[collapse id=”collapse_69″]
[citem title=”Facultatea de Educație Fizică și Sport” id=”citem_27″ parent=”collapse_69″]

Kinetoterapie, recuperare si reeducare motrica
Performanta in sport
Educatie fizica si sport scolar

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Istorie și Științe Politice” id=”citem_39″ parent=”collapse_69″]

MASTER: ANTROPOLOGIE ȘI ISTORIE EUROPEANĂ
SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE – REP. MOLDOVA
SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului” id=”citem_35″ parent=”collapse_69″]

Chimia și managementul produselor de consum și a mediului – cu taxă
Chimia și managementul produselor de consum și a mediului – fără taxă
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile – cu taxă
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile – fără taxă
Tehnologii și management în prelucrarea petrolului – cu taxă
Tehnologii și management în prelucrarea petrolului – fără taxă

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă” id=”citem_1″ parent=”collapse_69″]

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale
Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Științe Economice” id=”citem_48″ parent=”collapse_69″]

ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE – FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNATIONALE – CU TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI – FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA SI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI – CU TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII – FĂRĂ TAXĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM, COMERT SI SERVICII – CU TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI – FĂRĂ TAXĂ
ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI – CU TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR – FĂRĂ TAXĂ
CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR – CU TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI – FĂRĂ TAXĂ
FINANTE CORPORATIVE SI BANCI – CU TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ – FĂRĂ TAXĂ
POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ – CU TAXĂ
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR – FĂRĂ TAXĂ
TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE DE GESTIUNE A AFACERILOR – CU TAXĂ

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Medicină” id=”citem_49″ parent=”collapse_69″]

Specializarea: MASTERAT – ADMISI CU TAXA
Specializarea: MASTERAT – ADIMISI FARA TAXA
Specializarea: MASTERAT – RESPINSI

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie” id=”citem_50″ parent=”collapse_69″]

REZULTATE

[/citem]
[citem title=”Facultatea de Teologie” id=”citem_51″ parent=”collapse_69″]

Managementul turismului religios
Teologie ortodoxa. Strategii de comunicare
Studii Religioase si Juridico-Canonice ale celei trei Religii Monoteiste
Teologie Biblica
Teologie practica

[/citem][/collapse]