Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Facultatea de Medicină

Facultatea de Litere

Facultatea de Educație fizică și Sport

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie

Facultatea de Construcții