – fără taxă

Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile – cu taxa
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile – fara taxa

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Litere” id=”citem_7″ parent=”collapse_73″]

COMUNICARE ȘI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL EUROPEAN
JURNALISM REGINAL
LIMBA FRANCEZĂ ȘI PLURILINGVISM ÎN SPAȚIUL EUROPEAN
STUDII DE ROMĂNISTICĂ
STUDII ANGLO AMERICANE
TRADUCTOLOGIE, TERMINOLOGIE, COMUNICARE

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă” id=”citem_47″ parent=”collapse_73″]

Ingineria si Managementul Sistemelor si Echipamentelor Navale
Optimizarea Tehnologiilor Portuare si a FuncŃionării Utilajelor

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Arte” id=”citem_48″ parent=”collapse_73″]

Educatia vizuala prin studiul peisajului si figurii

Arta spectacolului liric

Arta Educatiei Muzicale

Arta actorului de music hall

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Istorie și Științe Politice” id=”citem_49″ parent=”collapse_73″]

SPECIALIZAREA: ANTROPOLOGIE ȘI ISTORIE EUROPEANĂ
SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Psihologie și Științele Educației” id=”citem_50″ parent=”collapse_73″]

MASTER – TERAPII ŞI COMPENSARE ÎN TULBURĂRILE DE COMUNICARE
MASTER – PSIHODIAGNOZA COMPLEXA A PERSONALITATII
MASTER – PSIHOLOGIE MILITARĂ
MASTER – MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Stiinte Economice” id=”citem_51″ parent=”collapse_73″]

ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE ‐ CU TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI ‐ CU TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII ‐ FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII ‐ CU TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI ‐ FĂRĂ TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI ‐ CU TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR ‐ FĂRĂ TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR ‐ CU TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI ‐ FĂRĂ TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI ‐ CU TAXĂ
MANAGEMENTUL RISCULUI IN AFACERILE INTERNATIONALE ‐ CU TAXĂ
PIETE DE CAPITAL ‐ FĂRĂ TAXĂ
PIETE DE CAPITAL ‐ CU TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ‐ FĂRĂ TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ‐ CU TAXĂ
Toate programele de studii – Respinși
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR ‐ FĂRĂ TAXĂ
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR ‐ CU TAXĂ

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie” id=”citem_52″ parent=”collapse_73″]

SPECIALIZAREA: Administratie europeana. Institutii si politici publice – ZI
SPECIALIZAREA: Drept maritim – ZI
SPECIALIZAREA: Drept public – ZI
SPECIALIZAREA: Guvernare si administratie publica europeana – ZI
SPECIALIZAREA: Legislatie privind siguranta transporturilor – ZI
SPECIALIZAREA: Managementul institutiilor publice – ZI
SPECIALIZAREA: Stiinte penale – ZI

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Constructii” id=”citem_53″ parent=”collapse_73″]

Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcții
Ingineria și Managementul Resurselor de Apă
Ingineria Structurilor de Construcții

[/citem] [/collapse]