Studii de licență

Facultatea de Medicină Dentară

Specializări:     1. MEDICINĂ DENTARĂ
2. TEHNICĂ DENTARĂ

 

Facultatea de Științe Economice

Specializări:     1.  AFACERI INTERNAŢIONALE – ZI FĂRĂ TAXĂ
2. AFACERI INTERNAŢIONALE – ID
3. AFACERI INTERNAŢIONALE – ZI CU TAXĂ
4. CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – ZI FĂRĂ TAXĂ
5. CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – ID
6. CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – ZI CU TAXĂ
7. ECONOMIA FIRMEI – ZI FĂRĂ TAXĂ
8. ECONOMIA FIRMEI – ZI CU TAXĂ
9. FINANŢE ŞI BĂNCI – ZI FĂRĂ TAXĂ
10. FINANŢE ŞI BĂNCI – ID
11. FINANŢE ŞI BĂNCI – ZI CU TAXĂ
12. MARKETING – ZI FĂRĂ TAXĂ
13. MARKETING – ZI CU TAXĂ
14. MANAGEMENT – ZI FĂRĂ TAXĂ
15. MANAGEMENT – ZI CU TAXĂ
16. ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – ZI FĂRĂ TAXĂ
17. ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – ID
18. ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – ZI CU TAXĂ
NEÎNMATRICULAȚI – TOATE SPECIALIZĂRILE
RESPINŞI – TOATE SPECIALIZĂRILE
RETRAȘI  – TOATE SPECIALIZĂRILE

 

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Specializări:     1. ISTORIE
2. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
3. ŞTIINŢE POLITICE
4. ŞTIINŢE POLITICE – Rrom fară taxă
5. STUDII DE SECURITATE

 

Facultatea de Farmacie

Specializări:     1. FARMACIE
2. FARMACIE – ADMISI LA STUDII PE CONT PROPRIU VALUTAR
3. ASISTENȚĂ FARMACIE

 

Facultatea de Medicină

Specializări:     1. MEDICINĂ ( Liste – Admiși fară taxă | Admiși cu taxă | Respinși | Admiși cu taxă Medicină în limba engleză )
2. ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ ( Liste –  Admiși fară taxă | Admiși cu taxă | Respinși )
3. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE ( Liste –  Admiși fară taxă | Admiși cu taxă | Respinși )

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Specializări:     1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
3. PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
4. PSIHOLOGIE

 

Facultatea de Litere

Specializări:     1. LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ ȘI O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ
2. LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ ȘI O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ 
3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ STRĂINĂ
4. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ STRĂINĂ – IFR
5. LIMBI MODERNE APLICATE
6. STUDII AMERICANE
7. JURNALISM

 

Facultatea de Educație fizică și Sport

Specializări:     1. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
2. KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

 

Facultatea de Teologie

Specializări:     1. TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ FĂRĂ TAXĂ
2. TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ CU TAXĂ
3. MUZICĂ RELIGIOASĂ FĂRĂ TAXĂ
4. TEOLOGIE ORTODOXĂ SOCIALĂ FĂRĂ TAXĂ
5. TEOLOGIE ORTODOXĂ SOCIALĂ CU TAXĂ
6. TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ FĂRĂ TAXĂ
7. TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ CU TAXĂ 

 

Facultatea de Matematică și Informatică

Specializări:     1. MATEMATICĂ, MATEMATICĂ INFORMATICĂ
2. INFORMATICĂ

 

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului

Specializări:     1. CHIMIE
2. FIZICĂ
3. CHIMIE ALIMENTARA ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE
4. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ
5. PRELUCRAREA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE

 

Facultatea de Arte

Specializări:     1. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
2. ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)
3. ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)
4. PEDAGOGIE MUZICALĂ
5. PEDAGOGIE MUZICALĂ – CONTESTAȚIE
6. PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE SI DECORATIVE

 

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Specializări:     1. AGRICULTURA IFR
2. AGRICULTURA ZI
3. BIOLOGIE
4. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
5. GEOGRAFIA TURISMULUI
6. GEOGRAFIE
7. HORTICULTURA
8. STIINTA MEDIULUI

 

Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie

Specializări:     1. ADMINISTRATIE PUBLICA – ZI
2. ADMINISTRATIE PUBLICA – FR
3. ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT- ZI
4. DREPT – ZI
5. DREPT – FR
6. POLIŢIE LOCALĂ – ZI
7. SOCIOLOGIE – ZI
CONTESTAȚII – DREPT – ZI

 

Facultatea de Construcții

Specializări:    1.  INGINERIE CIVILĂ FARĂ TAXĂ
2. INGINERIE CIVILĂ CONTINUARE DE STUDII CU TAXĂ
3. INGINERIA MEDIULUI CU TAXĂ
4. INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII FĂRĂ TAXĂ

 

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Specializări:     1.   AUTOVEHICULE  RUTIERE
2. AUTOVEHICULE RUTIERE – IFR
3. ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ
4. INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
5. INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC – IFR
6. INGINERIA SUDĂRII
7. SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE
8. UTILAJE ŞI INSTALAŢII PORTUARE