Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Facultatea de Litere

Facultatea de Educație fizică și Sport

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie

Facultatea de Construcții

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Arte

Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie